دانلود رایگان مقاله ISI صنایع غذایی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 3 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غنی سازی گلوتن آزاد ماکارونی و برنج با سویا و آرد – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غنی سازی گلوتن آزاد ماکارونی و برنج با سویا و آرد – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enriching gluten-free rice pasta with soybean and sweet potato flours ترجمه عنوان مقاله غنی سازی گلوتن آزاد ماکارونی و برنج با سویا و آرد شیرین […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری های مدیریت زباله های مواد غذایی در صنعت خدمات غذا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری های مدیریت زباله های مواد غذایی در صنعت خدمات غذا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری های مدیریت زباله های مواد غذایی در صنعت خدمات غذا عنوان انگلیسی مقاله Food waste management innovations in the foodservice industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی پلاستیک زباله مخلوط از طریق شناوری مغناطیسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی پلاستیک زباله مخلوط از طریق شناوری مغناطیسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جداسازی پلاستیک زباله مخلوط از طریق شناوری مغناطیسی عنوان انگلیسی مقاله Separation of mixed waste plastics via magnetic levitation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چرخه عمر سیستم محصولات دامی برای محاسبه کیفیت غذایی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چرخه عمر سیستم محصولات دامی برای محاسبه کیفیت غذایی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب ارزیابی چرخه عمر سیستم محصولات دامی برای محاسبه کیفیت غذایی محصولات نهایی عنوان انگلیسی مقاله Framework for life cycle assessment of livestock production systems to account for the nutritional quality of final products انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در هم آمیختگی فناوری نانو با صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در هم آمیختگی فناوری نانو با صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در هم آمیختگی فناوری نانو با صنایع غذایی عنوان انگلیسی مقاله The intertwine of nanotechnology with the food industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور ویروس Aichi در خرده فروشی ها در ایتالیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور ویروس Aichi در خرده فروشی ها در ایتالیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظهور ویروس Aichi در خرده فروشی ها در ایتالیا عنوان انگلیسی مقاله Occurrence of Aichi Virus in retail shellfish in Italy انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش آنزیمی در صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش آنزیمی در صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پردازش آنزیمی در صنایع غذایی عنوان انگلیسی مقاله Enzymatic Processing in the Food Industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Encyclopedia مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند نزولی در غذاهای اروپایی، رژیم غذایی و صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند نزولی در غذاهای اروپایی، رژیم غذایی و صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روند نزولی در غذاهای اروپایی، رژیم غذایی و صنایع غذایی عنوان انگلیسی مقاله Emerging trends in European food, diets and food industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنزیم کاتالاز: بهبود زیست شناسی و صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنزیم کاتالاز: بهبود زیست شناسی و صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنزیم کاتالاز: کاربرد در بهبود زیست شناسی و صنایع غذایی عنوان انگلیسی مقاله Catalase enzyme: Application in bioremediation and food industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید تخمیری پروتوپاناکسادیول – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید تخمیری پروتوپاناکسادیول – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرآیند زیستی یکپارچه برای تولید تخمیری پروتوپاناکسادیول توسط بازیافت زباله اتانول در طی فرآیند استخراج جریان پایین عنوان انگلیسی مقاله An integrated bioprocess for fermentative production of protopanaxadiol by recycling ethanol waste during down-stream extraction process انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروکپسوله کردن باکتری – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروکپسوله کردن باکتری – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میکروکپسوله کردن باکتری: مروری بر فناوری های مختلف و تاثیر آنها بر اثرات پروبیوتیکی عنوان انگلیسی مقاله Microencapsulation of bacteria: A review of different technologies and their impact on the probiotic effects انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد مبتنی بر آلژینات و مبتنی بر پروتئین برای کپسوله کردن پروبیوتیک‌ها – وایلی ۲۰۱۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد مبتنی بر آلژینات و مبتنی بر پروتئین برای کپسوله کردن پروبیوتیک‌ها – وایلی ۲۰۱۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مواد مبتنی بر آلژینات و مبتنی بر پروتئین برای کپسوله کردن پروبیوتیک‌ها: یک مطالعه مروری عنوان انگلیسی مقاله Alginate‐based and protein‐based materials for probiotics encapsulation: a review انتشار مقاله سال ۲۰۱۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پالپ مرکبات و کاه گندم سیلاژ به عنوان عناصر رژیم غذایی بره – الزویر ۲۰۰۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پالپ مرکبات و کاه گندم سیلاژ به عنوان عناصر رژیم غذایی بره – الزویر ۲۰۰۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پالپ مرکبات و کاه گندم سیلاژ به عنوان عناصر رژیم غذایی بره: اثرات اتفاق افتاده بر روی رشد، کیفیت لاشه و گوشت عنوان انگلیسی مقاله Citrus pulp and wheat straw silage as an ingredient in lamb diets: effects on growth and carcass and meat quality انتشار مقاله سال ۲۰۰۱ […]

مقالات انگلیسی رایگان صنایع غذایی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته صنایع غذایی (به انگلیسی Food Industry) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های صنایع غذایی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره صنایع غذایی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده صنایع غذایی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه صنایع غذایی به ترتیب سال انتشار: