دانلود رایگان مقاله ISI صنایع غذایی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش آنزیمی در صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پردازش آنزیمی در صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پردازش آنزیمی در صنایع غذایی عنوان انگلیسی مقاله Enzymatic Processing in the Food Industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Encyclopedia مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند نزولی در غذاهای اروپایی، رژیم غذایی و صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند نزولی در غذاهای اروپایی، رژیم غذایی و صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روند نزولی در غذاهای اروپایی، رژیم غذایی و صنایع غذایی عنوان انگلیسی مقاله Emerging trends in European food, diets and food industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنزیم کاتالاز: بهبود زیست شناسی و صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنزیم کاتالاز: بهبود زیست شناسی و صنایع غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنزیم کاتالاز: کاربرد در بهبود زیست شناسی و صنایع غذایی عنوان انگلیسی مقاله Catalase enzyme: Application in bioremediation and food industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروکپسوله کردن باکتری – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروکپسوله کردن باکتری – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میکروکپسوله کردن باکتری: مروری بر فناوری های مختلف و تاثیر آنها بر اثرات پروبیوتیکی عنوان انگلیسی مقاله Microencapsulation of bacteria: A review of different technologies and their impact on the probiotic effects انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد مبتنی بر آلژینات و مبتنی بر پروتئین برای کپسوله کردن پروبیوتیک‌ها – وایلی ۲۰۱۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد مبتنی بر آلژینات و مبتنی بر پروتئین برای کپسوله کردن پروبیوتیک‌ها – وایلی ۲۰۱۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مواد مبتنی بر آلژینات و مبتنی بر پروتئین برای کپسوله کردن پروبیوتیک‌ها: یک مطالعه مروری عنوان انگلیسی مقاله Alginate‐based and protein‐based materials for probiotics encapsulation: a review انتشار مقاله سال ۲۰۱۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پالپ مرکبات و کاه گندم سیلاژ به عنوان عناصر رژیم غذایی بره – الزویر ۲۰۰۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پالپ مرکبات و کاه گندم سیلاژ به عنوان عناصر رژیم غذایی بره – الزویر ۲۰۰۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پالپ مرکبات و کاه گندم سیلاژ به عنوان عناصر رژیم غذایی بره: اثرات اتفاق افتاده بر روی رشد، کیفیت لاشه و گوشت عنوان انگلیسی مقاله Citrus pulp and wheat straw silage as an ingredient in lamb diets: effects on growth and carcass and meat quality انتشار مقاله سال ۲۰۰۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حیوانات منبع بیماری زای مسمومیت غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حیوانات منبع بیماری زای مسمومیت غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Animals as sources of food-borne pathogens: A review ترجمه عنوان مقاله حیوانات منبع بیماری زای مسمومیت غذایی: یک بررسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گلیسیری پروتئین های پنیر: پیامدهای تغذیه ای – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گلیسیری پروتئین های پنیر: پیامدهای تغذیه ای – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Glycation of whey proteins: Technological and nutritional implications ترجمه عنوان مقاله گلیسیری پروتئین های پنیر: پیامدهای فن آوری و تغذیه ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل بین لاکتوفرین و پروتئین های آب پنیر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل بین لاکتوفرین و پروتئین های آب پنیر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interaction between lactoferrin and whey proteins and its influence on the heat-induced gelation of whey proteins ترجمه عنوان مقاله تعامل بین لاکتوفرین و پروتئین های آب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترواسپینینگ نانوفیبری مواد غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترواسپینینگ نانوفیبری مواد غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Electrospinning of food-grade nanofibres from whey protein ترجمه عنوان مقاله الکترواسپینینگ نانوفیبری مواد غذایی از پروتئین آب پنیر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط صنایع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی IoT فعال شده زنجیره تامین برای غذای فاسد شونده – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی IoT فعال شده زنجیره تامین برای غذای فاسد شونده – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling of an IoT-enabled supply chain for perishable food with two-echelon supply hubs ترجمه عنوان مقاله مدلسازی یک اینترنت اشیا فعال شده زنجیره تامین برای غذای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهانه های خانوادگی: خانواده و غذا، راحتی و مراقبت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهانه های خانوادگی: خانواده و غذا، راحتی و مراقبت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Familial fictions: families and food, convenience and care ترجمه عنوان مقاله بهانه های خانوادگی: خانواده و غذا، راحتی و مراقبت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فساد غذایی در شبه موناس فلورسنس سپرماهی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فساد غذایی در شبه موناس فلورسنس سپرماهی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quorum sensing system and influence on food spoilage in Pseudomonas fluorescens from turbot ترجمه عنوان مقاله سیستم حسگر Quorum و اثر آن در فساد غذایی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته صنایع غذایی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر