دانلود رایگان مقاله ISI روستا یا ده به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع پارکینسونیسم و بیماری پارکینسون در جمعیت شهری و روستایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع پارکینسونیسم و بیماری پارکینسون در جمعیت شهری و روستایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع پارکینسونیسم و بیماری پارکینسون در جمعیت شهری و روستایی از آمریکای لاتین: یک مطالعه مبتنی بر جامعه عنوان انگلیسی مقاله Prevalence of parkinsonism and Parkinson disease in urban and rural populations from Latin America: A community based study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش فقر با تجارت الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش فقر با تجارت الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش فقر با تجارت الکترونیکی: مشمولیت روستا و سیاست های تظاهرات در مناطق روستایی چین عنوان انگلیسی مقاله Poverty alleviation through e-commerce: Village involvement and demonstration policies in rural China انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انرژی تجدیدپذیر برای توسعه پایدار روستایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انرژی تجدیدپذیر برای توسعه پایدار روستایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انرژی تجدیدپذیر برای توسعه پایدار روستایی: هم افزایی و عدم مطابقت عنوان انگلیسی مقاله Renewable energy for sustainable rural development: Synergies and mismatches انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی بهینه سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی از طریق پیش بینی بار و استراتژی های مختلف عملیاتی برای برق رسانی روستایی عنوان انگلیسی مقاله Optimum design of hybrid renewable energy system through load forecasting and different operating strategies for rural electrification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع و عوامل تعیین کننده اختلالات اضطرابی در بین نوجوانان در یک اقلیت روستایی از هند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع و عوامل تعیین کننده اختلالات اضطرابی در بین نوجوانان در یک اقلیت روستایی از هند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع و عوامل تعیین کننده اختلالات اضطرابی در بین نوجوانان در یک اقلیت روستایی از شمال هند عنوان انگلیسی مقاله Prevalence and determinants of anxiety disorders among adolescents in a rural community from northern India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل انسان و حیوانات و انتشار بالقوه کرونا ویروس خفاش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل انسان و حیوانات و انتشار بالقوه کرونا ویروس خفاش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعامل انسان و حیوانات و انتشار بالقوه کرونا ویروس خفاش میان سکنه های روستایی در جنوب کشور چین عنوان انگلیسی مقاله Human-animal interactions and bat coronavirus spillover potential among rural residents in Southern China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی ها و عوامل تعیین کننده مصرف انرژی خانوار روستایی در چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی ها و عوامل تعیین کننده مصرف انرژی خانوار روستایی در چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی ها و عوامل تعیین کننده مصرف انرژی خانوار روستایی در چین عنوان انگلیسی مقاله Rural household energy consumption characteristics and determinants in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برق سریع و کیفیت خدمات: شواهد از هندوستان روستایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برق سریع و کیفیت خدمات: شواهد از هندوستان روستایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برق سریع و کیفیت خدمات: شواهد از هندوستان روستایی عنوان انگلیسی مقاله Early electrification and the quality of service: Evidence from rural India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک اقلیمی و کاهش فقر روستایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک اقلیمی و کاهش فقر روستایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک اقلیمی و کاهش فقر روستایی عنوان انگلیسی مقاله Climate risk management and rural poverty reduction انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری آموزشی روستایی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری آموزشی روستایی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گردشگری آموزشی روستایی در مزرعه عنوان انگلیسی مقاله The Rural Educational Tourism at the Farm انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی: تاثیر بر تجربه مهمان و عملکرد مالی عنوان انگلیسی مقاله Small accommodation business growth in rural areas: Effects on guest experience and financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پدیده شناسی گوانشی در مدیریت گردشگری روستایی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پدیده شناسی گوانشی در مدیریت گردشگری روستایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A phenomenological explication of guanxi in rural tourism management: A case study of a village in China ترجمه عنوان مقاله توضیح پدیده شناسی گوانشی در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری برنامه اطلاعاتی روستایی کشور توسعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری برنامه اطلاعاتی روستایی کشور توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sustainability of rural informatization programs in developing countries: A case study of China’s Sichuan  province ترجمه عنوان مقاله  پایداری برنامه اطلاعاتی روستایی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی از استان سیچوان چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI روستا یا ده (Village) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف روستا: در مورد روستا و ده تعاریف متعدد و زیادی گفته شده، در عرف ده عبارت از محدوده‌ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی، عواطف و علائق مشترک هستند، در آن تجمع می‌یابند و بیشتر فعالیت‌هایی که برای تأمین نیازمندی‌های زندگی خود انجام می‌دهند، از طریق استفاده و بهره‌گیری از زمین و در درون محیط مسکونی‌شان صورت می‌گیرد، این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل ده نامیده می‌شود.
رشته های مرتبط: علوم اجتماعی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات روستا یا ده در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.