دانلود رایگان مقاله ISI زنان یا زن به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه خدمات سلامت روانی زنان حساس به جنسیت در قطر – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه خدمات سلامت روانی زنان حساس به جنسیت در قطر – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه خدمات سلامت روانی زنان حساس به جنسیت در قطر: یک چالش مفید عنوان انگلیسی مقاله Developing a gender sensitive women’s mental health service in Qatar: A rewarding challenge انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاه سازی زنان باردار پیر و مسن در مورد تجویز ساکارز آهن برای کم خونی متوسط – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاه سازی زنان باردار پیر و مسن در مورد تجویز ساکارز آهن برای کم خونی متوسط – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آگاه سازی زنان باردار پیر و مسن در مورد تجویز ساکارز آهن برای کم خونی متوسط می تواند مطابقت درمان در مراکز بهداشت عمومی را بهبود بخشد ، منطقه بهداشتی کانچپورام ، تامیل نادو ، هند ، ۲۰۱۷: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Informing primi and elderly pregnant […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارب آموزشی زنان سوری در کشورهای ایمن/ پناهنده – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارب آموزشی زنان سوری در کشورهای ایمن/ پناهنده – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجارب آموزشی زنان سوری در کشورهای ایمن/ پناهنده عنوان انگلیسی مقاله The educational experiences of Syrian women in countries of safety/asylum انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت علیه زنان در مراقبت های بهداشتی اولیه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت علیه زنان در مراقبت های بهداشتی اولیه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خشونت علیه زنان در مراقبت های بهداشتی اولیه: پتانسیل ها و محدودیت های شناسایی عنوان انگلیسی مقاله Violence against women in Primary Health Care: Potentialities and limitations to identification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل خشونت جنسی علیه زنان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل خشونت جنسی علیه زنان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی عوامل خشونت جنسی علیه زنان و حمایت از حقوق آنها در بنگلادش عنوان انگلیسی مقاله Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار رهبری زنان در محیط دانشگاهی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار رهبری زنان در محیط دانشگاهی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اعتبار رهبری زنان در محیط دانشگاهی عنوان انگلیسی مقاله The leadership authenticity of women in the academic setting انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق زنان حقوق انسانی نیست – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق زنان حقوق انسانی نیست – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حقوق زنان حقوق انسانی نیست – غیرکنشگری حقوق انسانی قربانیان سوء استفاده خانگی در قانون خانواده انگلیسی عنوان انگلیسی مقاله When Women’s Rights are Not Human Rights – the Non‐ Performativity of the Human Rights of Victims of Domestic Abuse within English Family Law انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جیمی کارتر و حقوق زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جیمی کارتر و حقوق زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جیمی کارتر و حقوق زنان: از کاخ سفید تا فمینیسم اسلامی عنوان انگلیسی مقاله Jimmy Carter and women’s rights: From the White House to Islamic feminism انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصتهایی برای زنان برای ایجاد حرفه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصتهایی برای زنان برای ایجاد حرفه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناخت در فضاهای سازنده: حمایت از فرصتهایی برای زنان برای ایجاد حرفه علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) عنوان انگلیسی مقاله Recognition in makerspaces: Supporting opportunities for women to “make” a STEM career انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه کارآفرینی زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه کارآفرینی زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد انگیزه کارآفرینی زنان: نمونه استان آدانا عنوان انگلیسی مقاله A research on women’s entrepreneurship motivation: Sample of Adana Province انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه کارآفرینی دیجیتالی زنان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه کارآفرینی دیجیتالی زنان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله “شجاعانه به جایی بروید که هیچ کس قبل از آن نرفته باشد” – خلاء سازمانی و توسعه کارآفرینی دیجیتالی زنان عنوان انگلیسی مقاله “To boldly go where no [man] has gone before” – Institutional voids and the development of women’s digital entrepreneurship انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان معلول و خشونت هدفمند علیه آنان توسط همسایگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان معلول و خشونت هدفمند علیه آنان توسط همسایگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خشونت هدفمند علیه زنان معلول توسط همسایگان و اعضای جامعه انجام شده است عنوان انگلیسی مقاله Targeted violence perpetrated against women with disability by neighbours and community members انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد مالی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زنان در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد مالی شرکت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زنان در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد مالی شرکت عنوان انگلیسی مقاله Women on corporate boards and firm’s financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقاله ISI زنان یا زن (Woman) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف زن: زن یک انسان بالغ ماده است. عموما دختری را که دوران بلوغ و نوجوانی خود را تمام کرده و به سنی که در اکثر فرهنگ ها و جوامع معمولا ۱۸ سالگی می باشد برسد را زن گویند اما این تعریف می تواند در هر فرهنگ، جامعه، تمدن یا قانون متفاوت باشد. واژه دختر برای انسان نابالغ ماده و فرزند ماده و گاهی در زبان عامیانه برای زنان جوان به کار برده می شود. در فارسی واژه های بانو، خانم و در قدیم خاتون برای اشاره محترمانه به زن کاربرد دارند. همچنین واژه زن یک نام همگانی برای اشاره به انسان ماده است مانند حقوق زنان. به طور معمول یک زن توانایی بارداری و زایش دارد. به زن دارای فرزند مادر گویند.
رشته های مرتبط: علوم اجتماعی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات زنان یا زن در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.