دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم تربیتی - صفحه 6 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانشجویان دانشگاه و شبکه های اجتماعی آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانشجویان دانشگاه و شبکه های اجتماعی آنلاین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دانشجویان دانشگاه و شبکه های اجتماعی آنلاین: اثرات و نشانه شناسی عنوان انگلیسی مقاله University students and online social networks: Effects and typology انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودتنظیمی آنلاین دانش آموزان بزرگسال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودتنظیمی آنلاین دانش آموزان بزرگسال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل پروفایل پنهان از خودتنظیمی آنلاین دانش آموزان بزرگسال در محیط های آموزشی ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله A latent profile analysis of adult students’ online self-regulation in blended learning environments انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصتهایی برای زنان برای ایجاد حرفه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرصتهایی برای زنان برای ایجاد حرفه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناخت در فضاهای سازنده: حمایت از فرصتهایی برای زنان برای ایجاد حرفه علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) عنوان انگلیسی مقاله Recognition in makerspaces: Supporting opportunities for women to “make” a STEM career انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مبتنی بر بازی موبایل در آموزش متوسطه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری مبتنی بر بازی موبایل در آموزش متوسطه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری مبتنی بر بازی موبایل در آموزش متوسطه: غوطه وری دانش آموزان، فعالیت های بازی، عملکرد تیم و نتایج یادگیری عنوان انگلیسی مقاله Mobile game-based learning in secondary education: Students’ immersion, game activities, team performance and learning outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حل مسئله در بازی شبیه سازی پزشکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حل مسئله در بازی شبیه سازی پزشکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه دانش قبلی بر عملکرد حل مسئله در یک بازی شبیه سازی پزشکی تأثیر می گذارد: استفاده از لاگ های بازی و ردیابی چشمی عنوان انگلیسی مقاله How prior knowledge affects problem-solving performance in a medical simulation game: Using game-logs and eye-tracking انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل یادگیری برای ارزیابی بازی های جدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل یادگیری برای ارزیابی بازی های جدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل یادگیری با به کار بستن دروس آموخته شده برای ارزیابی بازی های جدی عنوان انگلیسی مقاله Lessons learned applying learning analytics to assess serious games انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بار شناختی در محیط های یادگیری رایانه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بار شناختی در محیط های یادگیری رایانه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ناروانی در نتایج یادگیری، داوری های فراشناختی و بار شناختی در محیط های یادگیری با کمک رایانه عنوان انگلیسی مقاله Effect of disfluency on learning outcomes, metacognitive judgments and cognitive load in computer assisted learning environments انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع روشهای نوین تدریس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع روشهای نوین تدریس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از انواع روشهای نوین تدریس برای بهبود تأثیر آموزش میکروبیولوژی پزشکی عنوان انگلیسی مقاله Using a Variety of Modern Teaching Methods to Improve the Effect of Medical Microbiology Teaching انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه یادگیری کودکان در فعالیتهای کد نویسی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه یادگیری کودکان در فعالیتهای کد نویسی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربه یادگیری کودکان در فعالیتهای کد نویسی مبتنی بر ساختارگرایی از طریق تحقیقات مبتنی بر طراحی عنوان انگلیسی مقاله Exploring children’s learning experience in constructionism-based coding activities through design-based research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیطی جدید برای یادگیری ساختارگرا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محیطی جدید برای یادگیری ساختارگرا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دنیاهای مجازی: محیطی جدید برای یادگیری ساختارگرا عنوان انگلیسی مقاله Virtual Worlds: A New Environment for Constructionist Learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی رابطه بین مشخصه هدف، تجربه جریان و نتایج یادگیری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی رابطه بین مشخصه هدف، تجربه جریان و نتایج یادگیری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود دستورالعمل ها در بازی های کامپیوتری آموزشی: بررسی رابطه بین مشخصه هدف، تجربه جریان و نتایج یادگیری عنوان انگلیسی مقاله Improving instructions in educational computer games: Exploring the relations between goal specificity, flow experience and learning outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد خلاقیت در واقعیت مجازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد خلاقیت در واقعیت مجازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کدام بازخورد الکتروانسفالوگرافی (EEG) برای عملکرد خلاقیت در واقعیت مجازی همه جانبه بهتر عمل می کند: یادآوری یا بازخورد تشویقی؟ عنوان انگلیسی مقاله Which EEG feedback works better for creativity performance in immersive virtual reality: The reminder or encouraging feedback? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر استرس بر عملکرد مهارت های تحلیلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر استرس بر عملکرد مهارت های تحلیلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین تأثیر استرس بر عملکرد مهارت های تحلیلی در بازی های تصمیم گیری دیجیتال به سمت اندازه گیری محتاطانه استرس تجربه شده در سناریوهای بازی رایانه ای عنوان انگلیسی مقاله Determining the effect of stress on analytical skills performance in digital decision games towards an unobtrusive measure of experienced […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم تربیتی (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI