دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم تربیتی - صفحه 8 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تعریف تگ های متا توصیفی توسط موسسات آموزش عالی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تعریف تگ های متا توصیفی توسط موسسات آموزش عالی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موسسات آموزش عالی چگونه تگ های متا توصیفی خود را تعریف می کنند؟ عنوان انگلیسی مقاله How are Higher Education Institutions defining their Meta-description tags? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تحول در یادگیری و آموزش برای پایداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تحول در یادگیری و آموزش برای پایداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش تحول در یادگیری و آموزش برای پایداری عنوان انگلیسی مقاله The role of transformation in learning and education for sustainability انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران مدرسه کسب و کار در انگلستان – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران مدرسه کسب و کار در انگلستان – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیران مدرسه کسب و کار در انگلستان: مذاکره هویت عنوان انگلیسی مقاله School business managers in England: negotiating identity انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانشجویان بین المللی چینی و ویتنامی در استرالیا – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانشجویان بین المللی چینی و ویتنامی در استرالیا – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دانشجویان بین المللی چینی و ویتنامی در استرالیا عنوان انگلیسی مقاله Chinese and Vietnamese international students in Australia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضاهای آموزشی برای اتصال به پایگاه اطلاعات ریاضی چندگانه کودکان – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضاهای آموزشی برای اتصال به پایگاه اطلاعات ریاضی چندگانه کودکان – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فضاهای آموزشی برای اتصال به پایگاه دانش ریاضی چندگانه کودکان عنوان انگلیسی مقاله Curriculum spaces for connecting to children’s multiple mathematical knowledge bases انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه تیلور و فرانسیس نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری از بازی های ویدئویی در آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری از بازی های ویدئویی در آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگرش دانش آموزان به توسعه مهارت های مبتنی بر بازی: یادگیری از بازی های ویدئویی در آموزش عالی عنوان انگلیسی مقاله Student attitudes to games-based skills development: Learning from video games in higher education انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه راهبردهای تدریس معلمان ابتدایی و نقاط قوت آنان در هوش‌های چندگانه – الزویر ۲۰۰۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه راهبردهای تدریس معلمان ابتدایی و نقاط قوت آنان در هوش‌های چندگانه – الزویر ۲۰۰۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه راهبردهای تدریس معلمان ابتدایی و نقاط قوت آنان در هوش‌های چندگانه عنوان انگلیسی مقاله The relationship between the primary teachers’ teaching strategies and their strengths in multiple intelligences انتشار مقاله سال ۲۰۰۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش های حل مسئله برای یادگیری مبتنی بر مسئله تلفیقی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش های حل مسئله برای یادگیری مبتنی بر مسئله تلفیقی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Learning attitudes and problem solving attitudes for blended problem-based learning ترجمه عنوان مقاله نگرش های یادگیری و حل مسئله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عملکرد حل مسئله در یادگیری با کامپیوتر – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عملکرد حل مسئله در یادگیری با کامپیوتر – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling students’ problem solving performance in the computer-based mathematics learning environment ترجمه عنوان مقاله مدل سازی عملکرد حل مسئله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر الگوریتم آموزشی بر مهارت حل مسئله دانش آموزان کم شنوا – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر الگوریتم آموزشی بر مهارت حل مسئله دانش آموزان کم شنوا – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of algorithm teaching on the problem-solving skills of deaf-hard hearing students […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی نقش تعهد سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی نقش تعهد سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimizing the role of organizational commitment: a qualitative study in the school education […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مدرسه مرتبط با رضایت شغلی کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مدرسه مرتبط با رضایت شغلی کارکنان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله School factors that are related to school principals’ job satisfaction and […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت مدیران بر اساس سخنرانی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت مدیران بر اساس سخنرانی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What is the best way to develop new managers? Problem based learning vs. lecture-based instruction ترجمه عنوان مقاله  بهترین راه برای پیشرفت مدیران جدید چیست؟ یادگیری مبتنی بر مشکل در مقابل آموزش مبتنی بر سخنرانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم تربیتی (Research article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI