دانلود رایگان مقاله ISI بتن مسلح یا بتن آرمه RC به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مکانیکی یک نوع جدیدی از اسلب کامپوزیت بتن مسلح – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مکانیکی یک نوع جدیدی از اسلب کامپوزیت بتن مسلح – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار مکانیکی یک نوع جدیدی از اسلب کامپوزیت بتن مسلح با یک اتصال عنوان انگلیسی مقاله Mechanical behavior of a new type of reinforced concrete composite slab with a joint نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی آسیب سازه ای ساختمان هایی با بتن مسلح در آدیامان – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی آسیب سازه ای ساختمان هایی با بتن مسلح در آدیامان – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی آسیب سازه ای ساختمان هایی با بتن مسلح در آدیامان پس از زلزله های قهرمان مرعش (ترکیه) در ۶ فوریه سال ۲۰۲۳ عنوان انگلیسی مقاله Structural damage assessment of reinforced concrete buildings in Adıyaman after Kahramanmaraş (Türkiye) Earthquakes on 6 February 2023 نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پانل های بتن مسلح تحت بار – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پانل های بتن مسلح تحت بار – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار پانل های بتن مسلح تحت بار بعد از چرخه های انجماد-ذوب برودتی عنوان انگلیسی مقاله Behaviour of reinforced concrete panels under impact loading after cryogenic freeze-thaw cycles نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین کاربرد بتن تقویت شده در اسپانیا – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین کاربرد بتن تقویت شده در اسپانیا – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اولین کاربرد بتن مسلح در اسپانیا و اولین کاربرد اروپایی در پل ها: بازسازی پل رومی الکانتارا عنوان انگلیسی مقاله First application of reinforced concrete in Spain and first European application in bridges: The rehabilitation of the Roman bridge of Alcántara نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمر مفید سازه بتن آرمه در شهر ساحلی بسیار تهاجمی – اسپرینگر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمر مفید سازه بتن آرمه در شهر ساحلی بسیار تهاجمی – اسپرینگر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمر مفید سازه های بتن مسلح در یک شهر ساحلی بسیار تهاجمی. تاثیر کیفیت بتن عنوان انگلیسی مقاله The service life of reinforced concrete structures in an extremely aggressive coastal city. Influence of concrete quality نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی تغییر شکل تیرهای بتن مسلح ساخته شده با سنگدانه های درشت بازیافتی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی تغییر شکل تیرهای بتن مسلح ساخته شده با سنگدانه های درشت بازیافتی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیابی تغییر شکل تیرهای بتن مسلح ساخته شده با سنگدانه های درشت بازیافتی عنوان انگلیسی مقاله Deformation recovery of reinforced concrete beams made with recycled coarse aggregates انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش التیام غیرخطی تیرهای بتن مسلح – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش التیام غیرخطی تیرهای بتن مسلح – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکرد ترمیم غیرخطی تیرهای بتن مسلح عنوان انگلیسی مقاله Nonlinear healing approach for reinforced concrete beams انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ قاب ها و دیوارهای بتن مسلح بحرانی برشی تحت بارگذاری یکنواخت – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ قاب ها و دیوارهای بتن مسلح بحرانی برشی تحت بارگذاری یکنواخت – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ قاب ها و دیوارهای بتن مسلح بحرانی برشی تحت بارگذاری یکنواخت عنوان انگلیسی مقاله Response of shear critical reinforced concrete frames and walls under monotonic loading انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار فشاری پویای بتن مسلح با الیاف فولادی تایرهای بازیافتی  – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار فشاری پویای بتن مسلح با الیاف فولادی تایرهای بازیافتی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار فشاری پویای بتن مسلح با الیاف فولادی تایرهای بازیافتی عنوان انگلیسی مقاله Dynamic compressive behaviour of recycled tyre steel fibre reinforced concrete انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مکانیکی عناصر بتن مسلح متاثر از الیاف شیشه ای کوتاه و ویژگی‌ فضایی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مکانیکی عناصر بتن مسلح متاثر از الیاف شیشه ای کوتاه و ویژگی‌ فضایی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر الیاف شیشه کوتاه و ویژگی‌ های فضایی بر رفتار مکانیکی عناصر بتن مسلح منسوجات بافتنی در خمش عنوان انگلیسی مقاله Influence of short glass fibres and spatial features on the mechanical behaviour of weft-knitted textile reinforced concrete elements in bending انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت بازدارندگی خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت بازدارندگی خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی قابلیت بازدارندگی خوردگی پوشش های اپوکسی اصلاح شده با گرافن در میلگردهای مسلح در بتن عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of corrosion inhibition capability of graphene modified epoxy coatings on reinforcing bars in concrete انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قالب بندی سطح و نمایان شدن ترک های نرمال – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قالب بندی سطح و نمایان شدن ترک های نرمال – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قاب بندی سطح و نمایان شدن ترک های نرمال در المان های بتن سملح و سازه ها عنوان انگلیسی مقاله Level formation and disclosure of normal cracks in reinforced concrete elements and structures انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رده بندی بار زیرآب گذر قوسی بتن آرمه با سایز یک پل – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رده بندی بار زیرآب گذر قوسی بتن آرمه با سایز یک پل – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رده بندی بار کالورت یا زیرآب گذر های قوسی با بتن مسلح با سایز یک پل عنوان انگلیسی مقاله Load rating of bridge-size reinforced concrete arch culverts انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس […]

دانلود رایگان مقاله ISI بتن مسلح (Reinforced Concrete) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
بتن آرمه یا بتن مسلح RC: به بتن مسلح شده با میلگرد (آرماتور) گفته می‌شود. برای مسلح کردن بتن از میلگردهای تقویتی، شبکه‌های توری تقویتی، صفحات فلزی یا الیاف تقویتی استفاده می‌گردد. هدف اصلی استفاده از بتن آرمه، واگذاری نیروهای کششی بوجود آمده در بتن به میلگردهاست (به دلیل مقاومت کششی بالای میلگرد) تا بدین طریق نیروهای کششی به بتن وارد نشده و سبب ترک‌خوردگی و در نهایت پکیدن بتن نشود.
رشته های مرتبط: مهندسی عمران
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بتن مسلح اینجا کلیک نمایید.