دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی ترافیک یا حمل و نقل به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکل مکانی نقاط مجموعه تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکل مکانی نقاط مجموعه تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشکل مکانی نقاط مجموعه تصادفی قوی عنوان انگلیسی مقاله A robust stochastic Casualty Collection Points location problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات حمل و نقل برای شبکه های چند مدلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات حمل و نقل برای شبکه های چند مدلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشکلات حمل و نقل برای شبکه های چند مدلی: مدل های ریاضی، الگوریتم های دقیق و ابتکاری و یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Transportation problems for intermodal networks: Mathematical models, exact and heuristic algorithms, and machine learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی سبز ناوگان نفتکش شاتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی سبز ناوگان نفتکش شاتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل برنامه ریزی سبز برای ناوگان نفتکش شاتل با توجه به مالیات کربن و ضریب سرعت متغیر عنوان انگلیسی مقاله Green scheduling model of shuttle tanker fleet considering carbon tax and variable speed factor انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی رفتار مسافر با مدل حافظه کوتاه مدت طولانی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی رفتار مسافر با مدل حافظه کوتاه مدت طولانی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی رفتار مسافر با مدل LSTM (حافظه کوتاه مدت طولانی) معنایی و چند الگویی عنوان انگلیسی مقاله Passenger Behavior Prediction With Semantic and Multi-Pattern LSTM Model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم ساخت سیستم حمل و نقل هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم ساخت سیستم حمل و نقل هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق درمورد پلتفرم ساخت سیستم حمل و نقل هوشمند Xi ‘an عنوان انگلیسی مقاله Xi ‘an Intelligent Transportation System Construction Platform Research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار پشتیبانی از تصمیم برای برنامه ریزی حمل و نقل – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار پشتیبانی از تصمیم برای برنامه ریزی حمل و نقل – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک ابزار پشتیبانی از تصمیم برای برنامه ریزی حمل و نقل باری شهری بر اساس یک الگوریتم تکاملی چند منظوره عنوان انگلیسی مقاله A Decision Support Tool for Urban Freight Transport Planning Based on a Multi-Objective Evolutionary Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری: بررسی و چالش های آینده عنوان انگلیسی مقاله Traffic control for freeway networks with sustainability-related objectives: Review and future challenges انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی بزرگراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی بزرگراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی بزرگراه عنوان انگلیسی مقاله Data envelopment analysis for highway asset investment assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تاخیر قطار با استفاده از شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تاخیر قطار با استفاده از شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی تصادفی از تاخیر قطار در زمان واقعی با استفاده از شبکه های بیزی عنوان انگلیسی مقاله Stochastic prediction of train delays in real-time using Bayesian networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری در برنامه ریزی حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری در برنامه ریزی حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همکاری در برنامه ریزی حمل و نقل عمومی – چرا، چطور و چه چیز؟ عنوان انگلیسی مقاله Collaboration in public transport planning – Why, how and what? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقدامات برای حمل و نقل شهری پایدار و انرژی کارآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقدامات برای حمل و نقل شهری پایدار و انرژی کارآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور سیاست ها و اقدامات برای حمل و نقل شهری پایدار و انرژی کارآمد عنوان انگلیسی مقاله Review of policies and measures for sustainable and energy efficient urban transport انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسیر بر روی درک کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسیر بر روی درک کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر مسیر بر روی درک کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی عنوان انگلیسی مقاله Route effect on the perception of public transport services quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین نهادهای رسمی و غیر رسمی برای مدیریت حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین نهادهای رسمی و غیر رسمی برای مدیریت حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین نهادهای رسمی و غیر رسمی برای مدیریت حمل و نقل عمومی عنوان انگلیسی مقاله The relationship between formal and informal institutions for governance of public transport انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی ترافیک یا حمل و نقل به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر