دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی ترافیک یا حمل و نقل به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی تراموا و حمل و نقل شهری در شهرهای چینی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی تراموا و حمل و نقل شهری در شهرهای چینی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی تراموا و حمل و نقل شهری در شهرهای چینی: مطالعه موردی سوژو عنوان انگلیسی مقاله Tram development and urban transport integration in Chinese cities: A case study of Suzhou انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب فرودگاه صادر کنندگان برای میوه از برزیل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب فرودگاه صادر کنندگان برای میوه از برزیل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب فرودگاه صادر کنندگان برای میوه از برزیل عنوان انگلیسی مقاله The airport choice of exporters for fruit from Brazil انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه راه برای مدیریت ظرفیت و تقاضای فرودگاه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه راه برای مدیریت ظرفیت و تقاضای فرودگاه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقشه راه برای مدیریت ظرفیت و تقاضای فرودگاه عنوان انگلیسی مقاله A roadmap toward airport demand and capacity management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا می توان مقررات را با رقابت هماهنگ کرد؟ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا می توان مقررات را با رقابت هماهنگ کرد؟ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکاف فرودگاه: آیا می توان مقررات را با رقابت هماهنگ کرد؟ شواهد از فرودگاه دوبلین عنوان انگلیسی مقاله Airport slots: Can regulation be coordinated with competition? Evidence from Dublin airport انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی از تصمیم برای سرعت تصمیم گیری کشتی در لجستیک دریایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی از تصمیم برای سرعت تصمیم گیری کشتی در لجستیک دریایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی از تصمیم برای سرعت تصمیم گیری کشتی در لجستیک دریایی با استفاده از آرشیو کلان داده های آب و هوایی عنوان انگلیسی مقاله A decision support system for vessel speed decision in maritime logistics using weather archive big data انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی براساس حمل و نقل چند حالتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی براساس حمل و نقل چند حالتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی براساس حمل و نقل چند حالتی برای راه اندازی توربین بادی در سازمان های منفرد عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship based on intermodal transport for the installation of a wind turbine in isolated regime انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های حمل و نقل به سوی راه حل های جایگزین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های حمل و نقل به سوی راه حل های جایگزین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محدودیت های حمل و نقل به سوی راه حل های جایگزین ممکن با استفاده از حمل و نقل چند حالتی مسافر در شهر Timisoara عنوان انگلیسی مقاله Transposing constraints into feasible alternative solutions by using intermodal passenger transport in Timisoara city انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی حمل و نقل در عصر کلان داده ها – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی حمل و نقل در عصر کلان داده ها – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی حمل و نقل در عصر کلان داده ها عنوان انگلیسی مقاله Transport modelling in the age of big data انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه تیلور و فرانسیس نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم ایمنی جاده – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم ایمنی جاده – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موضوعات مربوط به مفهوم ایمنی جاده عنوان انگلیسی مقاله Issues concerning the road safety concep انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی مجامع بزرگراه های مشارکت دولتی و خصوصی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی مجامع بزرگراه های مشارکت دولتی و خصوصی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجربه پرتغالی در بازسازی مجامع بزرگراه های مشارکت دولتی و خصوصی در طول بحران مالی عنوان انگلیسی مقاله “Cutting costs to the bone”: the Portuguese experience in renegotiating public private partnerships highways during the financial crisis انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل – امرالد ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل – امرالد ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه مقطعی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل در نیجریه عنوان انگلیسی مقاله Cross-sectional comparison of public-private partnerships in transport infrastructure development in Nigeria انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع کیفیت خدمات حمل و نقل در ایستگاه راه آهن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع کیفیت خدمات حمل و نقل در ایستگاه راه آهن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع فضایی کیفیت خدمات حمل و نقل در ایستگاه های راه آهن عنوان انگلیسی مقاله Spatial variation of the perceived transit service quality at rail stations انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کیفیت خدمات سرویس های اتوبوس شهر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کیفیت خدمات سرویس های اتوبوس شهر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین کیفیت خدمات سرویس های اتوبوس شهر بر اساس درک و انتظار کاربران عنوان انگلیسی مقاله Determining the service quality of the city bus service based on users’ perceptions and expectations انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی ترافیک یا حمل و نقل به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر