دانلود رایگان مقاله ISI فرودگاه به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 2 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری اینترنت موبایل فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری اینترنت موبایل فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Airport mobile internet an innovation ترجمه عنوان مقاله  اینترنت موبایل فرودگاه: یک نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱  صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات IT و علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط دسترسی به فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط دسترسی به فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Relevance of airport accessibility and airport competition ترجمه عنوان مقاله  ارتباط دسترسی به فرودگاه و رقابت فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی مجله  مجله مدیریت حمل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تاکتیک باند فرودگاه تحت شرایط عدم اطمینان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تاکتیک باند فرودگاه تحت شرایط عدم اطمینان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Pre-tactical optimization of runway utilization under uncertainty ترجمه عنوان مقاله  بهینه سازی پیش تاکتیکی استفاده از باند فرودگاه تحت شرایط عدم اطمینان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری در فرودگاه یونان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری در فرودگاه یونان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Efficiency and productivity changes in Greek airports during the crisis years 2010e2014 ترجمه عنوان مقاله  تغییرات کارایی و بهره وری در فرودگاههای یونان در طول بحران سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۴ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات فرودگاه با تصمیم گیری چند معیاره فازی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات فرودگاه با تصمیم گیری چند معیاره فازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Evaluating the service quality of airports in Thailand using fuzzy multi-criteria decision making method ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی کیفیت خدمات فرودگاهها در تایلند با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محیط فرودگاه بر احساس مسافر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محیط فرودگاه بر احساس مسافر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Traveler anxiety and enjoyment: The effect of airport environment on traveler’s emotions ترجمه عنوان مقاله  اضطراب و لذت مسافرین: تاثیر محیط فرودگاه بر احساسات مسافر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار انتخاب فرودگاه مسافران با استفاده از مدل انتخاب ترکیبی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار انتخاب فرودگاه مسافران با استفاده از مدل انتخاب ترکیبی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A study on passengers’ airport choice behavior using hybrid choice model: A case study of Seoul  metropolitan area, South Korea ترجمه عنوان مقاله   بررسی رفتار انتخاب فرودگاه مسافران با استفاده از مدل انتخاب ترکیبی: مطالعه موردی از سئول منطقه شهری، کره  جنوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استاندارد کیفیت فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استاندارد کیفیت فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Assessing performance variability of ground handlers to comply with airport quality standards ترجمه عنوان مقاله  بررسی تنوع عملکرد نگه دارنده زمین مطابق با استانداردهای کیفیت فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI   مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Commercialisation and airport performance: The case of Ireland’s DAA ترجمه عنوان مقاله  تجاری سازی و فرودگاه عملکرد: مورد اعتبار فرودگاه دوبلین ایرلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع فضایی فرودگاه روش تابع هزینه فضایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع فضایی فرودگاه روش تابع هزینه فضایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Spatial distribution characteristic of Chinese airports: A spatial cost function approach ترجمه عنوان مقاله  مشخصه توزیع فضایی فرودگاه های چینی: یک روش تابع هزینه فضایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک برای امنیت محموله هوایی فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک برای امنیت محموله هوایی فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Keeping cargo security costs down: A risk-based approach to air cargo airport security in small and medium    airports ترجمه عنوان مقاله  حفظ هزینه پایین امنیت محموله: یک رویکرد مبتنی بر ریسک برای امنیت محموله هوایی فرودگاه در فرودگاه های کوچک  و متوسط فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت بین فرودگاه مرکزی و غیر مرکزی ظرفیت پروازی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت بین فرودگاه مرکزی و غیر مرکزی ظرفیت پروازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The difference between hub and non-hub airports e An airside capacity perspective ترجمه عنوان مقاله  تفاوت بین فرودگاه مرکزی و غیر مرکزی – چشم انداز ظرفیت پروازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بار برای غربالگری چمدان در فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بار برای غربالگری چمدان در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   On load balancing strategies for baggage screening at airports ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های متعادل کننده بار برای غربالگری چمدان در فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق […]

دانلود رایگان مقاله ISI فرودگاه (Airport) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف فرودگاه: فرودگاه، یا به فارسی افغانستان میدان هوایی، محلی است که برای نشست و برخاست هواپیماها ساخته شده‌است. فرودگاه‌ها به‌طور معمول دارای امکاناتی برای سوخت‌گیری و نگهداری و تعمیر هواپیما و و نیز دارای برج کنترل و مراقبت پرواز می‌باشند. محل فرود از اجزای اصلی فرودگاه است که یک مکان قابل دسترسی هوایی با آسمان باز برای باند فرود می‌باشد تا هواپیما بتواند پرواز را آغاز کند یا هلی‌پد به‌علاوه تأسیسات مرتبطی همچون برج مراقبت، هنگرُ یا آشیانه و ترمینال می‌باشد. فرودگاه‌های بزرگ دارای مرکز کنترل ترافیک هوایی و تالار مسافران، آپرون، تاکسی‌وی و مرکز امداد اضطراری می‌باشند. در حالیکه فرودگاه‌های کوچک ممکن است از باندهای پروازی کوچک (یک تا دو کیلومتر) خاکی یا شنی ساخته شده باشند، فرودگاه‌های بزرگی که برای پروازهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند معمولاً دارای باندهای آسفالتی و بلندی هستند که طول آن‌ها به چند کیلومتر می‌رسد.
رشته های مرتبط: مهندسی عمران
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده فرودگاه اینجا کلیک نمایید.