دانلود رایگان مقالات کوتاه مهندسی عمران به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تعمیرات برای ترکهای خستگی ناشی از اعوجاج در یک مجموعه پل دو طبقه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تعمیرات برای ترکهای خستگی ناشی از اعوجاج در یک مجموعه پل دو طبقه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تعمیرات برای ترکهای خستگی ناشی از اعوجاج در یک مجموعه پل دو طبقه مقاوم سازی شده در برابر لرزه عنوان انگلیسی مقاله Repair assessment for distortion-induced fatigue cracks in a seismically retrofitted double-deck bridge complex انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات استحکام فشاری و کششی با استفاده از سیمان آلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات استحکام فشاری و کششی با استفاده از سیمان آلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خصوصیات استحکام فشاری و کششی با استفاده از سیمان آلی نسبت به سیمان پرتلند عنوان انگلیسی مقاله Characteristic of compressive and tensile strength using the organic cement compare with portland cement انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرمول های ساده شده برای ظرفیت تحمل لرزه ای فونداسیون نواری کم عمق – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرمول های ساده شده برای ظرفیت تحمل لرزه ای فونداسیون نواری کم عمق – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرمول های ساده شده برای ظرفیت تحمل لرزه ای فونداسیون نواری کم عمق عنوان انگلیسی مقاله Simplified formulas for the seismic bearing capacity of shallow strip foundations انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری پی در خاک رس نرم – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری پی در خاک رس نرم – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظرفیت باربری پی در خاک رس نرم با ستون هایی با شن های ریز و ترانشه عنوان انگلیسی مقاله Bearing capacity of foundations on soft clays with granular column and trench انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تنش در مقابل رفتار نشست فونداسیون سطحی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تنش در مقابل رفتار نشست فونداسیون سطحی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقالات کوتاه (Short communication) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling the stress versus settlement behavior of shallow foundations in unsaturated cohesive soils extending the modified total stress approach […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز غیرخطی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز غیرخطی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقالات کوتاه (Short communication) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal design of nonlinear viscous dampers for frame structures ترجمه عنوان مقاله طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز غیرخطی برای ساختارهای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک خطی سازي برای ساختارهای با میراگرهای ویسکوز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک خطی سازي برای ساختارهای با میراگرهای ویسکوز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقالات کوتاه (Short communication) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Improved stochastic linearization technique for structures with nonlinear viscous dampers ترجمه عنوان مقاله تکنیک خطی سازي تصادفی اصلاح شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بتن لاستیکی: خواص مکانیکی و پویایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بتن لاستیکی: خواص مکانیکی و پویایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Rubber Concrete: Mechanical and Dynamical Properties ترجمه عنوان مقاله بتن لاستیکی: خواص مکانیکی و پویایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمرهای نوظهور حاوی گل قرمز و خرده زباله شیشه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمرهای نوظهور حاوی گل قرمز و خرده زباله شیشه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Novel geopolymers incorporating red mud and waste glass cullet ترجمه عنوان مقاله ژئوپلیمرهای نوظهور حاوی گل قرمز و خرده […]

دانلود رایگان مقالات کوتاه عمران (Short Communication) به زبان انگلیسی از مجلات ISI