دانلود رایگان مقاله ISI مخابرات سیار به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 5 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم عامل ۵G برای جامعه دیجیتال واقعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم عامل ۵G برای جامعه دیجیتال واقعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  On the 5G Operating System for a True Digital Society ترجمه عنوان مقاله  بر روی سیستم عامل ۵G برای یک جامعه دیجیتال واقعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرداخت با موبایل: محرک بازار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پرداخت با موبایل: محرک بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An Introduction to Mobile Payments: Market Drivers, Applications, and Inhibitors ترجمه عنوان مقاله  مقدمه ای بر پرداخت های با موبایل: محرک های بازار ، درخواست ها و بازدارنده ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار خود سازمان یافته مدیریت تحرک شبکه بی سیم ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار خود سازمان یافته مدیریت تحرک شبکه بی سیم ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A self-organized structure for mobility management in wireless networks ترجمه عنوان مقاله  ساختار خود سازمان یافته برای مدیریت تحرک در شبکه های بی سیم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندسی برق گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارمغان آوردن محصول با تکنولوژی برای بازار – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارمغان آوردن محصول با تکنولوژی برای بازار – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bringing new high-technology products to market: Six perils awaiting marketers ترجمه عنوان مقاله  به ارمغان آوردن محصولات جدید با تکنولوژی بالا برای بازار: شش خطر در انتظار بازاریابان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت فیزیکی و اطلاعاتی در عصر دستگاه پوشیدنی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت فیزیکی و اطلاعاتی در عصر دستگاه پوشیدنی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Wearing safe: Physical and informational security in the age of the wearable device ترجمه عنوان مقاله  پوشیدنی ایمن: امنیت فیزیکی و اطلاعاتی در عصر دستگاه پوشیدنی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرایند تحقیق چندرسانه ای دیجیتال

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرایند تحقیق چندرسانه ای دیجیتال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A multidisciplinary digital forensic investigation process model ترجمه عنوان مقاله  مدل فرایند تحقیق قانونی چندرسانه ای دیجیتال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT گرایش های مرتبط  مخابرات سیار مجله  افق های تجارت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی موج تلفن همراه نیروی دریایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی موج تلفن همراه نیروی دریایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The source and nature of general purpose technologies for supporting next K-waves: Global leadership and  the case study of the U.S. Navy’s Mobile User Objective System ترجمه عنوان مقاله  منبع و ماهیت تکنولوژی های کلی برای حمایت از موج بعدی K: رهبری جهانی و مطالعه موردی سیستم هدف کاربر تلفن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موبایل بهره وری استفاده اینترنت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موبایل بهره وری استفاده اینترنت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Mobile and more productive? Firm-level evidence on the productivity effects of mobile internet use ترجمه عنوان مقاله  موبایل و سودمندی بیشتر؟ شواهد در سطح بنگاه در مورد اثرات بهره وری استفاده از اینترنت همراه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلفن همراه محرک رشد کشور هند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلفن همراه محرک رشد کشور هند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does mobile telephony spur growth? Evidence from Indian states ترجمه عنوان مقاله  آیا تلفن همراه محرک رشد است؟ مدارک و شواهد از کشورهای هند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موارد اضطراری خدمات طیف تخصیص

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موارد اضطراری خدمات طیف تخصیص

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Taking account of service externalities when spectrum is allocated and assigned ترجمه عنوان مقاله  در نظر گرفتن موارد اضطراری خدمات هنگامی که طیف تخصیص داده شده و معین است فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مخابرات سیار به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر