دانلود رایگان مقاله ISI موبایل یا تلفن همراه به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شنود موبایل در سیستم هایIOT با پارازیت – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شنود موبایل در سیستم هایIOT با پارازیت – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک طرح واگذاری پارازیت دوستانه برای یک استراق سمع هوشیار موبایل در سیستم های اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله A Friendly Jamming Handover Scheme for a Conscious Mobile Eavesdropper in IoT systems انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی ایمن سازی صفحه کنترل شبکه های تلفن همراه ۵G در برابر تهدیدات DoS – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به سوی ایمن سازی صفحه کنترل شبکه های تلفن همراه ۵G در برابر تهدیدات DoS – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سوی ایمن سازی صفحه کنترل شبکه های تلفن همراه ۵G در برابر تهدیدات DoS: سناریوهای حمله و راه حل های امیدوارکننده عنوان انگلیسی مقاله Toward securing the control plane of 5G mobile networks against DoS threats: Attack scenarios and promising solutions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام D2D، برش شبکه و MEC در شبکه های سلولی ۵G- IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام D2D، برش شبکه و MEC در شبکه های سلولی ۵G- IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام D2D، برش شبکه و MEC در شبکه های سلولی ۵G: نظرسنجی و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله Integration of D2D, Network Slicing, and MEC in 5G Cellular Networks: Survey and Challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنسرسیوم های صنعتی در تنظیم استانداردهای ارتباطات سیار هدف ، سازمان و تنوع – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنسرسیوم های صنعتی در تنظیم استانداردهای ارتباطات سیار هدف ، سازمان و تنوع – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنسرسیوم های صنعتی در تنظیم استانداردهای ارتباطات سیار: هدف ، سازمان و تنوع عنوان انگلیسی مقاله Industry consortia in mobile telecommunications standards setting: Purpose, organization and diversity انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع عنوان انگلیسی مقاله Cognitive multi-agent empowering mobile edge computing for resource caching and collaboration انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ کشور و تاثیر آن روی برداشت های مصرف کنندگان نسبت به بانکداری موبایل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ کشور و تاثیر آن روی برداشت های مصرف کنندگان نسبت به بانکداری موبایل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا فرهنگ کشور روی برداشت های مصرف کنندگان نسبت به بانکداری موبایل تأثیر می گذارد؟ مقایسه ای بین مصر و ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Does country culture influence consumers’ perceptions toward mobile banking? A comparison between Egypt and the United States انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات در زمینه تجارت موبایلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات در زمینه تجارت موبایلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرده فروشی در جیب هایم – تکرار و گسترش ایجاد کیفیت خدمات در زمینه تجارت موبایل عنوان انگلیسی مقاله Retail in my pocket– replicating and extending the construct of service quality into the mobile commerce context انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی درک شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی درک شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امنیت برنامه موبایل: نقش حریم خصوصی درک شده به عنوان پیش بینی کننده ادراک امنیتی عنوان انگلیسی مقاله Mobile application security: Role of perceived privacy as the predictor of security perceptions انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم ارتباطی برای دستگاه های اندروید – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم ارتباطی برای دستگاه های اندروید – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله MSYM: یک سیستم ارتباطی چند کاناله برای دستگاه های اندروید عنوان انگلیسی مقاله MSYM: A Multichannel Communication System for Android Devices انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فوریت زمانی در پاسخ مصرف کننده به برنامه پاداش تلفن همراه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فوریت زمانی در پاسخ مصرف کننده به برنامه پاداش تلفن همراه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگاه به جلو، نگاه به گذشته: تاثیر پیشرفت هدف و فوریت زمانی در پاسخ مصرف کننده به برنامه های پاداش تلفن همراه عنوان انگلیسی مقاله Looking forward, looking back: The impact of goal progress and time urgency on consumer responses to mobile reward apps انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص بدافزار اندرویدی مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص بدافزار اندرویدی مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله DL-ربات انسان نما: تشخیص بدافزار اندرویدی مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده از دستگاه های واقعی عنوان انگلیسی مقاله DL-Droid: Deep learning based android malware detection using real devices انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر بارگذاری هنجار احتمالی در سیستم های توزیع شده مقیاس بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر بارگذاری هنجار احتمالی در سیستم های توزیع شده مقیاس بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بر بارگذاری هنجار احتمالی در سیستم های توزیع شده مقیاس بزرگ با استفاده از عوامل تلفن همراه عنوان انگلیسی مقاله Probabilistic normed load monitoring in large scale distributed systems using mobile agents انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد MCS-Chain: جمع سپاری تلفن همراه غيرمتمركز و قابل اعتماد مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد MCS-Chain: جمع سپاری تلفن همراه غيرمتمركز و قابل اعتماد مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله MCS-Chain: جمع سپاری تلفن همراه غيرمتمركز و قابل اعتماد مبتنی بر بلاک چین عنوان انگلیسی مقاله MCS-Chain: Decentralized and trustworthy mobile crowdsourcing based on blockchain انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقاله ISI موبایل یا تلفن همراه (Mobile) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
موبایل: تلفن همراه یا گوشی همراه وسیله ایست برای ارسال و دریافت تماس تلفنی از طریق ارتباط رادیویی در پهنای وسیع جغرافیایی. منظور از موبایل یا گوشی همراه یا تلفن سلولی وسیله‌ای است که برای اتصال به شبکهٔ تلفن همراه به کار می‌رود. این وسیله اولین بار توسط شرکت آمریکایی موتورولا در تاریخ ۳ آوریل ۱۹۷۳ با وزنی نزدیک به دو کیلوگرم تولید شد. ر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده موبایل یا تلفن همراه اینجا کلیک نمایید.