دانلود رایگان مقاله ISI امنیت شبکه های بی سیم به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای امنیت اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم مشابه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای امنیت اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم مشابه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معیارهای امنیت اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم مشابه عنوان انگلیسی مقاله Information Security Measures in Homogeneous Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و کاربردهای شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و کاربردهای شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امنیت و کاربردهای شبکه حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Security and application of wireless sensor network انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله BTEM: Belief based trust evaluation mechanism for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام امن اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام امن اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR ایمپکت فاکتور(IF) ۱٫۲۷۰ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۲۹ در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیاز به امنیت لایه فیزیکی در IEEE 2017 : LTE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیاز به امنیت لایه فیزیکی در IEEE 2017 : LTE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نیاز به امنیت لایه فیزیکی در LTE: تجزیه و تحلیل آسیب پذیری ها در لایه فیزیکی LTE عنوان انگلیسی مقاله Need of Physical Layer Security in LTE: Analysis of Vulnerabilities in LTE Physical Layer انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حملات و آسیب پذیری های امنیتی در لایه انتقال شبکه های حسگر بی سیم – ijcaonline 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حملات و آسیب پذیری های امنیتی در لایه انتقال شبکه های حسگر بی سیم – ijcaonline 2016

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل الزامات, حملات و آسیب پذیری های امنیتی در لایه انتقال شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Security Requirements, Attacks and Vulnerabilities at Transport Layer in Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت مجازی، سرویسی برای صنایع عمودی نسل پنجم – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت مجازی، سرویسی برای صنایع عمودی نسل پنجم – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Virtual Security as a Service for 5G Verticals ترجمه عنوان مقاله امنیت مجازی به عنوان یک سرویس برای صنایع عمودی نسل پنجم فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور کلی مسائل امنیتی در کاربرد شبکه حسگر بی سیم – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور کلی مسائل امنیتی در کاربرد شبکه حسگر بی سیم – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Practical overview of security issues in wireless sensor network applications ترجمه عنوان مقاله مرور کلی مسائل امنیتی در کاربرد شبکه حسگر بی سیم فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری از سیاه چاله و حمله انتخابی در WSN – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری از سیاه چاله و حمله انتخابی در WSN – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detection and prevention of black hole and selective forwarding attack in clustered WSN with Active Trust ترجمه عنوان مقاله تشخیص و جلوگیری از سیاه چاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک اولویت برای WSN در محیط همه جا حاضر – اسپرینگر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک اولویت برای WSN در محیط همه جا حاضر – اسپرینگر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A priority for WSN in ubiquitous environment: multimedia security requirements ترجمه عنوان مقاله یک اولویت برای WSN در محیط همه جا حاضر: الزامات امنیتی چند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل حفاظت از منبع تغذیه مبتنی بر مسیریابی پویا در WSN – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل حفاظت از منبع تغذیه مبتنی بر مسیریابی پویا در WSN – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A source location protection protocol based on dynamic routing in WSNs for the Social Internet of Things ترجمه عنوان مقاله پروتکل حفاظت از منبع تغذیه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Intrusion Detection System for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط اینترنت و شبکه های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی میزان امنیت در شبکه های دوپلکس کامل چند هاب بی سیم (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی میزان امنیت در شبکه های دوپلکس کامل چند هاب بی سیم (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Secrecy Rate Optimization in Wireless Multi-hop Full Duplex Networks ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی میزان امنیت در شبکه های دوپلکس کامل چند هاب بی سیم فرمت […]

دانلود رایگان مقاله ISI امنیت شبکه های بی سیم (Wireless network security) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف امنیت شبکه های وایرلس: امنیت بی سیم، به فرایند و اعمالی که منجر به جلوگیری از دسترسی غیرمجاز یا آسیب رسانی به رایانه ها یا داده ها با استفاده از شبکه های بی سیم گفته می شود که شامل شبکه های وای-فای می شود. این اصطلاح ممکن است به محافظت از خود شبکه بی سیم در برابر افرادی که به دنبال آسیب رساندن به محرمانه بودن، یکپارچگی یا در دسترس بودن (سه رکن اصلی امنیت اطلاعات) شبکه هستند، اشاره داشته باشد.
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات امنیت شبکه های بی سیم در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.