دانلود رایگان مقاله ISI اینترنت اشیا به زبان انگلیسی - صفحه 29 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت محیط IoT پشتیبانی شده با محاسبات مه – IEEE 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت محیط IoT پشتیبانی شده با محاسبات مه – IEEE 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On Security and Privacy Issues of Fog Computing supported Internet of Things Environment ترجمه عنوان مقاله امنیت و حریم شخصی محیط اینترنت اشیای پشتیبانی شده با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره برداری از درگاه سلامت الکترونیکی هوشمند در IoT – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره برداری از درگاه سلامت الکترونیکی هوشمند در IoT – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploiting smart e-Health gateways at the edge of healthcare Internet-of-Things: A fog computing approach ترجمه عنوان مقاله بهره برداری از درگاه های سلامت الکترونیکی هوشمند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع محاسباتی در شبکه های مجهز سه بعدی IoT – نشریه IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع محاسباتی در شبکه های مجهز سه بعدی IoT – نشریه IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Computing Resource Allocation in Three-Tier IoT Fog Networks: a Joint Optimization Approach Combining Stackelberg Game and Matching ترجمه عنوان مقاله توزیع منابع محاسباتی در شبکه های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه روش های WSN و IoT برای یک سیستم نظارت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه روش های WSN و IoT برای یک سیستم نظارت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparison of WSN and IoT approaches for a real-time monitoring system of meal distribution trolleys: A case study ترجمه عنوان مقاله مقایسه روش های WSN […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و قوانین اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و قوانین اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things security and forensics: Challenges and opportunities ترجمه عنوان مقاله امنیت و قوانین اینترنت اشیا: چالش ها و فرصت ها فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد SpEED-IoT: اسپکتروم مسیریابی موثر برای ارتباطات اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد SpEED-IoT: اسپکتروم مسیریابی موثر برای ارتباطات اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله SpEED-IoT: Spectrum aware energy efficient routing for device-to-device IoT communication ترجمه عنوان مقاله SpEED-IoT: اسپکتروم مسیریابی موثر آگاه از میزان انرژی برای ارتباطات دستگاه به […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نظارت و مدیریت هوشمند سلامت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نظارت و مدیریت هوشمند سلامت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart health monitoring and management system: Toward autonomous wearable sensing for internet of things using big data analytics ترجمه عنوان مقاله سیستم نظارت و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری انتخاب موانع در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری انتخاب موانع در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pricing estimation of a barrier option in an IoT scenario ترجمه عنوان مقاله برآورد قیمت گذاری انتخاب موانع در یک سناریوی اینترنت اشیا فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار در صنعت اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار در صنعت اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Understanding business model in the Internet of Things industry ترجمه عنوان مقاله درک مدل کسب و کار در صنعت اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل چالش پذیرش و انتشار اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل چالش پذیرش و انتشار اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analyzing challenges to Internet of Things (IoT) adoption and diffusion: An Indian context ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل چالش های پذیرش و انتشار در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم تعاملی اینترنت اشیا برای سیستم هوشمند خانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم تعاملی اینترنت اشیا برای سیستم هوشمند خانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interoperable Internet-of-Things Platform for Smart Home System using Web-of-Objects and Cloud ترجمه عنوان مقاله پلتفرم تعاملی اینترنت اشیا برای سیستم هوشمند خانه با استفاده از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا ابری در سیستم مدیریت سوپرمارکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا ابری در سیستم مدیریت سوپرمارکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله CE-GMS: A Cloud IoT-enabled grocery management system ترجمه عنوان مقاله استفاده از اینترنت اشیا ابری در سیستم مدیریت سوپرمارکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی بر ECG برای اینترنت چیزها (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی بر ECG برای اینترنت چیزها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of attacker characterization in ECG-based continuous authentication mechanisms for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی […]

دانلود رایگان مقاله ISI اینترنت اشیا (Internet of Things) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
اینترنت اشیا: اینترنت چیزها یا چیزنت یا به اختصار IOT به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون مان که به شبکه اینترنت متصل شده و بتوان توسط اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت شوند. اینترنتِ اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که به طور خلاصه اینترنت اشیاء فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می گردد.
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات اینترنت اشیا در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.