دانلود رایگان مقاله ISI اینترنت اشیا به زبان انگلیسی - صفحه 29 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری انتخاب موانع در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری انتخاب موانع در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pricing estimation of a barrier option in an IoT scenario ترجمه عنوان مقاله برآورد قیمت گذاری انتخاب موانع در یک سناریوی اینترنت اشیا فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار در صنعت اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار در صنعت اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Understanding business model in the Internet of Things industry ترجمه عنوان مقاله درک مدل کسب و کار در صنعت اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل چالش پذیرش و انتشار اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل چالش پذیرش و انتشار اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analyzing challenges to Internet of Things (IoT) adoption and diffusion: An Indian context ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل چالش های پذیرش و انتشار در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم تعاملی اینترنت اشیا برای سیستم هوشمند خانه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم تعاملی اینترنت اشیا برای سیستم هوشمند خانه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interoperable Internet-of-Things Platform for Smart Home System using Web-of-Objects and Cloud ترجمه عنوان مقاله پلتفرم تعاملی اینترنت اشیا برای سیستم هوشمند خانه با استفاده از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا ابری در سیستم مدیریت سوپرمارکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا ابری در سیستم مدیریت سوپرمارکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله CE-GMS: A Cloud IoT-enabled grocery management system ترجمه عنوان مقاله استفاده از اینترنت اشیا ابری در سیستم مدیریت سوپرمارکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی بر ECG برای اینترنت چیزها (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی بر ECG برای اینترنت چیزها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of attacker characterization in ECG-based continuous authentication mechanisms for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری تکنولوژی و هوش برای IoT بر اساس تکنولوژی Eyewear  (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری تکنولوژی و هوش برای IoT بر اساس تکنولوژی Eyewear (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Explore technology innovation and intelligence for IoT (Internet of Things) based eyewear technology ترجمه عنوان مقاله نوآوری تکنولوژی و هوش برای IoT بر اساس تکنولوژی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط حسی اینترنت اشیا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط حسی اینترنت اشیا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Task requirement aware pre-processing and Scheduling for IoT sensory environments ترجمه عنوان مقاله  زمان بندی و پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط های حسی اینترنت اشیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات IT، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت حفظ حریم خصوصی برای اینترنت اشیا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت حفظ حریم خصوصی برای اینترنت اشیا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Security and privecy grand challenges for the Internet of Things ترجمه عنوان مقاله  امنیت و چالش های بزرگ حفظ حریم خصوصی برای اینترنت اشیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات IT و مهندسی فناوری اطلاعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی معماری اینترنت اشیا مبتنی بر cloud copmuting

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی معماری اینترنت اشیا مبتنی بر cloud copmuting

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Architecture Design of the Internet of Things based on Cloud Computing ترجمه عنوان مقاله  طراحی معماری اینترنت اشیا بر اساس محاسبات ابری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش های مرتبط  رایانش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل مسیریابی سبز کارآمد انرژی برای اینترنت اشیا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل مسیریابی سبز کارآمد انرژی برای اینترنت اشیا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Energy Efficient Green Routing Protocol for Internet of Multimedia Things ترجمه عنوان مقاله  پروتکل مسیریابی سبز کارآمد انرژی برای اینترنت اشیای چند رسانه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات IT، مهندسی فناوری اطلاعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ بیمار مبتنی بر اینترنت اشیا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ بیمار مبتنی بر اینترنت اشیا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Patient Monitoring System Based on Internet of Things ترجمه عنوان مقاله  سیستم مانیتورینگ بیمار بر اساس اینترنت اشیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش های مرتبط  معماری سیستم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اینترنت اشیا بر تمرکز دانشجویان در محیط فیزیکی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اینترنت اشیا بر تمرکز دانشجویان در محیط فیزیکی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A comprehensive study of parameters in physical environment that impact students’ focus during lecture using Internet of Things ترجمه عنوان مقاله  یک مطالعه جامع از پارامترهایی که در محیط فیزیکی بر روی تمرکز دانشجویان در طول درس با استفاده از اینترنت اشیا اثر میگذارد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

دانلود رایگان مقاله ISI اینترنت اشیا (Internet of Things) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
اینترنت اشیا: اینترنت چیزها یا چیزنت یا به اختصار IOT به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون مان که به شبکه اینترنت متصل شده و بتوان توسط اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت شوند. اینترنتِ اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که به طور خلاصه اینترنت اشیاء فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می گردد.
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات اینترنت اشیا در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.