دانلود رایگان مقاله ISI اینترنت اشیا به زبان انگلیسی - صفحه 28 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT برای ساختن سیستم خانه هوشمند – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT برای ساختن سیستم خانه هوشمند – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things (IoT) for building Smart Home System ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا برای ساختن سیستم خانه هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا میکروسرویس برای ساختمان های هوشمند  – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا میکروسرویس برای ساختمان های هوشمند – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Microservice-based IoT for Smart Buildings ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا براساس میکروسرویس برای ساختمان های هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل های IoT در کنترل انرژی هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل های IoT در کنترل انرژی هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review on Internet of Things solutions for intelligent energy control in buildings for smart city applications ترجمه عنوان مقاله راه حل های IoT در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت لامپ ها – MDPI 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت لامپ ها – MDPI 2017

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در MDPI عنوان انگلیسی مقاله The Internet of Lights: An Open Reference Architecture and Implementation for Intelligent Solid State Lighting Systems ترجمه عنوان مقاله اینترنت لامپ ها: معماری مرجع باز و پیاده سازی سیستم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی داده ها در اکوسیستم اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچه سازی داده ها در اکوسیستم اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data integration in IoT ecosystem: Information linkage as a privacy threat ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی داده ها در اکوسیستم اینترنت اشیا: ارتباط اطلاعات به […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه امن IoT براساس مجوزهای محلی – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه امن IoT براساس مجوزهای محلی – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Secure Network Architecture for the Internet of Things Based on Local Authorization Entities ترجمه عنوان مقاله معماری شبکه امن IoT براساس وجود مجوزهای محلی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ کردن محاسبات مه برای کاربرد اینترنت اشیا – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ کردن محاسبات مه برای کاربرد اینترنت اشیا – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Securing Fog Computing for Internet of Things Applications: Challenges and Solutions ترجمه عنوان مقاله حفظ کردن محاسبات مه برای کاربرد اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین منابع برای خدمات اینترنت اشیا در مه – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین منابع برای خدمات اینترنت اشیا در مه – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resource Provisioning for IoT Services in the Fog ترجمه عنوان مقاله تامین منابع برای خدمات اینترنت اشیا در مه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی منابع در گسترش IoT بر اساس مه – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی منابع در گسترش IoT بر اساس مه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resource Optimization in Fog Enabled IoT Deployments ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی منابع در گسترش اینترنت اشیا بر اساس مه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگذاری آگاه منابع واحدهای IoT در محاسبات ابری – مه – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگذاری آگاه منابع واحدهای IoT در محاسبات ابری – مه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resource Aware Placement of IoT Application Modules in Fog-Cloud Computing Paradigm ترجمه عنوان مقاله جایگذاری آگاه منابع واحد های کاربردی اینترنت اشیا در پارادایم محاسبات ابری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت محیط IoT پشتیبانی شده با محاسبات مه – IEEE 2015

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت محیط IoT پشتیبانی شده با محاسبات مه – IEEE 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On Security and Privacy Issues of Fog Computing supported Internet of Things Environment ترجمه عنوان مقاله امنیت و حریم شخصی محیط اینترنت اشیای پشتیبانی شده با […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره برداری از درگاه سلامت الکترونیکی هوشمند در IoT – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره برداری از درگاه سلامت الکترونیکی هوشمند در IoT – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploiting smart e-Health gateways at the edge of healthcare Internet-of-Things: A fog computing approach ترجمه عنوان مقاله بهره برداری از درگاه های سلامت الکترونیکی هوشمند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع محاسباتی در شبکه های مجهز سه بعدی IoT – نشریه IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع محاسباتی در شبکه های مجهز سه بعدی IoT – نشریه IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Computing Resource Allocation in Three-Tier IoT Fog Networks: a Joint Optimization Approach Combining Stackelberg Game and Matching ترجمه عنوان مقاله توزیع منابع محاسباتی در شبکه های […]

دانلود رایگان مقاله ISI اینترنت اشیا (Internet of Things) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
اینترنت اشیا: اینترنت چیزها یا چیزنت یا به اختصار IOT به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون مان که به شبکه اینترنت متصل شده و بتوان توسط اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت شوند. اینترنتِ اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که به طور خلاصه اینترنت اشیاء فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می گردد.
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات اینترنت اشیا در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.