دانلود رایگان مقاله ISI اینترنت اشیا به زبان انگلیسی - صفحه 26 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Security and privacy in the internet of things ترجمه عنوان مقاله امنیت و حریم خصوصی در اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری بر اساس رایانش ابری و IoT – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه برداری بر اساس رایانش ابری و IoT – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marine surveying and mapping system based on Cloud Computing and Internet of Things ترجمه عنوان مقاله سیستم نقشه برداری دریایی و نقشه برداری بر اساس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه های آینده اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه های آینده اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A hybrid approach, Smart Street use case and future aspects for Internet of Things in smart cities ترجمه عنوان مقاله رویکرد ترکیبی استفاده خیابان هوشمند […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند پایدار: بررسی روند، معماری، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات لبه در محیط صنعتی اینترنت اشیا – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات لبه در محیط صنعتی اینترنت اشیا – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Edge Computing in the Industrial Internet of Things Environment: Software-DefinedNetworks-Based Edge-Cloud Interplay ترجمه عنوان مقاله محاسبات لبه در محیط صنعتی اینترنت اشیا: شبکه نرم افزاری تعریف […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام LoRaWAN و ۴G/5G برای اینترنت اشیای صنعتی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام LoRaWAN و ۴G/5G برای اینترنت اشیای صنعتی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integration of LoRaWAN and 4G/5G for the Industrial Internet of Things ترجمه عنوان مقاله ادغام LoRaWAN و ۴G/5G برای اینترنت اشیای صنعتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم حسگر هوشمند فعال شده اینترنت اشیا – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم حسگر هوشمند فعال شده اینترنت اشیا – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Internet-of-Things enabled Smart Sensing System for Nitrate Monitoring ترجمه عنوان مقاله سیستم حسگر هوشمند فعال شده اینترنت اشیا برای مانیتورینگ نیترات فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT و حریم خصوصی توسط طراحی در خانه هوشمند – ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT و حریم خصوصی توسط طراحی در خانه هوشمند – ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله IoT And Privacy By Design In The Smart Home ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا و حریم خصوصی توسط طراحی در خانه هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقابله با کاهش DDoS چند سطحی برای IoT صنعتی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقابله با کاهش DDoS چند سطحی برای IoT صنعتی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Multi-Level DDoS Mitigation Framework for the Industrial Internet of Things ترجمه عنوان مقاله چارچوب مقابله با کاهش DDoS چند سطحی برای اینترنت اشیای صنعتی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری تشخیص نفوذ ترکیبی برای اینترنت اشیا – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری تشخیص نفوذ ترکیبی برای اینترنت اشیا – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Hybrid Intrusion Detection Architecture for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله معماری تشخیص نفوذ ترکیبی برای اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص نفوذ در محیط ابری اینترنت اشیا – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص نفوذ در محیط ابری اینترنت اشیا – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intrusion detection in Cloud Internet of Things Environment ترجمه عنوان مقاله تشخیص نفوذ در محیط ابری اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب امنیت سایبری برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب امنیت سایبری برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cyber security framework for Internet of Things-based Energy Internet ترجمه عنوان مقاله چارچوب امنیت سایبری برای اینترنت اشیا مبتنی بر اینترنت انرژی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیتی و مسائل باز در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیتی و مسائل باز در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On security challenges and open issues in Internet of Things ترجمه عنوان مقاله چالش های امنیتی و مسائل باز در اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

دانلود رایگان مقاله ISI اینترنت اشیا (Internet of Things) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
اینترنت اشیا: اینترنت چیزها یا چیزنت یا به اختصار IOT به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون مان که به شبکه اینترنت متصل شده و بتوان توسط اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت شوند. اینترنتِ اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که به طور خلاصه اینترنت اشیاء فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می گردد.
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات اینترنت اشیا در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.