دانلود رایگان مقاله ISI اینترنت اشیا به زبان انگلیسی - صفحه 27 از 30 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پاسخ و تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۶ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پاسخ و تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۶ IEEE

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله InDReS: An Intrusion Detection and Response System for Internet of Things with 6Lo WP AN ترجمه عنوان مقاله InDReS: سیستم پاسخ و تشخیص نفوذ برای اینترنت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم تشخیص نفوذ برای IoT – سال ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم تشخیص نفوذ برای IoT – سال ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Design and Development of Intrusion Detection System for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله  طراحی سیستم تشخیص نفوذ برای IoT فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Threat analysis of IoT networks Using Artificial Neural Network Intrusion Detection System ترجمه عنوان مقاله آنالیز تهدید شبکه IoT توسط سیستم تشخیص نفوذ شبکه عصبی مصنوعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Intrusion Detection System for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط اینترنت و شبکه های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت و اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت و اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Management and Internet of Things ترجمه عنوان مقاله مدیریت و اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۳ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things (IoT) 2018 – Market Statistics, Use Cases and Trends ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا ۲۰۱۸ – آمار بازار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه آنتولوژی‌های موجود در حوزه IoT –  سال ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه آنتولوژی‌های موجود در حوزه IoT – سال ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله A study of existing Ontologies in the IoT-domain ترجمه عنوان مقاله مطالعه آنتولوژی‌های موجود در حوزه IoT فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط اینترنت و شبکه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ICT برای ادغام انرژی تجدید پذیر – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ICT برای ادغام انرژی تجدید پذیر – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ICT for Renewable Energy Integration into Smart Buildings: IoT and Big Data Approach ترجمه عنوان مقاله ICT در ادغام انرژی تجدید پذیر در ساختمان های هوشمند: رویکرد IoT […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد IoT پایدار: مسیر یابی انرژی موثر – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد IoT پایدار: مسیر یابی انرژی موثر – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Building a Sustainable Internet of Things: Energy-efficient routing using low-power sensors will meet the need ترجمه عنوان مقاله ایجاد اینترنت اشیا پایدار: مسیر یابی انرژی موثر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT برای ساختن سیستم خانه هوشمند – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد IoT برای ساختن سیستم خانه هوشمند – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things (IoT) for building Smart Home System ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا برای ساختن سیستم خانه هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا میکروسرویس برای ساختمان های هوشمند  – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا میکروسرویس برای ساختمان های هوشمند – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Microservice-based IoT for Smart Buildings ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا براساس میکروسرویس برای ساختمان های هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل های IoT در کنترل انرژی هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل های IoT در کنترل انرژی هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review on Internet of Things solutions for intelligent energy control in buildings for smart city applications ترجمه عنوان مقاله راه حل های IoT در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت لامپ ها – MDPI 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت لامپ ها – MDPI 2017

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در MDPI عنوان انگلیسی مقاله The Internet of Lights: An Open Reference Architecture and Implementation for Intelligent Solid State Lighting Systems ترجمه عنوان مقاله اینترنت لامپ ها: معماری مرجع باز و پیاده سازی سیستم […]

دانلود رایگان مقاله ISI اینترنت اشیا (Internet of Things) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
اینترنت اشیا: اینترنت چیزها یا چیزنت یا به اختصار IOT به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون مان که به شبکه اینترنت متصل شده و بتوان توسط اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت شوند. اینترنتِ اشیاء مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که به طور خلاصه اینترنت اشیاء فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می گردد.
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات اینترنت اشیا در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.