دانلود رایگان مقاله ISI سامانه های شبکه ای به زبان انگلیسی - صفحه 12 از 12 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی در شبکه ناحیه مجاورت: برآوردی بستر ارتباطات AMI ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی در شبکه ناحیه مجاورت: برآوردی بستر ارتباطات AMI ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Routing in Neighborhood Area Networks: A survey in the context of AMI communications ترجمه عنوان مقاله  مسیریابی در شبکه های ناحیه مجاورت: برآوردی در بستر ارتباطات AMI فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  فناوری اطلاعات و ارتباطات و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگام سازی زمانی بهبود یافته در ML-MAC ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگام سازی زمانی بهبود یافته در ML-MAC ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Improved time synchronization in ML-MAC for WSN using relay nodes ترجمه عنوان مقاله  همگام سازی زمانی بهبود یافته در ML-MAC برای WSN با استفاده از ندهای رله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق، فناوری اطلاعات و […]