دانلود رایگان مقاله ISI آلودگی های محیط زیست به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشت کربن و کارایی محدود عوارض گازهای گلخانه ای بر محصولات غذایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشت کربن و کارایی محدود عوارض گازهای گلخانه ای بر محصولات غذایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نشت کربن و کارایی محدود عوارض گازهای گلخانه ای بر محصولات غذایی عنوان انگلیسی مقاله Carbon leakage and limited efficiency of greenhouse gas taxes on food products انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر مکانیسم تجارت آلاینده ها و ترجیحات محیطی مصرف کنندگان بر رهبری زنجیره تامین خرده فروشی عنوان انگلیسی مقاله The impact of cap-and-trade mechanism and consumers’ environmental preferences on a retailer-led supply Chain انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر مبتنی بر خاکستر منگنز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر مبتنی بر خاکستر منگنز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنتز و تعیین خصوصیات ژئوپلیمر مبتنی بر خاکستر منگنز برای عدم تحرک مونوکسید کربن عنوان انگلیسی مقاله Synthesis and characterization of Mn-slag based geopolymer for immobilization of Co انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروفایلهای انتشار اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروفایلهای انتشار اتمسفری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی چرخه زندگی پروفایلهای انتشار اتمسفری از نیروگاه های زمین گرمایی ایتالیا عنوان انگلیسی مقاله Life cycle assessment of atmospheric emission profiles of the Italian geothermal power plants انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تک هضمی غیرهوازی کودهای خوکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تک هضمی غیرهوازی کودهای خوکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تک هضمی غیرهوازی کودهای خوکی در یک بستر شستشو همراه با راکتور متانوژنیک: اثرات محیط کشت فیلتری عنوان انگلیسی مقاله Anaerobic mono-digestion of pig manure in a leach bed coupled with a methanogenic reactor: Effects of the filter media انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها در خاک کشت شده با نیشکر در منطقه شمالی ایالت پرنامبوکو، برزیل عنوان انگلیسی مقاله Assessment of the gray water footprint of the pesticide mixture in a soil cultivated with sugarcane in the northern area of the State of Pernambuco, Brazil […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجوزهای انتشار تحت مقررات آلایندگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجوزهای انتشار تحت مقررات آلایندگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخصیص مجدد متمرکز مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها (DEA) مجوزهای انتشار تحت مقررات آلایندگی عنوان انگلیسی مقاله Centralized DEA-based reallocation of emission permits under cap and trade regulation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر پروفایل های انتشار گاز گلخانه ای ، پویایی و تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی در بین عوامل کلیدی تغییر اقلیم عنوان انگلیسی مقاله A review of greenhouse gas emission profiles, dynamics, and climate change mitigation efforts across the key climate change players انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت برای کنترل آلودگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت برای کنترل آلودگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل بهینه سازی فضایی جدید برای دستیابی به جایگذاری غیر صحیح سنتی از بهترین شیوه های مدیریت برای کنترل آلودگی منبع غیر نقطه ای کشاورزی در مقیاس های چند مکانی عنوان انگلیسی مقاله A novel spatial optimization model for achieve the trad-offs placement of best management practices for […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های معاملاتی انتشار آزمایشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های معاملاتی انتشار آزمایشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا طرح های معاملاتی انتشار آزمایشی چین باعث کاهش انتشار کربن شده است؟ شواهدی از زیرمجموعه های صنعتی در سطح استانی عنوان انگلیسی مقاله Have China’s pilot emissions trading schemes promoted carbon emission reductions? the evidence from industrial sub-sectors at the provincial level انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی اوزون تابستان و میزان حساسیت آنها به تغییرات انتشار در چین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی اوزون تابستان و میزان حساسیت آنها به تغییرات انتشار در چین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی اوزون تابستان و میزان حساسیت آنها به تغییرات انتشار در چین عنوان انگلیسی مقاله Simulation of summer ozone and its sensitivity to emission changes in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره وری عامل کلی و انتشار دی اکسید کربن در تونس عنوان انگلیسی مقاله ICT, total factor productivity, and carbon dioxide emissions in Tunisia انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی رشد اقتصادی از رشد انتشار کربن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی رشد اقتصادی از رشد انتشار کربن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جداسازی رشد اقتصادی از رشد انتشار کربن در ایالات متحده: نقش تحقیق و توسعه عنوان انگلیسی مقاله Decoupling economic growth from carbon emissions growth in the United States: The role of research and development انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته آلودگی های محیط زیست به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر