دانلود رایگان مقالات مروری محیط زیست - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نانوکامپوزیتها برای کاربردهای ضد میکروبی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نانوکامپوزیتها برای کاربردهای ضد میکروبی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی جامع نقش برخی از نانوکامپوزیت های مهم برای کاربردهای ضد میکروبی و فاضلاب عنوان انگلیسی مقاله A comprehensive review on the role of some important nanocomposites for antimicrobial and wastewater applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت هوا در لهستان – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت هوا در لهستان – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت هوا در لهستان: یک مرور اصولی در سال ۲۰۲۲ با تمرکز بر بیماری تنفسی عنوان انگلیسی مقاله Air Pollution in Poland: A 2022 Narrative Review with Focus on Respiratory Diseases انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همه گیری COVID-19 استراتژی مدیریت پسماند جامع و همه گیر و بهداشتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همه گیری COVID-19 استراتژی مدیریت پسماند جامع و همه گیر و بهداشتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همه گیری COVID-19 استراتژی مدیریت پسماند جامع و همه گیر و بهداشتی – یک بررسی مختصر عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 pandemic and healthcare solid waste management strategy – A mini-review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری جامع بر پیش تصفیه فاضلاب سمی پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری جامع بر پیش تصفیه فاضلاب سمی پتروشیمی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری جامع بر پیش تصفیه فاضلاب سمی پتروشیمی و تصفیه پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله A comprehensive review on toxic petrochemical wastewater pretreatment and advanced treatment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری استروویت از فاضلاب های کشاورزی و استفاده مجدد از آنها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری استروویت از فاضلاب های کشاورزی و استفاده مجدد از آنها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکل گیری استروویت از فاضلاب های کشاورزی و استفاده مجدد از آنها در زمین های کشاورزی: وضعیت و مانع تا بستن حلقه های مغذی عنوان انگلیسی مقاله Formation of struvite from agricultural wastewaters and its reuse on farmlands: Status and hindrances to closing the nutrient loop انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر برای استفاده در جذب سطحی و فرآیندهای پیشرفته اکسیداتیو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر برای استفاده در جذب سطحی و فرآیندهای پیشرفته اکسیداتیو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ژئوپلیمر برای استفاده در جذب سطحی و فرآیندهای پیشرفته اکسیداتیو: یک بررسی انتقادی عنوان انگلیسی مقاله Geopolymer for use in heavy metals adsorption, and advanced oxidative processes: A critical review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از بوم شناسی پایدار ایزوتوپ تا اکولوژی ایزوتوپ پزشکی قانونی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از بوم شناسی پایدار ایزوتوپ تا اکولوژی ایزوتوپ پزشکی قانونی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از بوم شناسی پایدار ایزوتوپ تا اکولوژی ایزوتوپ پزشکی قانونی – شرح ایزوتوپ عنوان انگلیسی مقاله From stable isotope ecology to forensic isotope ecology — Isotopes’ tales انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها در خاک کشت شده با نیشکر در منطقه شمالی ایالت پرنامبوکو، برزیل عنوان انگلیسی مقاله Assessment of the gray water footprint of the pesticide mixture in a soil cultivated with sugarcane in the northern area of the State of Pernambuco, Brazil […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر پروفایل های انتشار گاز گلخانه ای ، پویایی و تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی در بین عوامل کلیدی تغییر اقلیم عنوان انگلیسی مقاله A review of greenhouse gas emission profiles, dynamics, and climate change mitigation efforts across the key climate change players انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای بیولوژیکی برای مقابله با آلودگی فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکردهای بیولوژیکی برای مقابله با آلودگی فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رویکردهای بیولوژیکی برای مقابله با آلودگی فلزات سنگین: بررسی ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Biological approaches to tackle heavy metal pollution: A survey of literature انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی مبتنی بر حلال و بازیافت پلاستیک های زباله – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی مبتنی بر حلال و بازیافت پلاستیک های زباله – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جداسازی مبتنی بر حلال و بازیافت پلاستیک های زباله: بررسی عنوان انگلیسی مقاله Solvent-based separation and recycling of waste plastics: A review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضرورت یکپارچه سازی سیستم ها برای توسعه پایدار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضرورت یکپارچه سازی سیستم ها برای توسعه پایدار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ضرورت یکپارچه سازی سیستم ها برای توسعه پایدار عنوان انگلیسی مقاله System integration is a necessity for sustainable development انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چهارچوب فلز-آلی آب-پایدار برای حذف مایع فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چهارچوب فلز-آلی آب-پایدار برای حذف مایع فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چهارچوب فلز-آلی آب-پایدار برای حذف مایع فلزات سنگین و ایزوتوپ های پرتوزا عنوان انگلیسی مقاله Water-stable metal-organic frameworks for aqueous removal of heavy metals and radionuclides: A review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

دانلود رایگان مقالات مروری محیط زیست (Review article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI