دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی بهداشت محیط به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر لجن فرآوری لبنیات و بیوچار مشتق شده بر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر لجن فرآوری لبنیات و بیوچار مشتق شده بر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات لجن فرآوری لبنیات و بیوچار مشتق شده بر انتشار گازهای گلخانه ای از خاک دانمارک و ایرلند عنوان انگلیسی مقاله Effects of dairy processing sludge and derived biochar on greenhouse gas emissions from Danish and Irish soils نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفکیک و بازیافت بهینه زباله های پلاستیکی با در نظر گرفتن امکان سنجی اقتصادی و آلودگی زیست محیطی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفکیک و بازیافت بهینه زباله های پلاستیکی با در نظر گرفتن امکان سنجی اقتصادی و آلودگی زیست محیطی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفکیک و بازیافت بهینه زباله های پلاستیکی به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر با در نظر گرفتن امکان سنجی اقتصادی و آلودگی زیست محیطی عنوان انگلیسی مقاله Optimal sorting and recycling of plastic waste as a renewable energy resource considering economic feasibility and environmental pollution نشریه الزویر انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریانات مواد پلاستیکی تجهیزات حفاظت شخصی در برابر کووید-۱۹ و مدیریت پسماند – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریانات مواد پلاستیکی تجهیزات حفاظت شخصی در برابر کووید-۱۹ و مدیریت پسماند – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جریانات مواد پلاستیکی تجهیزات حفاظت شخصی در برابر کووید-۱۹ و مدیریت پسماند: کمی سازی و پیامدهایی برای آفریقای جنوبی عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 PPE plastic material flows and waste management: Quantification and implications for South Africa انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همه گیری COVID-19 استراتژی مدیریت پسماند جامع و همه گیر و بهداشتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همه گیری COVID-19 استراتژی مدیریت پسماند جامع و همه گیر و بهداشتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همه گیری COVID-19 استراتژی مدیریت پسماند جامع و همه گیر و بهداشتی – یک بررسی مختصر عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 pandemic and healthcare solid waste management strategy – A mini-review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل تجارت و مدیریت ضایعات پلاستیک در آسیا – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل تجارت و مدیریت ضایعات پلاستیک در آسیا – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل تجارت و مدیریت ضایعات پلاستیک در آسیا عنوان انگلیسی مقاله An analysis of the plastic waste trade and management in Asia انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب تحت فرآیندهای شستشو  الکترواسمزی و اسید سیتریک عنوان انگلیسی مقاله Heavy metal removal from sewage sludge under citric acid and electroosmotic leaching processes انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاحظات کارآیی علفهای هرز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاحظات کارآیی علفهای هرز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب ملاحظات کارآیی علفهای هرز، اقتصادی و زیست محیطی برای مدیریت بهبود یافته علف کش در ناحیه حوضه آبریز صخره مرجانی بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Combining weed efficacy, economics and environmental considerations for improved herbicide management in the Great Barrier Reef catchment area انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثر آب خاکستری مخلوط آفت کش ها در خاک کشت شده با نیشکر در منطقه شمالی ایالت پرنامبوکو، برزیل عنوان انگلیسی مقاله Assessment of the gray water footprint of the pesticide mixture in a soil cultivated with sugarcane in the northern area of the State of Pernambuco, Brazil […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های فضایی – زمانی رفتار سفر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های فضایی – زمانی رفتار سفر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های فضایی – زمانی رفتار سفر سبز بر اساس دیدگاه برداری عنوان انگلیسی مقاله Spatial-temporal characteristics of green travel behavior based on vector perspective انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وسیله نقلیه سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وسیله نقلیه سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مدل مشکل مسیریابی وسیله نقلیه سازگار با محیط زیست با استفاده از رانندگان منظم و وابسته به موقعیت با کنترل رفتار راننده عنوان انگلیسی مقاله Optimising an eco-friendly vehicle routing problem model using regular and occasional drivers integrated with driver behaviour control انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وقوع مالیات کربن به تقاضای خانوار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وقوع مالیات کربن به تقاضای خانوار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وقوع مالیات کربن به تقاضای خانوار: تأثیر بر رفاه ، نابرابری درآمد و بروز فقر در تایلند عنوان انگلیسی مقاله Carbon tax incidence on household demand: Effects on welfare, income inequality and poverty incidence in Thailand انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اخلاق زیست محیطی ، عملکرد زیست محیطی و مزیت رقابتی: نقش آموزش محیط زیستی عنوان انگلیسی مقاله Environmental ethics, environmental performance, and competitive advantage: Role of environmental training انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خرید طرفدار محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خرید طرفدار محیط زیست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل سبک زندگی سلامت و پایداری تأثیرگذار بر رفتار خرید طرفدار محیط زیست عنوان انگلیسی مقاله The factors of Lifestyle of Health and Sustainability influencing pro-environmental buying behaviour انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی بهداشت محیط به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر