دانلود رایگان مقاله ISI بازاریابی الکترونیکی یا اینترنتی یا آنلاین به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تاثیرگذار تجارت به تجارت (B2B) – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تاثیرگذار تجارت به تجارت (B2B) – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی تاثیرگذار تجارت به تجارت (B2B): مفهوم سازی و چهار استراتژی مدیریتی عنوان انگلیسی مقاله B2B influencer marketing: Conceptualization and four managerial strategies نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیجیتال مارکتینگ: موردی از استراتژی های بازاریابی دیجیتال در هتل های مجلل – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیجیتال مارکتینگ: موردی از استراتژی های بازاریابی دیجیتال در هتل های مجلل – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی دیجیتال: موردی از استراتژی های بازاریابی دیجیتال در هتل های مجلل عنوان انگلیسی مقاله Digital Marketing: The Case of Digital Marketing Strategies on Luxurious Hotels نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه هم مدرسه ای: موانع بازاریابی دیجیتالی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه هم مدرسه ای: موانع بازاریابی دیجیتالی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه هم مدرسه ای: موانع بازاریابی دیجیتالی در شرکت های تجارت به تجارت (B2B) کوچک عنوان انگلیسی مقاله “Old boys’ club”: Barriers to digital marketing in small B2B firms انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل احساسات دهان به دهان الکترونیکی برای مطالعات رفتار کاربر – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل احساسات دهان به دهان الکترونیکی برای مطالعات رفتار کاربر – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل احساسات دهان به دهان الکترونیکی برای مطالعات رفتار کاربر عنوان انگلیسی مقاله E-word of mouth sentiment analysis for user behavior studies انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد خرید و جذب مشتری متاثر از شرکت مشتری در پخش زنده – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد خرید و جذب مشتری متاثر از شرکت مشتری در پخش زنده – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه مشارکت مشتری در پخش زنده بر قصد خرید و جذب مشتری تأثیر می گذارد، دیدگاه خرده فروشان الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله How customer engagement in the live-streaming affects purchase intention and customer acquisition, E-tailer’s perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی های مجازی در حمایت از مصرف پایدار – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی های مجازی در حمایت از مصرف پایدار – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فن آوری های مجازی در پشتیبانی از مصرف پایدار: از یک محرک تک حسی گرفته تا یک تجربه چند حسی عنوان انگلیسی مقاله Virtual technologies in supporting sustainable consumption: From a single-sensory stimulus to a multi-sensory experience انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی در پلتفرم های مشتری به مشتری (C2C) – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی در پلتفرم های مشتری به مشتری (C2C) – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی در پلتفرم های C2C: ترکیب مدل پذیرش اطلاعات و رضایت مشتری برای بررسی تاثیر آن در قصد خرید عنوان انگلیسی مقاله eWOM in C2C Platforms: Combining IAM and Customer Satisfaction to Examine the Impact on Purchase Intention انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرده فروشی آنلاین از طریق کانال های الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرده فروشی آنلاین از طریق کانال های الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرده فروشی آنلاین از طریق کانال های الکترونیکی و نقاط تماس کانال های الکترونیکی: مطالعات تجربی از رفتار مصرف کننده در محیط تجارت الکترونیکی چند کاناله عنوان انگلیسی مقاله Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints: Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات در زمینه تجارت موبایلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات در زمینه تجارت موبایلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرده فروشی در جیب هایم – تکرار و گسترش ایجاد کیفیت خدمات در زمینه تجارت موبایل عنوان انگلیسی مقاله Retail in my pocket– replicating and extending the construct of service quality into the mobile commerce context انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل ارتباطات بازاریابی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل ارتباطات بازاریابی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکامل ارتباطات بازاریابی دیجیتال: تجزیه و تحلیل کتاب شناختی و تجسم شبکه از مقالات کلیدی عنوان انگلیسی مقاله Evolution of digital marketing communication: Bibliometric analysis and network visualization from key articles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل های هوش مصنوعی برای بازاریابی دیجیتالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل های هوش مصنوعی برای بازاریابی دیجیتالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل های هوش مصنوعی برای بازاریابی دیجیتالی عنوان انگلیسی مقاله Artificial Intelligence Solutions for Digital Marketing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق کیفی از مصرف کنندگان خرید آنلاین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق کیفی از مصرف کنندگان خرید آنلاین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توضیح پارادوکس حریم خصوصی: یک تحقیق کیفی از مصرف کنندگان خرید آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Explicating the privacy paradox: A qualitative inquiry of online shopping consumers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده های بزرگ در رفتار مصرف کننده آنلاین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده های بزرگ در رفتار مصرف کننده آنلاین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از مجموعه داده های بزرگ در رفتار مصرف کننده آنلاین: تجزیه و تحلیل کتاب شناختی و محاسباتی مبتنی بر متن کاوی تحقیقات قبلی عنوان انگلیسی مقاله The usage of large data sets in online consumer behaviour: A bibliometric and computational text-mining–driven analysis of previous research انتشار مقاله سال […]

دانلود رایگان مقاله ISI بازاریابی دیجیتالی (دیجیتال مارکتینگ) (به انگلیسی Digital Marketing) یا بازاریابی الکترونیکی (به انگلیسی E-Marketing) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف بازاریابی الکترونیک: بازاریابی الکترونیک عبارتست از بکارگیری کانال‌های الکترونیکی ارتباط با مشتریان به منظور نشر پیام‌های بازاریابی. در همین ارتباط، بازاریابی اینترنتی اصطلاحی است که عموماً بدین معنی است: دستیابی به اهداف شرکت از طریق برآوردن و فراتر رفتن از نیازهای مشتریان به نحوی بهتر از رقبا با استفاده از فناوری‌های دیجیتالی اینترنت. بازاریابی اینترنتی عبارتست از فرایند ایجاد و حفظ روابط مفید متقابل با مشتریان از طریق فعالیت‌های اینترنتی به منظور تسهیل تبادل ایده‌ها کالاها و خدمات به نحوی که اهداف هر دو طرف را محقق سازد. این تعریف شامل بخشهای زیر است: فرایند، ایجاد و حفظ روابط مفید متقابل با مشتریان، استفاده از اینترنت درانجام فعالیت‌های بازاریابی، مبادله، تحقق اهداف طرفین. همچنین بازاریابی آن لاین به شرکت‌های عضو شبکه‌های لجستیک بازاریابی که حاوی جریانی از اطلاعات کالاها خدمات، تجارب و پرداخت‌ها و اعتبارات می‌باشند اشاره دارد.
رشته های مرتبط: مدیریت، بازاریابی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازاریابی اینترنتی اینجا کلیک نمایید.