دانلود رایگان مقاله ISI برندسازی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی: نادیده گرفته شدن بیش از حد در نوآوری مخرب – اسپرینگر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی: نادیده گرفته شدن بیش از حد در نوآوری مخرب – اسپرینگر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برندسازی: نادیده گرفته شدن بیش از اندازه در نوآوری مخرب و حوزه اهداف اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Branding: too often overlooked in disruptive innovation and social purpose arenas نشریه اسپرینگر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه فرایندی کار و مدیریت منابع انسانی انتقادی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه فرایندی کار و مدیریت منابع انسانی انتقادی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظریه فرایندی کار و مدیریت منابع انسانی انتقادی: مرور اصولی و برنامه ریزی برای تحقیقات آتی عنوان انگلیسی مقاله Labor process theory and critical HRM: A systematic review and agenda for future research نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی مشترک به عنوان یک استراتژی لوکس ارزان برای برندهای لوکس: شایسته یا ناشایسته؟ – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی مشترک به عنوان یک استراتژی لوکس ارزان برای برندهای لوکس: شایسته یا ناشایسته؟ – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برندسازی مشترک به عنوان یک استراتژی لوکس ارزان برای برندهای لوکس: شایسته یا ناشایسته؟ عنوان انگلیسی مقاله ‘Co-branding as a masstige strategy for luxury brands: Desirable or not? نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معرفی برندسازی مکان مشارکتی دوجهته – امرالد ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معرفی برندسازی مکان مشارکتی دوجهته – امرالد ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معرفی برندسازی مکان مشارکتی دوجهته: یک مدل نظری با دیدگاه های سهامداران چندگانه عنوان انگلیسی مقاله Introducing bi-directional participatory place branding: a theoretical model with multi-stakeholder perspectives انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میراث فرهنگی و برندسازی ملت – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میراث فرهنگی و برندسازی ملت – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میراث فرهنگی و برندسازی ملت – دیدگاه‌های چند ذی‌نفع از پرتغال عنوان انگلیسی مقاله Cultural heritage and nation branding – multi stakeholder perspectives from Portugal نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی به عنوان استراتژی برندسازی در زمان های فوق العاده – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی به عنوان استراتژی برندسازی در زمان های فوق العاده – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رسانه های اجتماعی به عنوان استراتژی برندسازی در زمان های فوق العاده: درس هایی از همه گیری کووید-۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Social Media Marketing as a Branding Strategy in Extraordinary Times: Lessons from the COVID-19 Pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه  دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی اجتماعی در برندسازی شخصی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی اجتماعی در برندسازی شخصی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پویایی اجتماعی و روابط ذینفعان در برندسازی شخصی عنوان انگلیسی مقاله Social dynamics and stakeholder relationships in personal branding انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تطابق برندینگ اختصاصی و منبع یابی خارجی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تطابق برندینگ اختصاصی و منبع یابی خارجی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تطابق برندینگ اختصاصی و منبع یابی خارجی: آیا مدیریت انگیزگی وجود دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله The coincidence of private branding and foreign sourcing: Is there a causality direction? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی داخلی هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی داخلی هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برندسازی داخلی هتل: یک مطالعه اقدام مشارکتی با مورد هتل عنوان انگلیسی مقاله Hotel internal branding: A participatory action study with a case hotel انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برند ایالات متحده آمریکا: موفقیت کمپین های بازاریابی ملی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برند ایالات متحده آمریکا: موفقیت کمپین های بازاریابی ملی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برند ایالات متحده آمریکا: یک شبه آزمایش طبیعی برای ارزیابی میزان موفقیت کمپین های بازاریابی ملی عنوان انگلیسی مقاله Brand USA: A natural quasi-experiment evaluating the success of a national marketing campaign انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت مسافران از استراتژی های برندینگ فرودگاه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت مسافران از استراتژی های برندینگ فرودگاه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برداشت مسافران از استراتژی های برندینگ فرودگاه: موردی از فرودگاه بین المللی Tom Jobim – ریو گالیائو، برزیل عنوان انگلیسی مقاله Passengers perceptions of airport branding strategies: The case of Tom Jobim International Airport – RIOgaleão, Brazil انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید همراه و تأثیر بر روی تجربه برند مرکز خرید – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید همراه و تأثیر بر روی تجربه برند مرکز خرید – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرید همراه: تأثیر بر روی تجربه برند مرکز خرید عنوان انگلیسی مقاله Companion shopping: the influence on mall brand experiences انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه برند و کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه برند و کیفیت خدمات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر تجربه برند و کیفیت خدمات در مشارکت مشتری عنوان انگلیسی مقاله The influence of brand experience and service quality on customer engagement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقاله ISI برندسازی (Branding) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف برندینگ: برندسازی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: برندسازی یا روش ساخت برند- بی‌ دی‌ اس‌ ام – هدیه تبلیغاتی – مدیریت برند –
برندسازی اینترنتی – برندسازی ملی – برندسازی شخصی
رشته های مرتبط: مدیریت و بازاریابی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده برندسازی اینجا کلیک نمایید.