دانلود رایگان مقالات بیس مدیریت تحول - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش شناسی جامعی برای ارزیابی تاثیر مداخلات شهر هوشمند – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش شناسی جامعی برای ارزیابی تاثیر مداخلات شهر هوشمند – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش شناسی جامعی برای ارزیابی تاثیر مداخلات شهر هوشمند: شواهدی از فرایند تحول شهر اسپو عنوان انگلیسی مقاله A Comprehensive Methodology for Assessing the Impact of Smart City Interventions: Evidence from Espoo Transformation Process انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر هوش فرهنگی، تعارض و رهبری تحول گرا بر فرایند های تصمیم گیری – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر هوش فرهنگی، تعارض و رهبری تحول گرا بر فرایند های تصمیم گیری – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر هوش فرهنگی، تعارض و رهبری تحول آفرین بر فرایند های تصمیم گیری در تیم های مجازی عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Cultural Intelligence, Conflict, and Transformational Leadership on Decision-Making Processes in Virtual Teams انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تحول دیجیتال شرکت کوچک تولیدی بر نوآفرینی و بهره وری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تحول دیجیتال شرکت کوچک تولیدی بر نوآفرینی و بهره وری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات تحول دیجیتال بر نوآوری و بهره وری: شواهد در سطح شرکت از شرکت های میکرو و کوچک تولیدی آفریقای جنوبی عنوان انگلیسی مقاله The effects of digital transformation on innovation and productivity: Firm-level evidence of South African manufacturing micro and small enterprises انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر دیجیتال در پژوهش های مدیریت و تجاری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر دیجیتال در پژوهش های مدیریت و تجاری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحول دیجیتال در تحقیقات تجاری و مدیریت: مروری بر وضعیت موجود فعلی عنوان انگلیسی مقاله Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقبولیت سیستم اداری متاثر از ارزش های فرهنگی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقبولیت سیستم اداری متاثر از ارزش های فرهنگی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ارزش های فرهنگی بر پذیرش سیستم سازمانی، به سمت نظریه همسویی فرهنگ – سیستم سازمانی عنوان انگلیسی مقاله The influence of cultural values on Enterprise System adoption, towards a culture – Enterprise System alignment theory انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه عملکرد نوآوری گروه ها، درک رابطه فرایند و شناخت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نحوه عملکرد نوآوری گروه ها، درک رابطه فرایند و شناخت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نحوه عملکرد نوآوری گروه ها، درک رابطه فرایند و شناخت در زمینه تحول دیجیتالی عنوان انگلیسی مقاله How do digital innovation teams function? Understanding the team cognition-process nexus within the context of digital transformation انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش مصنوعی و استراتژی کسب و کار به سمت تحول دیجیتالی – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش مصنوعی و استراتژی کسب و کار به سمت تحول دیجیتالی – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش مصنوعی و استراتژی کسب و کار به سمت تحول دیجیتالی: یک برنامه تحقیقاتی عنوان انگلیسی مقاله Artificial Intelligence and Business Strategy towards Digital Transformation: A Research Agenda انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه اولویت های سیاست محلی دستور کار شهر هوشمند را تعیین می کند – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه اولویت های سیاست محلی دستور کار شهر هوشمند را تعیین می کند – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه اولویت های سیاست محلی دستور کار شهر هوشمند را تعیین می کند عنوان انگلیسی مقاله How Local Policy Priorities Set the Smart City Agenda انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت ذینفعان از مدیریت فعلی حرا در دلتای سینوسلووم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت ذینفعان از مدیریت فعلی حرا در دلتای سینوسلووم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برداشت ذینفعان از مدیریت فعلی حرا در دلتای سینوسلووم ، سنگال عنوان انگلیسی مقاله The perceptions of stakeholders on current management of mangroves in the Sine-Saloum Delta, Senegal انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش سرمایه انسانی و قابلیت های پویای بازاریابی در بخش مهمان نوازی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش سرمایه انسانی و قابلیت های پویای بازاریابی در بخش مهمان نوازی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحول یا نابودی: بررسی نقش سرمایه انسانی و قابلیت های پویای بازاریابی در بخش مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Change or perish: Examining the role of human capital and dynamic marketing capabilities in the hospitality sector انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل حیاتی برای مدیریت تحول مقررات محیطی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل حیاتی برای مدیریت تحول مقررات محیطی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل اصلی برای مدیریت تحول مقررات محیطی: شواهد حاصل از مطالعه موردی مسئولیت تولیدکننده بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Critical factors for environmental regulation change management: Evidences from an extended producer responsibility case study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]