دانلود رایگان مقالات بیس مهندسی مالی و ریسک - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ارتباط غیرمستقیم بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد مالی SMEs – اسپرینگر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ارتباط غیرمستقیم بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد مالی SMEs – اسپرینگر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباط غیرمستقیم بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) عنوان انگلیسی مقاله Exploring the indirect links between enterprise riskmanagement and the fnancial performance of SMEs نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های یادگیری ماشین در پیش بینی ریسک اعتباری SME در تامین مالی زنجیره تامین – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های یادگیری ماشین در پیش بینی ریسک اعتباری SME در تامین مالی زنجیره تامین – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ریسک اعتباری شرکت های کوچک و متوسط در تامین مالی زنجیره تامین با یک استراتژی نمونه گیری بر اساس تکنیک های یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Forecasting SMEs’ credit risk in supply chain finance with a sampling strategy based on machine learning techniques انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف تقلب مالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف تقلب مالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کشف تقلب مالی با استفاده از تکنیک های داده کاوی: بررسی جامع از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Financial fraud detection applying data mining techniques: A comprehensive review from 2009 to 2019 انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دقت-ریسک معاوضه به دلیل یادگیری اجتماعی در پیش بینی های مالی جمعی – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دقت-ریسک معاوضه به دلیل یادگیری اجتماعی در پیش بینی های مالی جمعی – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دقت-ریسک معاوضه به دلیل یادگیری اجتماعی در پیش بینی های مالی جمعی عنوان انگلیسی مقاله Accuracy-Risk Trade-Off Due to Social Learning in Crowd-Sourced Financial Predictions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی، حاکمیت شرکتی و رانت خواهی در جبران خسارت مدیرعامل – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی، حاکمیت شرکتی و رانت خواهی در جبران خسارت مدیرعامل – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه اجتماعی، حاکمیت شرکتی و رانت خواهی در جبران خسارت مدیرعامل: شواهدی از مدل های اقتصادسنجی مکانی عنوان انگلیسی مقاله Social network, corporate governance, and rent extraction in CEO compensation: Evidence from spatial econometric models انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر عنوان انگلیسی مقاله Exploring supply chain network resilience in the presence of the ripple effect انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط مشتری و تأمین کننده و هزینه بدهی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط مشتری و تأمین کننده و هزینه بدهی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روابط مشتری و تأمین کننده و هزینه بدهی عنوان انگلیسی مقاله Customer-Supplier relationships and the cost of debt انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر جدایی مدیر عامل بر ریسک شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر جدایی مدیر عامل بر ریسک شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهرورزی یا پول: تأثیر جدایی مدیر عامل بر ریسک و جبران شرکت عنوان انگلیسی مقاله Love or money: The effect of CEO divorce on firm risk and compensation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت سیاسی و انتخاب منابع بدهی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت سیاسی و انتخاب منابع بدهی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم قطعیت سیاسی و انتخاب منابع بدهی عنوان انگلیسی مقاله Political uncertainty and the choice of debt sources انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت: نقش کمیته ریسک عنوان انگلیسی مقاله Enterprise risk management and firm performance: Role of the risk committee انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه اجتماعی و ریسک پذیری شرکتها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه اجتماعی و ریسک پذیری شرکتها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا سرمایه اجتماعی بر ریسک پذیری شرکتها تأثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Does Social Capital Influence Corporate Risk-Taking? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله BPRIM: یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری و مدیریت ریسک عنوان انگلیسی مقاله BPRIM: An integrated framework for business process management and risk management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت ریسک استراتژیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های مدیریت ریسک استراتژیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شیوه های مدیریت ریسک استراتژیک و عملیاتی بر عملکرد شرکت: یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله Impact of strategic and operational risk management practices on firm performance: An empirical investigation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس مهندسی مالی و ریسک به زبان انگلیسی از مجلات ISI