دانلود رایگان مقاله ISI توانایی مدیریت به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت و نقش واسطه گر ساختار سرمایه – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت و نقش واسطه گر ساختار سرمایه – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت و نقش واسطه گر ساختار سرمایه: شواهدی از تایوان عنوان انگلیسی مقاله The efects of managerial ability on frm performance and the mediating role of capital structure: evidence from Taiwan انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد عنوان انگلیسی مقاله Managerial ability and corporate investment opportunity ترجمه عنوان مقاله توانایی مدیریتی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا توانایی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Does managerial ability influence the quality of financial reporting? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت توانایی مدیریتی مدیر عامل اجرایی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت توانایی مدیریتی مدیر عامل اجرایی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا توانایی مدیریتی مدیر عامل اجرایی مهم است؟ شواهدی از کارآیی سرمایه گذاری شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Does CEO managerial ability matter? Evidence from corporate investment efficiency انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی و مدیریت سود واقعی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی و مدیریت سود واقعی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانایی مدیریتی و مدیریت سود واقعی عنوان انگلیسی مقاله Managerial ability and real earnings management انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام عنوان انگلیسی مقاله Managerial ability, investment efficiency and stock price crash risk انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی مدیر عامل و ارزش مدیریتی وجه نقدی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیریتی مدیر عامل و ارزش مدیریتی وجه نقدی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانایی مدیریتی مدیر عامل و ارزش مدیریتی وجه نقدی عنوان انگلیسی مقاله CEO managerial ability and the marginal value of cash انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیر عامل و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانایی مدیر عامل و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله CEO ability and firm performance: Stock market and job market reactions ترجمه عنوان مقاله توانایی مدیر عامل و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای پروژه های برون سپاری فرآیند کسب و کار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای پروژه های برون سپاری فرآیند کسب و کار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of risks on the performance of business process outsourcing projects: The moderating roles of knowledge management capabilities ترجمه عنوان مقاله تاثیرات خطرات در اجرای پروژه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری دانش شناختی و نوآوری باز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری دانش شناختی و نوآوری باز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge-oriented leadership and open innovation: Role of knowledge management capability in France-based multinationals ترجمه عنوان مقاله رهبری دانش شناختی و نوآوری باز: نقش قابلیت مدیریت دانش […]

دانلود رایگان مقاله ISI توانایی مدیریت (Management Ability) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات توانایی مدیریت در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.