مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 66 از 73 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی برند لوکس بر ارتباط مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی برند لوکس بر ارتباط مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی برند لوکس بر ارتباط مشتری: استفاده از آنالیز داده های بزرگ و پردازش زبان طبیعی عنوان انگلیسی مقاله Examining the impact of luxury brand’s social media marketing on customer engagement​: Using big data analytics and natural language processing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرعت اینترنت، منابع و عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرعت اینترنت، منابع و عملکرد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرعت اینترنت، منابع و عملکرد: شواهد از صنعت نرم افزار هند عنوان انگلیسی مقاله Internationalization speed, resources and performance: Evidence from Indian software industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آشکار سازی ضعف کنترل داخلی بر تصمیم گیری شرکت – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آشکار سازی ضعف کنترل داخلی بر تصمیم گیری شرکت – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List نوع مقاله ISI ایمپکت فاکتور(IF) ۰٫۹۳۲ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی و بازاریابی موبایل در خرید صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی و بازاریابی موبایل در خرید صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digital, Social Media, and Mobile Marketing in industrial buying: Still in need of customer segmentation? Empirical evidence from Poland and Germany ترجمه عنوان مقاله دیجیتال، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پیچیده درگیری های خانوادگی در مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پیچیده درگیری های خانوادگی در مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The complex role of family involvement in earnings management ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال پول از طریق کانال تامین مالی بدهی بانک های اسلامی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال پول از طریق کانال تامین مالی بدهی بانک های اسلامی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال پول از طریق کانال تامین مالی بدهی بانک های اسلامی: آیا PSIA نقش مهمی دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Monetary transmission through the debt financing channel of Islamic banks: Does PSIA play a role? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری مدل تجاری چابک در کارآفرینی دیجیتال: رویکردهای استارت اپ ناب عنوان انگلیسی مقاله Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر قدرت CEO و CFO بر مدیریت سود واقعی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر قدرت CEO و CFO بر مدیریت سود واقعی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of CEO and CFO power on accruals and real earnings […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of universities in the knowledge management of smart city projects ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل ریسک اصولی بازارهای سهام اسلامی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل ریسک اصولی بازارهای سهام اسلامی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل ریسک اصولی بازارهای سهام اسلامی با استفاده از مدل واین کاپیولا و مدل سازی دلتا کوار عنوان انگلیسی مقاله A systemic risk analysis of Islamic equity markets using vine copula and delta CoVaR modeling انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش روحیه نیروی فروش در بازارهای پویا و پیچیده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش روحیه نیروی فروش در بازارهای پویا و پیچیده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد مدل مفهومی این مقاله دارای مدل مفهومی میباشد نوع مقاله ISI نمایه (index) Scopus – Master journals – JCR […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت سرمایه گذاران غیرحرفه ای از اصلاحات جزئی نقاط ضعف کنترل IT و غیر IT – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت سرمایه گذاران غیرحرفه ای از اصلاحات جزئی نقاط ضعف کنترل IT و غیر IT – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برداشت سرمایه گذاران غیرحرفه ای از اصلاحات جزئی نقاط ضعف کنترل IT و غیر IT: یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله Nonprofessional investor perceptions of the partial remediation of IT and non-IT control weaknesses: An experimental investigation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک گرایشات پژوهش های بازاریابی و مسیرهای آینده آن- امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک گرایشات پژوهش های بازاریابی و مسیرهای آینده آن- امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک گرایشات پژوهش های بازاریابی و مسیرهای آینده آن: تحلیل استنادی عنوان انگلیسی مقاله Understanding the trends of marketing research and its future directions: a citation analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI