مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 67 از 68 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک تمایل خرید مشتری کالا اصلی و تقلبی مارک لوکس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک تمایل خرید مشتری کالا اصلی و تقلبی مارک لوکس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying moderators of brand attachment for driving customer purchase intention of original vs c  ounterfeits of luxury brands ترجمه عنوان مقاله  شناسایی مدیران وابسته به نام تجاری برای تحریک تمایل خرید مشتری به کالاهای اصلی و تقلبی مارک های لوکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صاحبان سهام و برند شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صاحبان سهام و برند شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Stakeholder relationships, brand equity, firm performance: A resource-based perspective ترجمه عنوان مقاله  روابط صاحبان سهام، ارزش برند، عملکرد شرکت: چشم انداز مبتنی بر منابع فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری در توصیف ساده کننده داوطلبانه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری در توصیف ساده کننده داوطلبانه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of sustainability in profiling voluntary simplifiers ترجمه عنوان مقاله  نقش پایداری در توصیف ساده کننده های داوطلبانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق بازرگانی اجتماعی در مورد نقش اعتماد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق بازرگانی اجتماعی در مورد نقش اعتماد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A social commerce investigation of the role of trust in a social networking site on purchase intentions ترجمه عنوان مقاله  تحقیقات بازرگانی اجتماعی در مورد نقش اعتماد در یک سایت شبکه اجتماعی بر روی اهداف خرید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article)  – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Asymmetric effects of customer emotions on satisfaction and loyalty in a utilitarian service context ترجمه عنوان مقاله  اثرات نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت و وفاداری در یک زمینه خدمات مطلوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی محصولات داخلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی محصولات داخلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  “Ours” or “theirs”? Psychological ownership and domestic products preferences ترجمه عنوان مقاله “ما” یا “آنها”؟ مالکیت روانشناختی و ترجیحات محصولات داخلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Learning to navigate the American retail servicescape: Online forums as consumer acculturation platforms  and consumer gift systems ترجمه عنوان مقاله  آموزش  حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا: انجمن آنلاین به عنوان پلت فرم فرهنگ پذیری مصرف کننده و سیستم  های هدیه مصرف کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و نتیجه مذاکرات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و نتیجه مذاکرات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of Hispanic bilinguals language use and stereotype activation on negotiations outcomes ترجمه عنوان مقاله  اثرات استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و فعال شدن کلیشه ای بر نتایج مذاکرات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله How language abstractness affects service referral persuasiveness ترجمه عنوان مقاله  چگونگی تاثیر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایش تجربی لوکس برای روش مصرف پایدار مد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایش تجربی لوکس برای روش مصرف پایدار مد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Staging luxury experiences for understanding sustainable fashion consumption: A balance theory application ترجمه عنوان مقاله  نمایش تجربیات لوکس برای درک روش مصرف پایدار مد: کاربرد نظریه تعادل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روابط خریدار چشم انداز مبتنی بر هنجار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روابط خریدار چشم انداز مبتنی بر هنجار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Buyer-supplier relationship decline: A norms-based perspective ترجمه عنوان مقاله  کاهش روابط خریدار و تامین کننده: چشم انداز مبتنی بر هنجارها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From mission statement to airline branding ترجمه عنوان مقاله  از بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی دقیق چارچوب انگیزه ای

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی دقیق چارچوب انگیزه ای

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Peer review motivation frames: A qualitative approach ترجمه عنوان مقاله   چارچوب انگیزه ای بررسی دقیق: یک روش کیفی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI