مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 67 از 71 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موفقیت در سیستم بانکی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موفقیت در سیستم بانکی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مفهوم سازی و بررسی عوامل موفقیت در سیستم بانکی عنوان انگلیسی مقاله Conceptualization and examination of success factors in the banking system انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت در فرآیندهای تصمیم گیری و مذاکره – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت در فرآیندهای تصمیم گیری و مذاکره – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل موفقیت در فرآیندهای تصمیم گیری و مذاکره برای معاملات عرضه مواد اولیه عنوان انگلیسی مقاله Success factors in decision making and negotiation processes for raw material supply transactions انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واژه های کسب و کار انگلیسی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واژه های کسب و کار انگلیسی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جنبه های معنایی و عمل گرایانه واژه های کسب و کار انگلیسی در زبانهای ترکی عنوان انگلیسی مقاله Semantic and Pragmatical Aspects of English Business Lexemes in Turkic Languages انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات شخصیتی کارکنان و رضایت شغلی آنها – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات شخصیتی کارکنان و رضایت شغلی آنها – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین خصوصیات شخصیتی پنج عاملی کارکنان و رضایت شغلی آنها: مطالعه در هتل های پنج ستاره آلانیا عنوان انگلیسی مقاله The relationship between the five-factor personality traits of workers and their job satisfaction: s study on five star hotels in Alanya انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش مشتری نسبت به تبلیغات پیامکی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش مشتری نسبت به تبلیغات پیامکی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نگرش مشتری نسبت به تبلیغات پیامکی عنوان انگلیسی مقاله The Study of Customer Attitudes towards SMS Advertisements انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش و عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش و عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش میانجی اشتراک گذاری دانش بر ارتباط بین قدرت فناوری اطلاعات و حمایت از فناوری اطلاعات به عنوان پیش بینی کنندگان عملکرد نوآوری: یک مطالعه تجربی در شرکتهای تلفن همراه عراق عنوان انگلیسی مقاله The Mediating Role of Knowledge Sharing on Relationship between IT Capability and IT Support as […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات در کنفرانس بین المللی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات در کنفرانس بین المللی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات در صنعت کنفرانس بین المللی؛ مطالعه موردی WCES 2015 عنوان انگلیسی مقاله Service Quality in International Conference Industry; A Case Study of WCES 2015 انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عناصر رهبری در برنامه ریزی استراتژیک – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عناصر رهبری در برنامه ریزی استراتژیک – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت عناصر رهبری درک شده در برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه عمومی عنوان انگلیسی مقاله The Importance of Perceived Leadership Elements in Strategic Planning at Public University انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار برای دانشگاه و صنعت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل کسب و کار برای دانشگاه و صنعت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل کسب و کار برای همکاری دانشگاه و صنعت در نوآوری باز عنوان انگلیسی مقاله Business model for the university-industry collaboration in open innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروهای محرکه کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروهای محرکه کارآفرینی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نیروهای محرکه کارآفرینی، یک رویکرد آزمایشی عنوان انگلیسی مقاله Driving Forces of Entrepreneurship; an Experimental Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حریم خصوصی داده ها در بازاریابی – اسپرینگر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حریم خصوصی داده ها در بازاریابی – اسپرینگر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش حریم خصوصی داده ها در بازاریابی عنوان انگلیسی مقاله The role of data privacy in marketing انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله  مقاله مفهومی (CONCEPTUAL PAPER) نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک مدل کسب و کار و عوامل عدم قطعیت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک مدل کسب و کار و عوامل عدم قطعیت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک مدل کسب و کار و عوامل عدم قطعیت: به سوی ایجاد مدل های کسب و کار پایدار و حفظ و نگهداری عنوان انگلیسی مقاله Business model risk and uncertainty factors: Toward building and maintaining profitable and sustainable business models انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی: تاثیر بر تجربه مهمان و عملکرد مالی عنوان انگلیسی مقاله Small accommodation business growth in rural areas: Effects on guest experience and financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI