مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 68 از 69 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی تفاوتی کارکنان رسانه اجتماعی کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی تفاوتی کارکنان رسانه اجتماعی کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of apathetic motivation on employees’ intentions to use social media for businesses ترجمه عنوان مقاله  اثر انگیزه بی تفاوتی در اهداف کارکنان بر استفاده از رسانه های اجتماعی برای کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد سازگاری بازاریابی هماهنگی متقابل کارکرد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد سازگاری بازاریابی هماهنگی متقابل کارکرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The antecedents of cross-functional coordination and their implications for marketing adaptiveness ترجمه عنوان مقاله  هماهنگی متقابل کارکرد و پیامدهای آن برای سازگاری بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رقابت تصدی شروع کار شرکت کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رقابت تصدی شروع کار شرکت کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Start-ups, incumbents, and the effects of takeover competition ترجمه عنوان مقاله  شروع کار، شرکت کنندگان و تاثیرات رقابت تصدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه مصرف کننده تعامل وب سایت تجاری بازار بین المللی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه مصرف کننده تعامل وب سایت تجاری بازار بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Understanding consumer motivations to interact on brand websites in the international marketplace: Evidence from the U.S., China, and South Korea ترجمه عنوان مقاله  درک انگیزه مصرف کننده برای تعامل با وب سایت های تجاری در بازار بین المللی: شواهد از سوی ایالات متحده، چین و  کره جنوبی فرمت مقاله  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی اعتبار کشور عناصر لوکس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفهوم سازی اعتبار کشور عناصر لوکس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Conceptualizing country-of-ingredient authenticity of luxury brands ترجمه عنوان مقاله  مفهوم سازی اعتبار کشور از عناصر لوکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس  میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش مصرف کننده سفارش سازی الکترونیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش مصرف کننده سفارش سازی الکترونیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of e-mass customization on consumer perceived value, satisfaction, and loyalty toward luxury  brands ترجمه عنوان مقاله  اثرات سفارشی سازی انبوه الکترونیکی بر ارزش مصرف کننده، رضایت و وفاداری به مارک های لوکس درک شده مصرف  کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک تمایل خرید مشتری کالا اصلی و تقلبی مارک لوکس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک تمایل خرید مشتری کالا اصلی و تقلبی مارک لوکس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying moderators of brand attachment for driving customer purchase intention of original vs c  ounterfeits of luxury brands ترجمه عنوان مقاله  شناسایی مدیران وابسته به نام تجاری برای تحریک تمایل خرید مشتری به کالاهای اصلی و تقلبی مارک های لوکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صاحبان سهام و برند شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صاحبان سهام و برند شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Stakeholder relationships, brand equity, firm performance: A resource-based perspective ترجمه عنوان مقاله  روابط صاحبان سهام، ارزش برند، عملکرد شرکت: چشم انداز مبتنی بر منابع فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری در توصیف ساده کننده داوطلبانه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری در توصیف ساده کننده داوطلبانه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of sustainability in profiling voluntary simplifiers ترجمه عنوان مقاله  نقش پایداری در توصیف ساده کننده های داوطلبانه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق بازرگانی اجتماعی در مورد نقش اعتماد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق بازرگانی اجتماعی در مورد نقش اعتماد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A social commerce investigation of the role of trust in a social networking site on purchase intentions ترجمه عنوان مقاله  تحقیقات بازرگانی اجتماعی در مورد نقش اعتماد در یک سایت شبکه اجتماعی بر روی اهداف خرید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article)  – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Asymmetric effects of customer emotions on satisfaction and loyalty in a utilitarian service context ترجمه عنوان مقاله  اثرات نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت و وفاداری در یک زمینه خدمات مطلوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی محصولات داخلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی محصولات داخلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  “Ours” or “theirs”? Psychological ownership and domestic products preferences ترجمه عنوان مقاله “ما” یا “آنها”؟ مالکیت روانشناختی و ترجیحات محصولات داخلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Learning to navigate the American retail servicescape: Online forums as consumer acculturation platforms  and consumer gift systems ترجمه عنوان مقاله  آموزش  حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا: انجمن آنلاین به عنوان پلت فرم فرهنگ پذیری مصرف کننده و سیستم  های هدیه مصرف کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI