مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 68 از 71 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک مدل کسب و کار و عوامل عدم قطعیت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک مدل کسب و کار و عوامل عدم قطعیت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک مدل کسب و کار و عوامل عدم قطعیت: به سوی ایجاد مدل های کسب و کار پایدار و حفظ و نگهداری عنوان انگلیسی مقاله Business model risk and uncertainty factors: Toward building and maintaining profitable and sustainable business models انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رشد کسب و کار کوچک در مناطق روستایی: تاثیر بر تجربه مهمان و عملکرد مالی عنوان انگلیسی مقاله Small accommodation business growth in rural areas: Effects on guest experience and financial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب صلاحیت رهبری زنان از منظر رهبران مرد – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب صلاحیت رهبری زنان از منظر رهبران مرد – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد مدل مفهومی این مقاله دارای مدل مفهومی میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A female leadership competency framework […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری و توسعه کارکنان در HRD مجازی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری و توسعه کارکنان در HRD مجازی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employee learning and development in virtual HRD: focusing on MOOCs in the workplace ترجمه عنوان مقاله یادگیری و توسعه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری نیروی فروش در زمان اجرای استراتژی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری نیروی فروش در زمان اجرای استراتژی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی تجربی اولیه (ORIGINAL EMPIRICAL RESEARCH) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد مدل مفهومی این مقاله دارای مدل مفهومی میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sales […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موقعیت خوب نیروی فروش: موفقیت محصول – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موقعیت خوب نیروی فروش: موفقیت محصول – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد مدل مفهومی این مقاله دارای مدل مفهومی میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The catbird seat of the […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه بازاریابی رابطه ای: بررسی روابط مشتری – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه بازاریابی رابطه ای: بررسی روابط مشتری – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advancing relationship marketing theory: exploring customer relationships through a process-centric framework ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش، سرمایه فکری، پیچیدگی اقتصادی و رفاه ملی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش، سرمایه فکری، پیچیدگی اقتصادی و رفاه ملی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge management, intellectual capital, structural holes, economic complexity and national prosperity ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge management for poverty eradication: a South African perspective ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی و چالش های اخلاقی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی و چالش های اخلاقی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human resource management and ethical challenges: building a culture for organization success ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی استراتژیک – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی استراتژیک – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic human resource management: a power based critique ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصور کارکنان و پیامدهایی برای کارآفرینان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصور کارکنان و پیامدهایی برای کارآفرینان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مفهومی (Conceptual Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Employee imagination and implications for entrepreneurs: inspiration from Chinese business enterprises ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه میان استرس شغلی و تعهد سازمانی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه میان استرس شغلی و تعهد سازمانی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A New Look at the Relationship Between Job Stress and […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI