مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 72 از 72 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Learning to navigate the American retail servicescape: Online forums as consumer acculturation platforms  and consumer gift systems ترجمه عنوان مقاله  آموزش  حرکت به خدمات خرده فروشی آمریکا: انجمن آنلاین به عنوان پلت فرم فرهنگ پذیری مصرف کننده و سیستم  های هدیه مصرف کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و نتیجه مذاکرات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و نتیجه مذاکرات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of Hispanic bilinguals language use and stereotype activation on negotiations outcomes ترجمه عنوان مقاله  اثرات استفاده از زبان دو زبانه اسپانیایی و فعال شدن کلیشه ای بر نتایج مذاکرات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله How language abstractness affects service referral persuasiveness ترجمه عنوان مقاله  چگونگی تاثیر انتزاع زبان بر متقاعد کردن ارجاع خدمات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایش تجربی لوکس برای روش مصرف پایدار مد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایش تجربی لوکس برای روش مصرف پایدار مد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Staging luxury experiences for understanding sustainable fashion consumption: A balance theory application ترجمه عنوان مقاله  نمایش تجربیات لوکس برای درک روش مصرف پایدار مد: کاربرد نظریه تعادل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روابط خریدار چشم انداز مبتنی بر هنجار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روابط خریدار چشم انداز مبتنی بر هنجار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Buyer-supplier relationship decline: A norms-based perspective ترجمه عنوان مقاله  کاهش روابط خریدار و تامین کننده: چشم انداز مبتنی بر هنجارها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From mission statement to airline branding ترجمه عنوان مقاله  از بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی دقیق چارچوب انگیزه ای

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی دقیق چارچوب انگیزه ای

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Peer review motivation frames: A qualitative approach ترجمه عنوان مقاله   چارچوب انگیزه ای بررسی دقیق: یک روش کیفی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری انگیزشی به عنوان واسطه در رابطه بین شخصیت و مشاغل

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری انگیزشی به عنوان واسطه در رابطه بین شخصیت و مشاغل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Motivational orientation as a mediator in the relationship between personality and protean and boundaryless  careers ترجمه عنوان مقاله  جهت گیری انگیزشی به عنوان واسطه در رابطه بین شخصیت و مشاغل گوناگون و بدون مرز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لجستیک معکوس و تعیین ارزش غیررسمی در پایه هرم

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لجستیک معکوس و تعیین ارزش غیررسمی در پایه هرم

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reverse logistics and informal valorisation at the Base of the Pyramid: A case study on sustainability  synergies and trade-offs ترجمه عنوان مقاله   لجستیک معکوس و تعیین ارزش غیررسمی در پایه هرم: مطالعه موردی در هم افزایی پایداری و تجارت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری سیگنالینگ در تحقیق مدیریت شکاف در نظریه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری سیگنالینگ در تحقیق مدیریت شکاف در نظریه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Application of signaling theory in management research: Addressing major gaps in theory ترجمه عنوان مقاله   استفاده از تئوری سیگنالینگ در تحقیقات مدیریت: شکاف های عمده در نظریه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI