مقالات مدیریت با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 65 از 71 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی: چارچوب فرایند و پیامدها در گردشگری و مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Implementing social customer relationship management: A process framework and implications in tourism and hospitality انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TQM در شرکتهای کوچک و متوسط تولید هندی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TQM در شرکتهای کوچک و متوسط تولید هندی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در شرکتهای کوچک و متوسط تولید هندی عنوان انگلیسی مقاله Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی سلامت در بازار نوظهور – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی سلامت در بازار نوظهور – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی سلامت در بازار نوظهور: نقش حساس نظریه سیگنالینگ در آگاهی از سرطان پستان عنوان انگلیسی مقاله Health marketing in an emerging market: The critical role of signaling theory in breast cancer awareness انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص هوش معنوی اسلامی برای پایداری سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص هوش معنوی اسلامی برای پایداری سازمانی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص هوش معنوی اسلامی برای پایداری سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Gaining Recognition of Islamic Spiritual Intelligence for Organisational Sustainability انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله Conceptual Paper مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان سرمایه انسانی در سازمان های شکست خورده – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان سرمایه انسانی در سازمان های شکست خورده – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه انسانی در سازمان های شکست خورده جریان دارد: چارچوب مفهومی یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Human capital flows in failing organizations: an integrated conceptual framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقالات مفهومی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراموشی سازمانی، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراموشی سازمانی، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فراموشی سازمانی، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه: یک تحلیل میانجی گری مدون عنوان انگلیسی مقاله Organizational forgetting, absorptive Capacity, and innovation performance: A moderated mediation analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل هوش تجاری برای تحلیل اطلاعات رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل هوش تجاری برای تحلیل اطلاعات رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل هوش تجاری برای تحلیل اطلاعات رسانه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Business Intelligence Model to Analyze Social Media Information انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه شکست کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربه شکست کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا کارآفرینان همیشه از تجربه شکست کسب و کار سود می برند؟ عنوان انگلیسی مقاله Do entrepreneurs always benefit from business failure experience? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیندهای شکست شرکت و اجزای خطر شکست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیندهای شکست شرکت و اجزای خطر شکست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرآیندهای شکست شرکت و اجزای خطر شکست: یک تحلیل از شرکت های ورشکسته اروپایی عنوان انگلیسی مقاله Firm failure processes and components of failure risk: An analysis of European bankrupt firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی ایجاد استراتژی های قیمت گذاری مؤثر توسط تیم های قیمت گذاری – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی ایجاد استراتژی های قیمت گذاری مؤثر توسط تیم های قیمت گذاری – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه گروه های قیمت گذاری استراتژی های قیمت گذاری مؤثر را برای محصولات جدید ایجاد می کنند عنوان انگلیسی مقاله How Pricing Teams Develop Effective Pricing Strategies for New Products انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات مردم، فناوری ها، و سازمان ها در عصر تجارت اجتماعی – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعاملات مردم، فناوری ها، و سازمان ها در عصر تجارت اجتماعی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعاملات مردم، فناوری ها، و سازمان ها در عصر تجارت اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله People, Technologies, and Organizations Interactions in a Social Commerce Era انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرخ بازده و فاکتورهای ریسک شرکت‌های بین‌المللی نفت – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرخ بازده و فاکتورهای ریسک شرکت‌های بین‌المللی نفت – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نرخ بازده و فاکتورهای ریسک شرکت‌های بین‌المللی نفت در قراردادهای خدمات بازپرداخت ایران عنوان انگلیسی مقاله On the rate of return and risk factors to international oil companies in Iran’s buy-back service contracts انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ویژگی های جامعه طرفداران برند آنلاین در تعامل با مشتری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ویژگی های جامعه طرفداران برند آنلاین در تعامل با مشتری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ویژگی های جامعه طرفداران برند آنلاین در تعامل با مشتری: یک کاربرد الگوی پارادایم محرک – ارگانیسم – پاسخ عنوان انگلیسی مقاله The impact of online brand community characteristics on customer engagement: An application of Stimulus-Organism-Response paradigm انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه […]

دانلود رایگان مقالات جدید مدیریت با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI