دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت عملکرد به زبان انگلیسی - صفحه 50 از 50 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر شایستگی فنی رهبران بر روی نوآوری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر شایستگی فنی رهبران بر روی نوآوری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of leaders’ technical competence on employees’ innovation and learning ترجمه عنوان مقاله  تاثیر شایستگی فنی رهبران بر روی نوآوری و یادگیری کارکنان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت منابع انسانی، نوآوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Business Process Management Alignment ترجمه عنوان مقاله  همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد و مدیریت فناوری اطلاعات مجله  راهنمای کامل فرآیند کسب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Organizational Citizenship Behaviour of Academic Staff in North Cyprus ترجمه عنوان مقاله  رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاهی در شمال قبرس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک منابع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رهبری خدمت گذار بر روی فرهنگ سازمان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رهبری خدمت گذار بر روی فرهنگ سازمان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Impact of Servant Leadership on Organization Culture, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behaviour (OCB) and Employee Performance in Women Cooperatives ترجمه عنوان مقاله  تاثیر رهبری خدمت گذار بر روی فرهنگ سازمان، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی (OBC) و عملکرد کارکنان در شرکت ‌های تعاونی بانوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی جهانی ساختار بخش روابط عمومی ارتباطات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی جهانی ساختار بخش روابط عمومی ارتباطات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Structure of the public relations/communication department: Key findings from a global study ترجمه عنوان مقاله  ساختار بخش روابط عمومی / ارتباطات: یافته های کلیدی از یک مطالعه جهانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی فناوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of social […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمد غیر هواپیمایی و عوامل تعیین کننده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درآمد غیر هواپیمایی و عوامل تعیین کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Business performance of airports: Non-aviation revenues and their determinants ترجمه عنوان مقاله  عملکرد تجاری فرودگاه ها: درآمد غیر هواپیمایی و عوامل تعیین کننده آن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه باری عملکرد عملیاتی در صنعت حمل و نقل هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه باری عملکرد عملیاتی در صنعت حمل و نقل هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Baggage fees, operational performance and customer satisfaction in the US air transport industry ترجمه عنوان مقاله  هزینه های باری، عملکرد عملیاتی و رضایت مشتری در صنعت حمل و نقل هوایی ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط ماموریت و عملکرد سازمانی در بخش غیر انتفاعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط ماموریت و عملکرد سازمانی در بخش غیر انتفاعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Revisiting the link between mission statements and organizational performance in the non-profit sector: The  mediating effect of organizational commitment ترجمه عنوان مقاله   بازنگری ارتباط بین بیانیه ماموریت و عملکرد سازمانی در بخش غیر انتفاعی: اثر واسطه تعهد سازمانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احیای سازمان با بالا رفتن از سازمان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد احیای سازمان با بالا رفتن از سازمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Resurrecting organization by going beyond organizations ترجمه عنوان مقاله  احیای سازمان با فراتر رفتن از سازمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط   مدیریت عملکرد مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عواقب انتساب کارمند مسئولیت اجتماعی شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عواقب انتساب کارمند مسئولیت اجتماعی شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Determinants and consequences of employee attributions of corporate social responsibility as substantive or  symbolic ترجمه عنوان مقاله  عوامل و عواقب انتساب کارمند مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان اساسی و یا نمادین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری سیگنالینگ در تحقیق مدیریت شکاف در نظریه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری سیگنالینگ در تحقیق مدیریت شکاف در نظریه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Application of signaling theory in management research: Addressing major gaps in theory ترجمه عنوان مقاله   استفاده از تئوری سیگنالینگ در تحقیقات مدیریت: شکاف های عمده در نظریه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت عملکرد به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر