دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت فرآیند کسب و کار BPM به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای اصلی استراتژی برای تحول دیجیتال – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای اصلی استراتژی برای تحول دیجیتال – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوهای اصلی استراتژی برای تحول دیجیتال: تعریف اهداف متا با استفاده از مدیریت فرایند کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله Strategy archetypes for digital transformation: Defining meta objectives using business process management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله BPRIM: یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت فرایندهای تجاری و مدیریت ریسک عنوان انگلیسی مقاله BPRIM: An integrated framework for business process management and risk management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدل پیش بینی ورشکستگی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدل پیش بینی ورشکستگی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستماتیک مدل پیش بینی ورشکستگی: به سوی چارچوبی برای انتخاب ابزاری عنوان انگلیسی مقاله Systematic review of bankruptcy prediction models: Towards a framework for tool selection انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش بهره وری در فرآیند کسب و کار – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش بهره وری در فرآیند کسب و کار – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد مفاهیم و روش های مبتنی بر رویکرد فرآیند برای افزایش بهره وری در فرآیند کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله The application of concepts and methods based on process approach to increase business process efficiency انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد متن کاوی در فرایند برنامه ریزی شرکت های کوچک و متوسط – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد متن کاوی در فرایند برنامه ریزی شرکت های کوچک و متوسط – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچه سازی یک رویکرد متن کاوی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک شرکت های کوچک و متوسط عنوان انگلیسی مقاله Integration of a text mining approach in the strategic planning process of small and medium-sized enterprises انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیندهای کسب و کار هوشمند در مدیریت ارتباط با مشتری – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیندهای کسب و کار هوشمند در مدیریت ارتباط با مشتری – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intelligent Business Processes in CRM ترجمه عنوان مقاله فرآیندهای کسب و کار هوشمند در مدیریت ارتباط با مشتری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت فرایند کسب و کار برای پروژه های طراحی خودرو – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت فرایند کسب و کار برای پروژه های طراحی خودرو – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business Process Management for Model Based Design Automotive Projects ترجمه عنوان مقاله مدیریت فرایند کسب و کار برای مدل های مبتنی بر پروژه های طراحی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش – مدیریت موفق فرآیند کسب و کار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش – مدیریت موفق فرآیند کسب و کار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge Management – The Foundation for a Successful Business Process Management ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش – بنیاد مدیریت موفق فرآیند کسب و کار موفق […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل فرهنگ سازمانی با عوامل دیگر در پذیرش BPM – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل فرهنگ سازمانی با عوامل دیگر در پذیرش BPM – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Propositions on the interaction of organizational culture with other factors in the context of BPM adoption ترجمه عنوان مقاله پیشنهادات درمورد تعامل فرهنگ سازمانی با عوامل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن اینترنت اشیا در مدیریت فرآیند کسب و کار – امرالد ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن اینترنت اشیا در مدیریت فرآیند کسب و کار – امرالد ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Discovering the Internet of Things (IoT) within the business process management: a literature review on technological revitalization ترجمه عنوان مقاله یافتن اینترنت اشیا (IoT) در مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Business Process Management Alignment ترجمه عنوان مقاله  همترازی مدیریت فرآیند کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد و مدیریت فناوری اطلاعات مجله  راهنمای کامل فرآیند کسب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع انسانی در مدیریت فرآیند کسب و کار – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع انسانی در مدیریت فرآیند کسب و کار – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Human resource allocation in business […]

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت فرآیند کسب و کار (Business Process Management) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف مدیریت فرآیندهای تجاری: مدیریت فرایند کسب و کار شامل مفاهیم، متدها، تکنیک ها برای طراحی، نظارت، پیکربندی، اجرا و آنالیز فرایندهای کسب و کار می باشد. این فرایندها دربرگیرنده افراد، سازمان، سیستم و دیگر منابع اطلاعاتی می باشند. مدیریت فرایند کسب و کار طی یک چرخه اتفاق می افتد. این چرخه شامل فازهایی است که به هم مرتبط می باشند: شناسایی فرآیند، کشف فرایند (همچنین مدل سازی فرآیند as-is نامیده میشود)، تحلیل فرآیند، طراحی مجدد فرآیند، پیاده سازی فرآیند.
رشته های مرتبط: مدیریت
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات مدیریت فرآیند کسب و کار BPM در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.