دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت مالی به زبان انگلیسی - صفحه 48 از 48 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری برای کالا دیجیتال در زنجیره تامین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری برای کالا دیجیتال در زنجیره تامین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pricing and coordination with consideration of piracy for digital goods in supply chains ترجمه عنوان مقاله  قیمت گذاری و هماهنگی با توجه به سرقت ادبی برای کالاهای دیجیتال در زنجیره تامین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه هواپیمای برای افراد معلول

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی هزینه هواپیمای برای افراد معلول

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A framework for evaluating the European airline costs of disabled persons and persons with reduced mobility ترجمه عنوان مقاله  چارچوبی برای ارزیابی هزینه های هواپیمای اروپایی برای افراد معلول و افراد با تحرک محدود فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short communication) سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پیش بینی سرمایه گذاری در زیرساخت فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پیش بینی سرمایه گذاری در زیرساخت فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting investment and capacity addition in Indian airport infrastructure: Analysis from post-privatization  and post-economic regulation era ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی سرمایه گذاری و ظرفیت اضافی در زیرساخت های فرودگاه هند: تجزیه و تحلیل پس از خصوصی سازی و پس  از دوره تنظیم مقررات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ارزش پول برای خدمات خطوط هوایی کم هزینه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ارزش پول برای خدمات خطوط هوایی کم هزینه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Role of value for money and service quality on behavioural intention: A study of full service and low cost  airlines ترجمه عنوان مقاله  نقش ارزش برای پول و کیفیت خدمات در مقاصد رفتاری: مطالعه خدمات کامل و خطوط هوایی کم هزینه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه باری عملکرد عملیاتی در صنعت حمل و نقل هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه باری عملکرد عملیاتی در صنعت حمل و نقل هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Baggage fees, operational performance and customer satisfaction in the US air transport industry ترجمه عنوان مقاله  هزینه های باری، عملکرد عملیاتی و رضایت مشتری در صنعت حمل و نقل هوایی ایالات متحده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Comment on ‘‘How Biased are US Government Forecasts of the Federal Debt?’’ ترجمه عنوان مقاله  اظهار نظر در مورد ” چگونگی پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بردارشاخص خود کاهشی ناهمگن برای مقیاس نوسان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بردارشاخص خود کاهشی ناهمگن برای مقیاس نوسان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A vector heterogeneous autoregressive index model for realized volatility measures ترجمه عنوان مقاله   مدل بردارشاخص خود کاهشی ناهمگن  برای مقیاس نوسانات تحقق یافته فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر