دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت کسب و کار MBA به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه چارچوب بازاریابی ۴٫۰ با قابلیت کلان داده ها – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه چارچوب بازاریابی ۴٫۰ با قابلیت کلان داده ها – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه چارچوب بازاریابی ۴٫۰ با قابلیت داده های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Developing big data enabled Marketing 4.0 framework نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندینگ داخلی مبنی بر جامعه یکپارچه – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندینگ داخلی مبنی بر جامعه یکپارچه – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برند سازی داخلی مبنی بر جامعه یکپارچه – یک رویکرد همه جانبه از برند سازی داخلی برای سازمان هایی با بازاریابی کسب و کار به کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله Integrated community-based internal branding – A holistic approach to internal branding for B2B organizations نشریه الزویر انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت مدل کسب و کار در عملکرد سود بانک: روش یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت مدل کسب و کار در عملکرد سود بانک: روش یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت مدل کسب و کار در عملکرد سود بانک: رویکرد یادگیری ماشینی عنوان انگلیسی مقاله Business model contributions to bank profit performance: A machine learning approach نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت نوآوری مدل کسب و کار پایدار  – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت نوآوری مدل کسب و کار پایدار – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حاکمیت نوآوری مدل کسب و کار پایدار – یک رویکرد عادی عنوان انگلیسی مقاله The governance of sustainable business model innovation—An Ordonomic Approach نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفکرات قالبی از برند – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفکرات قالبی از برند – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افکار قالبی از برند: درباره رابطه بیان شخصیت برند دارای جنسیت و ارزش های تاثیرگذار و اشتراکی در پرورش هویت برند-مصرف کننده عنوان انگلیسی مقاله Brand Stereotypes: On the relationships with gendered brand personality and agentic and communal values in fostering Consumer–Brand identification نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک برند عمل گرا – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک برند عمل گرا – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک برند عمل گرا: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و اعتبار عنوان انگلیسی مقاله Trust interoperability in the Internet of Things نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا استارتاپ های کسب و کار به کسب و کار در بازاریابی سرمایه گذاری کنند؟ – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا استارتاپ های کسب و کار به کسب و کار در بازاریابی سرمایه گذاری کنند؟ – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا استارتاپ های کسب و کار به کسب و کار در بازاریابی سرمایه گذاری کنند؟ عنوان انگلیسی مقاله Should B2B start-ups invest in marketing? نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد بی طرفانه عملکرد کارکنان با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد بی طرفانه عملکرد کارکنان با استفاده از یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی بی طرفانه عملکرد کارکنان با استفاده از یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Unbiased employee performance evaluation using machine learning نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک عملکرد SME ها از طریق هوش تجاری، یادگیری سازمانی و شبکه، پیش بینی ارزش مشتری و نوآوری – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحریک عملکرد SME ها از طریق هوش تجاری، یادگیری سازمانی و شبکه، پیش بینی ارزش مشتری و نوآوری – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحریک عملکرد SME ها از طریق هوش تجاری، یادگیری سازمانی و شبکه، پیش بینی ارزش مشتری و نوآوری – شواهد تجربی از بخش اقتصاد خلاق در جاوا شرقی، اندونزی عنوان انگلیسی مقاله Spurring SMEs’ performance through business intelligence, organizational and network learning, customer value anticipation, and innovation – Empirical […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره تقابل عشق و تنفر – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره تقابل عشق و تنفر – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درباره تقابل عشق و نفرت: مفهوم و سنجش قطبی سازی برند عنوان انگلیسی مقاله On the antipodes of love and hate: The conception and measurement of brand polarization نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست سازمانی ادراک شده: مفاهیمی برای استرس و رضایت شغلی پرستاران – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست سازمانی ادراک شده: مفاهیمی برای استرس و رضایت شغلی پرستاران – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیاست سازمانی درک شده: پیامدهایی برای استرس و رضایت شغلی پرستاران عنوان انگلیسی مقاله Perceived organizational politics: Implications for nurses’ stress and job satisfaction نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس و رضایت شغلی در بین متخصصان آزمایشگاه های پزشکی در عمان – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس و رضایت شغلی در بین متخصصان آزمایشگاه های پزشکی در عمان – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استرس و رضایت شغلی در بین متخصصان آزمایشگاه های پزشکی در عمان: یک مطالعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Stress and job satisfaction among medical laboratory professionals in Oman: A cross-sectional study نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تجارت به تجارت (B2B) برای افزودن ارزش صنعتی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی تجارت به تجارت (B2B) برای افزودن ارزش صنعتی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی B2B برای افزودن ارزش صنعتی: تنش ژئوپلیتیک و عدم اطمینان سیاست اقتصادی چگونه بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله B2B marketing for industrial value addition: How do geopolitical tension and economic policy uncertainty affect sustainable development?B2B marketing for industrial value addition: How do geopolitical tension […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت کسب و کار MBA به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر