دانلود رایگان مقالات مروری مدیریت - صفحه 3 از 6 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بازاریابی صنعتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی: بررسی اجمالی کتاب سنجی از زمان تأسیس آن عنوان انگلیسی مقاله Industrial marketing management: Bibliometric overview since its foundation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز و پایداری اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی سبز و پایداری اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مرور سیستماتیک درمورد مدیریت منابع انسانی سبز: پیامدهایی برای پایداری اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله A systematic review on green human resource management: Implications for social sustainability انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش رابطه میان مدیریت ریسک سیل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش رابطه میان مدیریت ریسک سیل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاوش رابطه بین مدیریت ریسک سیل و برگشت سیل عنوان انگلیسی مقاله Exploring the relation between flood risk management and flood resilience انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی در جراحی پلاستیک صورت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی در جراحی پلاستیک صورت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رسانه های اجتماعی در جراحی پلاستیک صورت: چه کار کرده است؟ عنوان انگلیسی مقاله Social Media Marketing in Facial Plastic Surgery: What Has Worked? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش زنجیره تأمین برای پایداری address – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش زنجیره تأمین برای پایداری address – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش زنجیره تأمین برای پایداری address عنوان انگلیسی مقاله Extending the supply chain to address sustainability انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد اشتراکی و چارچوب مدل جامع کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد اشتراکی و چارچوب مدل جامع کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اقتصاد اشتراکی: چارچوب مدل جامع کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله The sharing economy: A comprehensive business model framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی برای اشتراک گذاری دانش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی برای اشتراک گذاری دانش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی برای اشتراک گذاری دانش: یک بررسی ادبی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Social media for knowledge-sharing: A systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پژوهش عملیاتی در کشتیرانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پژوهش عملیاتی در کشتیرانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش پژوهش عملیاتی در کشتیرانی سبز عنوان انگلیسی مقاله The role of operational research in green freight transportation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد مدور و پایداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد مدور و پایداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری مدل کسب و کار برای اقتصاد مدور و پایداری: مروری بر رویکردها عنوان انگلیسی مقاله Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع و ویژگیهای سیستمهای اطلاعات مدیریت مزرعه داری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع و ویژگیهای سیستمهای اطلاعات مدیریت مزرعه داری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موانع و ویژگیهای سیستمهای اطلاعات مدیریت مزرعه داری: یک بررسی ادبیات سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Obstacles and features of Farm Management Information Systems: A systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار برای پایداری و اقتصاد مدور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار برای پایداری و اقتصاد مدور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری مدل کسب و کار برای پایداری و اقتصاد مدور: مروری بر رویکردها عنوان انگلیسی مقاله Business model innovation for circular economy and sustainability: A review of approaches انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستماتیک مدیریت زنجیره تأمین پایدار در زنجیره های عرضه جهانی عنوان انگلیسی مقاله A systematic review of sustainable supply chain management in global supply chains انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش و نوآوری در بازار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش و نوآوری در بازار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشارکت عوامل، ایجاد ارزش و نوآوری در بازار عنوان انگلیسی مقاله Actor engagement, value creation and market innovation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان مقالات مروری مدیریت (Review article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI