دانلود رایگان مقاله ISI کارآفرینی به زبان انگلیسی - صفحه 12 از 14 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر برآورد صادراتی در بین المللی سازی شرکت ها – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر برآورد صادراتی در بین المللی سازی شرکت ها – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How does export compliance influence the internationalization of firms: is it a thread or an opportunity? ترجمه عنوان مقاله تاثیر برآورد صادراتی در بین المللی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار و رقابت: نقش کارآفرینی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار و رقابت: نقش کارآفرینی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business intelligence and competitiveness: the mediating role of entrepreneurial orientation ترجمه عنوان مقاله هوش کسب و کار و رقابت: نقش میانجی گرایی کارآفرینی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری تحقیقات آینده برای تحصیلات تربیت بدنی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری تحقیقات آینده برای تحصیلات تربیت بدنی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Future research directions for sport education: toward an entrepreneurial learning approach ترجمه عنوان مقاله جهت گیری تحقیقات آینده برای تحصیلات تربیت بدنی: به سمت یک رویکرد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد Alibaba: رشد کارآفرینی و گسترش جهانی در بازارهای B2B / B2C – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد Alibaba: رشد کارآفرینی و گسترش جهانی در بازارهای B2B / B2C – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Alibaba: Entrepreneurial growth and global expansion in B2B/B2C markets ترجمه عنوان مقاله Alibaba: رشد کارآفرینی و گسترش جهانی در بازارهای B2B / B2C فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های عملکرد کاری بالا و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های عملکرد کاری بالا و عملکرد شرکت – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله High performance work systems and corporate performance: the influence of entrepreneurial orientation and organizational learning ترجمه عنوان مقاله سیستم های عملکرد کاری بالا و عملکرد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرایط کارآفرینی ملیتی: نوآوری عمل – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرایط کارآفرینی ملیتی: نوآوری عمل – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Subnational climate entrepreneurship: innovative climate action in California and São Paulo ترجمه عنوان مقاله شرایط کارآفرینی ملیتی: شرایط نوآوری عمل در کالیفرنیا و سائوپائولو فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت های عملیاتی و فرصت های کارآفرینی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت های عملیاتی و فرصت های کارآفرینی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Operational capabilities and entrepreneurial opportunities in emerging market firms: Explaining exporting SME growth ترجمه عنوان مقاله قابلیت های عملیاتی و فرصت های کارآفرینی در شرکت های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاطع کارآفرینی و مدیریت استراتژیک – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاطع کارآفرینی و مدیریت استراتژیک – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management: Strategic Entrepreneurship ترجمه عنوان مقاله تقاطع کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی و نابرابری درآمد – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآفرینی و نابرابری درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship and income inequality ترجمه عنوان مقاله کارآفرینی و نابرابری درآمد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط کارآفرینی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابداری مدیریت در کارآفرینی بین المللی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابداری مدیریت در کارآفرینی بین المللی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of management accounting in international entrepreneurship ترجمه عنوان مقاله نقش حسابداری مدیریت در کارآفرینی بین المللی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی کارآفرینی در میان SME های عمان – ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی کارآفرینی در میان SME های عمان – ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Exploration of Entrepreneurial Marketing Orientation model among SMEs in Oman ترجمه عنوان مقاله شناسایی مدل جهت گیری بازاریابی کارآفرینی در میان SME های عمان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک مدل برای اهداف کارآفرینی دانش آموزان – ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک مدل برای اهداف کارآفرینی دانش آموزان – ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. عنوان انگلیسی مقاله Designing a model for entrepreneurial intentions of agricultural students ترجمه عنوان مقاله طراحی یک مدل برای اهداف کارآفرینی برای دانش آموزان کشاورزی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم سنجی طولی ساختار سرمایه بین شرکت های تجاری و اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم سنجی طولی ساختار سرمایه بین شرکت های تجاری و اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A longitudinal comparison of capital structure between young for-profit social and commercial enterprises ترجمه عنوان مقاله هم سنجی طولی ساختار سرمایه بین شرکت های تجاری […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته کارآفرینی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر