دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مدیریت - صفحه 6 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات قانون گذاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات قانون گذاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل مربوط به تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط که به تغییرات قانون گذاری حسابداری احترام می‌گذارند عنوان انگلیسی مقاله Analysis related to number of small and medium-sized companies respecting accounting legislation changes انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل و تصمیم گیری استراتژیک – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل و تصمیم گیری استراتژیک – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش تجزیه و تحلیل استراتژیک در تصمیم گیری استراتژیک عنوان انگلیسی مقاله Role of Strategic Analysis in Strategic Decision-Making انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نوآوری در صنعت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه نوآوری در صنعت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی نقاط خوشه ای رشد با تجزیه و تحلیل توسعه نوآوری در صنعت عنوان انگلیسی مقاله Identification of clustered points of growth by analyzing the innovation development of industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش بهره وری در فرآیند کسب و کار – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش بهره وری در فرآیند کسب و کار – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد مفاهیم و روش های مبتنی بر رویکرد فرآیند برای افزایش بهره وری در فرآیند کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله The application of concepts and methods based on process approach to increase business process efficiency انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استعداد در سازمانهای بهداشت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استعداد در سازمانهای بهداشت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت استعداد در سازمانهای بهداشت و درمان – نتایج تحقیق کیفی عنوان انگلیسی مقاله Talent management in healthcare organizations – qualitative research results انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش شرط ها در خوشه بندی دریایی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش شرط ها در خوشه بندی دریایی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پیش شرط ها در تحقیق خوشه بندی دریایی عنوان انگلیسی مقاله Preconditions evaluation in Maritime Clustering research انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری و اصلاحات عمومی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری و اصلاحات عمومی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری و اصلاحات عمومی عنوان انگلیسی مقاله Innovation and public reform انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات شخصیتی کارکنان و رضایت شغلی آنها – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات شخصیتی کارکنان و رضایت شغلی آنها – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه بین خصوصیات شخصیتی پنج عاملی کارکنان و رضایت شغلی آنها: مطالعه در هتل های پنج ستاره آلانیا عنوان انگلیسی مقاله The relationship between the five-factor personality traits of workers and their job satisfaction: s study on five star hotels in Alanya انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد مدیریتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد مدیریتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود عملکرد مدیریتی در سیستم های بهداشت و درمان عنوان انگلیسی مقاله Improving the managerial performance in health care systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امتحان خروجی مدرسه و تحلیل آماری آن – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امتحان خروجی مدرسه و تحلیل آماری آن – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قسمت بیرونی امتحان خروجی مدرسه و تجزیه و تحلیل آماری آن در منطقه انتخابی عنوان انگلیسی مقاله External Part of School Leaving Examination and its Statistical Analysis in Selected Region انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد برنامه های بازاریابی از طریق جمع سپاری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد برنامه های بازاریابی از طریق جمع سپاری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از تولیدات مصرف کننده در ایجاد برنامه های بازاریابی مرتبط با علت از طریق جمع سپاری عنوان انگلیسی مقاله Prosumption use in creation of cause related marketing programs through crowdsourcing انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) شرکتها در مقیاس جهانی عنوان انگلیسی مقاله CSR reporting of companies on a global scale انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تعارض – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تعارض – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت تعارض، یک چالش جدید عنوان انگلیسی مقاله Conflict Management, a new challenge انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مدیریت به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر