دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مدیریت - صفحه 7 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پس انداز منطقی خانوارها – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پس انداز منطقی خانوارها – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار پس انداز (غیر) منطقی خانوارها؟ یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله (Ir)rational households’ saving behavior? An empirical investigation انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت چین و آفریقا و هند و آفریقا – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت چین و آفریقا و هند و آفریقا – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجارت چین و آفریقا و هند و آفریقا در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ عنوان انگلیسی مقاله China-Africa and India-Africa trade in the years 2000-2014 انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران های زنجیره تأمین عمده – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران های زنجیره تأمین عمده – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه ها و رویکردهای مدیریت بحران: دیدگاه هایی از بحران های زنجیره تأمین عمده عنوان انگلیسی مقاله Crisis management practices and approaches: Insights from major supply chain crises انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش مشتری نسبت به تبلیغات پیامکی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش مشتری نسبت به تبلیغات پیامکی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نگرش مشتری نسبت به تبلیغات پیامکی عنوان انگلیسی مقاله The Study of Customer Attitudes towards SMS Advertisements انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه‌سازی در زمانبندی پروژه تصادفی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه‌سازی در زمانبندی پروژه تصادفی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاخیرهای بهینه، جریان های ایمن یا تاریخ‌های عرضه؟ کاربردهای بهینه‌سازی شبیه‌سازی در زمانبندی پروژه تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Optimal Delays, Safe Floats, or Release Dates? Applications of Simulation Optimization in Stochastic Project Scheduling انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طولانی بودن مدت اقامت در بیمارستان – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طولانی بودن مدت اقامت در بیمارستان – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تأثیرگذار بر طولانی بودن مدت اقامت در بیمارستان عنوان انگلیسی مقاله The impact factors on the hospital high length of stay outliers انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در سرمایه گذاری فناوری های جدید عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and firm performance in new technology ventures انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد مالی و رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد مالی و رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد مالی و رسانه های اجتماعی: تحقیقی درمورد شرکت های گردشگری به نقل از بورس اوراق بهادار استانبول (BIST) عنوان انگلیسی مقاله Financial Performance and Social Media: A Research on Tourism Enterprises Quoted in Istanbul Stock Exchange (BIST) انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش و عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک گذاری دانش و عملکرد نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش میانجی اشتراک گذاری دانش بر ارتباط بین قدرت فناوری اطلاعات و حمایت از فناوری اطلاعات به عنوان پیش بینی کنندگان عملکرد نوآوری: یک مطالعه تجربی در شرکتهای تلفن همراه عراق عنوان انگلیسی مقاله The Mediating Role of Knowledge Sharing on Relationship between IT Capability and IT Support as […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین بازده بانک، سرمایه و ریسک – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین بازده بانک، سرمایه و ریسک – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلسازی ارتباط بین بازده بانک، سرمایه و ریسک در سیستم بانکداری آلبانی عنوان انگلیسی مقاله Modeling the relationship between bank efficiency, capital and risk in Albanian banking system انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد خدمات عمومی و مدیریت خوب – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد خدمات عمومی و مدیریت خوب – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد خدمات عمومی و مدیریت خوب. ارزیابی های تجربی اجتماعی اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله Public service performance and good administration. Socio economic empirical evaluations انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری های شرکتی و نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری های شرکتی و نوآوری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه تصمیم گیری های شرکتی، باعث نوآوری می شوند: عوامل و انتخاب هایی برای انجام عنوان انگلیسی مقاله How corporate decisions force innovations: factors and choices to act انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش مدیران نسبت به هتل های پراکنده – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش مدیران نسبت به هتل های پراکنده – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگرش مدیران نسبت به هتل های پراکنده به عنوان شکل ابتکاری پیشنهاد گردشگری خانوارهای کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله The managers’ attitude towards diffuse hotels as innovative form of agricultural households tourist offer انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مدیریت به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر