دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت به زبان انگلیسی - صفحه 378 از 416 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی منابع استراتژی ابتکارات دانشگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی منابع استراتژی ابتکارات دانشگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  University excellence initiatives in Spain, a possible strategy for optimising resources and improving local  performance ترجمه عنوان مقاله  ابتکارات عالی دانشگاه در اسپانیا، یک استراتژی ممکن برای بهینه سازی منابع و بهبود عملکرد محلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰  صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی فناوری با کلمه کلیدی فنی مبتنی تحلیل داده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی فناوری با کلمه کلیدی فنی مبتنی تحلیل داده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Monitoring emerging technologies for technology planning using technical keyword based analysis from  patent data ترجمه عنوان مقاله  نظارت بر فناوری های در حال ظهور برای برنامه ریزی فناوری با استفاده از کلمه کلیدی فنی مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده  های دارای حق انحصاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه بین المللی رقابت خدمات دانش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه بین المللی رقابت خدمات دانش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An international comparison of competitiveness in knowledge services ترجمه عنوان مقاله  مقایسه بین المللی رقابت در خدمات دانش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت دانش مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت تولید کنندگان غیر رسمی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت تولید کنندگان غیر رسمی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Managing innovation under competitive pressure from informal producers ترجمه عنوان مقاله  مدیریت نوآوری تحت فشار رقابتی از تولیدکنندگان غیر رسمی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت تکنولوژی مجله  پیش بینی فنی و تغییر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه هوشمند تطبیق پیشنهاد و تقاضا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه هوشمند تطبیق پیشنهاد و تقاضا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Towards an intelligent network for matching offer and demand: From the sharing economy to the global brain ترجمه عنوان مقاله  به سوی یک شبکه هوشمند برای تطبیق پیشنهاد و تقاضا: از اقتصاد به اشتراک گذاری به مغز جهانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مغز جهانی و فراوانی اقتصاد نوظهور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مغز جهانی و فراوانی اقتصاد نوظهور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The global brain and the emerging economy of abundance: Mutualism, open collaboration, exchange  networks and the automated commons ترجمه عنوان مقاله  مغز جهانی و فراوانی اقتصاد نوظهور: تعاونی، همکاری باز، شبکه های تبادل و مشترکات خودکار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری تکامل اختیاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری تکامل اختیاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Let’s interplay! Does co-evolution enable or constrain? ترجمه عنوان مقاله  بیایید همکاری کنیم! آیا هم تکاملی اختیاری است یا اجباری؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی – Technological Forecasting & […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جامعه شناختی زندگی دیجیتال

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جامعه شناختی زندگی دیجیتال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Living Cognitive Society: A ‘digital’ World of Views ترجمه عنوان مقاله  جامعه شناختی زندگی: دنیای دیدگاه های ‘دیجیتال’ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مغز جهانی مدل جامعه اطلاعات آینده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مغز جهانی مدل جامعه اطلاعات آینده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Global Brain as a model of the future information society: An introduction to the special issue ترجمه عنوان مقاله  مغز جهانی به عنوان یک مدل جامعه اطلاعات آینده: مقدمه ای بر موضوع خاص فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه گفتمان عمومی علمی زمینه سیستم نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه گفتمان عمومی علمی زمینه سیستم نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparing public and scientific discourse in the context of innovation systems ترجمه عنوان مقاله  مقایسه گفتمان عمومی و علمی در زمینه سیستم های نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت دانش مجله  پیش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز نمونه کار اطلاع سیاست نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز نمونه کار اطلاع سیاست نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A portfolio analysis methodology to inform innovation policy and foresight ترجمه عنوان مقاله  روش تجزیه و تحلیل نمونه کارها برای اطلاع سیاست نوآوری و پیش بینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم حکومت سیاست نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم حکومت سیاست نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The ‘fit’ between forward-looking activities and the innovation policy governance sub-system: A framework to  explore potential impacts ترجمه عنوان مقاله  “تناسب” بین فعالیت های پیش رو و زیر سیستم حکومت سیاست نوآوری: یک چارچوب برای بررسی اثرات بالقوه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد سازی استراتژیک سیستم هوشمند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد سازی استراتژیک سیستم هوشمند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic standardisation of smart systems: A roadmapping process in support of innovation ترجمه عنوان مقاله  استاندارد سازی استراتژیک سیستم های هوشمند: یک فرایند نقشه برداری در حمایت از نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر