دانلود رایگان مقالات بیس معماری - صفحه 2 از 2 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکارهای چارچوب تبدیل شدن به شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکارهای چارچوب تبدیل شدن به شهر هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حرکت به سوی شهرهای هوشمند: راهکارهایی برای چارچوب تبدیل شدن به شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Moving towards smart cities: Solutions that lead to the Smart City Transformation Framework انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای شهر هوشمند و گفتمان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای شهر هوشمند و گفتمان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجرای شهر هوشمند و گفتمان: یک مدل مفهومی یکپارچه. مورد وین عنوان انگلیسی مقاله Smart City implementation and discourses: An integrated conceptual model. The case of Vienna انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اداره شهرهای هوشمند: بررسی سیستماتیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اداره شهرهای هوشمند: بررسی سیستماتیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اداره شهرهای هوشمند: یک بررسی ادبی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله The governance of smart cities: A systematic literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سبز کردن حیاط مدرسه بر سلامت روانی عاطفی-اجتماعی, شناختی و فیزیکی دانش آموزان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سبز کردن حیاط مدرسه بر سلامت روانی عاطفی-اجتماعی, شناختی و فیزیکی دانش آموزان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر سبز کردن حیاط مدرسه بر سلامت روانی عاطفی-اجتماعی, شناختی، فیزیکی و قدردانی دانش آموزان: یک مطالعه مداخله ای آینده نگرانه عنوان انگلیسی مقاله The impact of greening schoolyards on the appreciation, and physical, cognitive and social-emotional well-being of schoolchildren: A prospective intervention study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل نوین و مستقل برای تاکسی در شهرهای هوشمند – ۲۰۱۸ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل نوین و مستقل برای تاکسی در شهرهای هوشمند – ۲۰۱۸ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل نوین و مستقل برای تاکسی در شهرهای هوشمند عنوان انگلیسی مقاله A novel autonomous taxi model for smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های آینده برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های آینده برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های آینده برای شهرهای هوشمند: امنیت سایبری و قضایی دیجیتالی عنوان انگلیسی مقاله Future challenges for smart cities: Cyber-security and digital forensics انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات نوآوری اجتماعی برای توسعه شهری پایدار – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات نوآوری اجتماعی برای توسعه شهری پایدار – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An empirical investigation of social innovation initiatives for sustainable urban development ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تهاجمی معماران در پروژه های ساختمانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تهاجمی معماران در پروژه های ساختمانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marginalization and invasion of architects’ role on house projects: Institutional intervention inadequacy and […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات فضاهای سبز شهری بر سلامت ساکنان – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات فضاهای سبز شهری بر سلامت ساکنان – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of urban green spaces on residents’ well-being ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه فضای شهری با تحلیل چند معیار مبتنی بر GIS – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه فضای شهری با تحلیل چند معیار مبتنی بر GIS – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله آماری مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban green space development using GIS-based multi-criteria analysis in Addis […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر FIST بر ایمنی درک شده در ساختمان های فضای بزرگ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر FIST بر ایمنی درک شده در ساختمان های فضای بزرگ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management: The effect of FIST on perceived safety in crowded large space […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کلان داده ها برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کلان داده ها برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel big data analytics framework for smart cities ترجمه عنوان مقاله یک […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس معماری به زبان انگلیسی از مجلات ISI