دانلود رایگان مقاله ISI شهر هوشمند به زبان انگلیسی - صفحه 8 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند و اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند و اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart City and IoT ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند و اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات، معماری، شهرسازی گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند، ایمنی و امنیت – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند، ایمنی و امنیت – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart city, Safety and Security ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند، ایمنی و امنیت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی شهرسازی، معماری، فناوری اطلاعات، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند با شخصیت های چینی در مقابل زمینه کلان داده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند با شخصیت های چینی در مقابل زمینه کلان داده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart city with Chinese characteristics against the background of big data: Idea, action and risk ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند با شخصیت های چینی در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نوآوری های زیست محیطی در شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نوآوری های زیست محیطی در شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The social effects of eco-innovations in Italian smart cities ترجمه عنوان مقاله اثرات اجتماعی نوآوری های زیست محیطی در شهرهای هوشمند ایتالیایی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart Cities Prospects from the Results of the World Practice Expert Benchmarking ترجمه عنوان مقاله دیدگاه های شهرهای هوشمند از نتایج بدست آمده با محک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند: آنالیز تحقیقی و سیاست – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند: آنالیز تحقیقی و سیاست – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart cities: A challenge to research and policy analysis ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند: یک چالش برای آنالیز تحقیقی و سیاست فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صنعت ۴٫۰ به عنوان بخشی از شهرهای هوشمند – IEEE 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صنعت ۴٫۰ به عنوان بخشی از شهرهای هوشمند – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Industry 4.0 as a Part of Smart Cities ترجمه عنوان مقاله صنعت ۴٫۰ به عنوان بخشی از شهرهای هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجسم شهرهای هوشمندتر آینده – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجسم شهرهای هوشمندتر آینده – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Depicting the Smarter Cities of the Future: A Systematic Literature Review & Field Study ترجمه عنوان مقاله تجسم شهرهای هوشمندتر آینده: بررسی مطالعاتی اصولی و مطالعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محله هوشمند: رویکرد TISM برای توسعه شهر هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محله هوشمند: رویکرد TISM برای توسعه شهر هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart neighbourhood: A TISM approach to reduce urban polarization for the sustainable development of smart cities ترجمه عنوان مقاله محله هوشمند: رویکرد TISM برای کاهش تضادهای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر های هوشمند بر پایه ی اینترنت اشیا – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر های هوشمند بر پایه ی اینترنت اشیا – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet-of-Things-Based Smart Cities: Recent Advances and Challenges ترجمه عنوان مقاله شهر های هوشمند بر پایه ی اینترنت اشیا: چالش ها و پیشرفت های اخیر فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند: چالش های تحقیق در پیاده سازی – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند: چالش های تحقیق در پیاده سازی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart city: Issues and research challenges in implementation ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند: چالش های تحقیق و بررسی در پیاده سازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش صلاحیت های تمدنی برای توسعه شهر های هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش صلاحیت های تمدنی برای توسعه شهر های هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring the role of civilizational competences for smart cities’ development ترجمه عنوان مقاله نقش صلاحیت های تمدنی برای توسعه شهر های هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات فناوری اطلاعات در شهرهای هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات فناوری اطلاعات در شهرهای هوشمند – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of successful adoption of information technology enabled services in proposed smart cities of India ترجمه عنوان مقاله اثرات پذیرفته شدن خدمات فناوری اطلاعات در شهرهای […]

دانلود رایگان مقاله ISI شهر هوشمند (Smart City) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف شهر هوشمند: شهر هوشمند (به انگلیسی: Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، داری شش معیار اصلی ذیل باشد: حکمروایی هوشمند، شهروند هوشمند، محیط زندگی، و محل زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند،انرژی هوشمند.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شهر هوشمند اینجا کلیک نمایید.