دانلود رایگان مقاله ISI جنگلداری به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در بخش جنگلداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در بخش جنگلداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در بخش جنگلداری حوضه کنگو عنوان انگلیسی مقاله Disclosure of corporate social responsibility in the forestry sector of the Congo Basin انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر صدور گواهی جنگل برای شرکت های جنگلداری شیلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر صدور گواهی جنگل برای شرکت های جنگلداری شیلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر صدور گواهی جنگل برای شرکت های جنگلداری شیلی عنوان انگلیسی مقاله The impacts of forest certification for Chilean forestry businesses انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبش های جنگلداری اجتماعی و شبکه های علمی-سیاسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبش های جنگلداری اجتماعی و شبکه های علمی-سیاسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جنبش های جنگلداری اجتماعی و شبکه های علمی-سیاسی: سیاست برنامه مشوق جنگلداری در گواتمالا عنوان انگلیسی مقاله Social forestry movements and science-policy networks: The politics of the forestry incentives program in Guatemala انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند تحقیق در مورد سیاست های غیرمتمرکز جنگلداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند تحقیق در مورد سیاست های غیرمتمرکز جنگلداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روند تحقیق در مورد سیاست های غیرمتمرکز جنگلداری عنوان انگلیسی مقاله Trends in research on forestry decentralization policies انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست زیست محیطی جنگلداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست زیست محیطی جنگلداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکست زیست محیطی جنگلداری به عنوان یک مدل مدیریت جنگل بومی در پاپوآ گینه نو عنوان انگلیسی مقاله The failure of eco-forestry as a small-scale native forest management model in Papua New Guinea انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی امنیت زیست محیطی جنگلداری در چین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی امنیت زیست محیطی جنگلداری در چین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی امنیت زیست محیطی جنگلداری در چین: ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم عنوان انگلیسی مقاله The evaluation of forestry ecological security in China: Developing a decision support system انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مناظر طبیعی جنگل به عنوان سیستم های اجتماعی-بوم شناختی و استلزام مدیریت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مناظر طبیعی جنگل به عنوان سیستم های اجتماعی-بوم شناختی و استلزام مدیریت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مناظر طبیعی جنگل به عنوان سیستم های اجتماعی-بوم شناختی و استلزام مدیریت عنوان انگلیسی مقاله Forest landscapes as social-ecological systems and implications for management انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک برای برنامه ریزی جنگلداری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک برای برنامه ریزی جنگلداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management for forestry planning under uncertainty in demand and prices ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک برای برنامه ریزی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید آب در یک جنگل بارانی برزیلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید آب در یک جنگل بارانی برزیلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Water production in a Brazilian montane rainforest: Implications for water resources management ترجمه عنوان مقاله تولید آب در یک جنگل بارانی برزیلی: مفاهیمی برای مدیریت منابع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویر برداری از راه دور در مقابل عکاسی چشمی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویر برداری از راه دور در مقابل عکاسی چشمی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Remotely-sensed imagery vs. eye-level photography: Evaluating associations among measurements of tree cover density ترجمه عنوان مقاله تصویر برداری از راه دور در مقابل عکاسی چشمی: ارزیابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکان اکوتوریسم: تصمیم چند معیاره بر اساس GIS – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکان اکوتوریسم: تصمیم چند معیاره بر اساس GIS – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of ecotourism sites: a GIS-based multi-criteria decision analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مکان اکوتوریسم: آنالیز تصمیم چند معیاره بر اساس GIS فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای جنگل های مدیترانه  – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای جنگل های مدیترانه – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated decision support system for the Mediterranean forests ترجمه عنوان مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یکپارچه برای جنگل های مدیترانه فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل دهی به پیاده سازی استانداردهای FSC – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل دهی به پیاده سازی استانداردهای FSC – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shaping the implementation of the FSC standard: the case of auditors in Brazil ترجمه عنوان مقاله شکل دهی به پیاده سازی استانداردهای FSC: مورد حسابرسان […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته جنگلداری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر