دانلود رایگان مقاله ISI سیستم های انرژی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی ها و مبدل های سیستم تبدیل انرژی بادی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی ها و مبدل های سیستم تبدیل انرژی بادی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توپولوژی ها و مبدل های سیستم تبدیل انرژی بادی: مرور مقایسه ای عنوان انگلیسی مقاله Wind Energy Conversion System Topologies and Converters: Comparative Review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی انرژی مبدل حرارتی زمین گرمایی بر اساس سری زمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی انرژی مبدل حرارتی زمین گرمایی بر اساس سری زمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی انرژی مبدل حرارتی زمین گرمایی بر اساس سری زمانی و بهینه سازی سنسورهای کنترل عنوان انگلیسی مقاله Geothermal heat exchanger energy prediction based on time series and monitoring sensors optimization انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی و تجزیه و تحلیل فنی-اقتصادی ایستگاه های سوخت‌ گیری هیدروژن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی و تجزیه و تحلیل فنی-اقتصادی ایستگاه های سوخت‌ گیری هیدروژن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی و تجزیه و تحلیل فنی-اقتصادی ایستگاه های سوخت‌ گیری هیدروژن عنوان انگلیسی مقاله Techno-economic modelling and analysis of hydrogen fuelling stations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهد جدیدی از سلسله رشد انرژی به واسطه منابع فراگیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شواهد جدیدی از سلسله رشد انرژی به واسطه منابع فراگیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شواهد جدیدی از سلسله رشد انرژی به واسطه منابع فراگیر عنوان انگلیسی مقاله New evidence of energy-growth nexus from inclusive wealth انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه در مورد اثرات کوپلینگ انعطاف پذیر استوار توربین های بادی شناور در دریا – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه در مورد اثرات کوپلینگ انعطاف پذیر استوار توربین های بادی شناور در دریا – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه در مورد اثرات کوپلینگ انعطاف پذیر استوار توربین های بادی شناور در دریا عنوان انگلیسی مقاله Study on Rigid-Flexible Coupling Effects of Floating Offshore Wind Turbines انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش عملکرد سیستم دیوار ترومب/فتوولتائیک با استفاده از محیط متخلخل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش عملکرد سیستم دیوار ترومب/فتوولتائیک با استفاده از محیط متخلخل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش عملکرد سیستم دیوار ترومب/فتوولتائیک با استفاده از محیط متخلخل: مطالعه تجربی و نظری عنوان انگلیسی مقاله Enhancement of the performance of Photovoltaic/Trombe wall system using the porous medium: Experimental and theoretical study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر کارآیی انرژی باد در کشورهای اتحادیه اروپا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر کارآیی انرژی باد در کشورهای اتحادیه اروپا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر کارآیی انرژی باد در کشورهای اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting the efficiency of wind power in the European Union countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری انرژی فرآیند تولید هیدروژن از طریق اصلاح بخار با استفاده از راکتورهای غشایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری انرژی فرآیند تولید هیدروژن از طریق اصلاح بخار با استفاده از راکتورهای غشایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد بهره وری انرژی فرآیند تولید هیدروژن از طریق اصلاح بخار با استفاده از راکتورهای غشایی عنوان انگلیسی مقاله On the energy efficiency of hydrogen production processes via steam reforming using membrane reactors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ترجیحات ریسک و ضرر گریزی در رفتار استفاده از وسایل کارآمد انرژی در کشاورزان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ترجیحات ریسک و ضرر گریزی در رفتار استفاده از وسایل کارآمد انرژی در کشاورزان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش ترجیحات ریسک و ضرر گریزی در رفتار استفاده از وسایل کارآمد انرژی کشاورزان عنوان انگلیسی مقاله The role of risk preferences and loss aversion in farmers’ energy-efficient appliance use behavior انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی مواد انرژی جدید از ساختار بانکهای اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی مواد انرژی جدید از ساختار بانکهای اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داده کاوی مواد انرژی جدید از ساختار بانکهای اطلاعاتی عنوان انگلیسی مقاله Data mining new energy materials from structure databases انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مواد تغییر فاز دهنده برای بهبود عملکرد انرژی در محدوده آسایش گرمایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مواد تغییر فاز دهنده برای بهبود عملکرد انرژی در محدوده آسایش گرمایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مواد تغییر فاز دهنده برای بهبود عملکرد انرژی در محدوده آسایش گرمایی در آب و هوای کره جنوبی عنوان انگلیسی مقاله Optimization of phase change materials to improve energy performance within thermal comfort range in the South Korean climate انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم هوشمند ترکیبی برای پیش بینی تولید انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم هوشمند ترکیبی برای پیش بینی تولید انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم هوشمند ترکیبی برای پیش بینی تولید انرژی خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله A Hybrid Intelligent System to forecast solar energy production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی پر انرژی، شبیه سازی و آزمایش دفع سطحی هیدروژن در یک مخزن هیدرید – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی پر انرژی، شبیه سازی و آزمایش دفع سطحی هیدروژن در یک مخزن هیدرید – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی پر انرژی، شبیه سازی و آزمایش دفع سطحی هیدروژن در یک مخزن هیدرید عنوان انگلیسی مقاله Energetic modeling, simulation and experimental of hydrogen desorption in a hydride tank انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته سیستم های انرژی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر