دانلود رایگان مقاله ISI مصرف انرژی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مصرف انرژی شهری اسمارت و هوشمند اسمارت مبتنی بر اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مصرف انرژی شهری اسمارت و هوشمند اسمارت مبتنی بر اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مصرف انرژی شهری اسمارت و هوشمند اسمارت مبتنی بر اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله IoT based smart and intelligent smart city energy optimization انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش عملکرد بخش بانکی در مصرف انرژی های تجدیدپذیر – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش عملکرد بخش بانکی در مصرف انرژی های تجدیدپذیر – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش عملکرد بخش بانکی در مصرف انرژی های تجدیدپذیر عنوان انگلیسی مقاله Role of banking sector performance in renewable energy consumption انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات بحران مالی آسیا در سال  ۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی در سال  ۲۰۰۸ بر مصرف انرژی تجدید پذیر – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بر مصرف انرژی تجدید پذیر – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بر مصرف انرژی تجدید پذیر و انتشار دی اکسید کربن برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله The impacts of the 1997 Asian financial crisis and the 2008 global financial crisis […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی و عوامل مؤثر در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی و عوامل مؤثر در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مصرف انرژی و عوامل مؤثر در چین: دیدگاه غیرخطی عنوان انگلیسی مقاله Energy consumption and the influencing factors in China: A nonlinear perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی در بردارهای عدد صحیح متراکم – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی در بردارهای عدد صحیح متراکم – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مصرف انرژی در بردارهای عدد صحیح متراکم: مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Energy Consumption in Compact Integer Vectors: A Study Case انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی مشخص سیمان در تایلند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی مشخص سیمان در تایلند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مصرف انرژی مشخص سیمان در تایلند عنوان انگلیسی مقاله Specific energy consumption of cement in Thailand انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Solar energy radiation measurement with a low–power solar energy harvester ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی با یک انرژی کم مصرف انرژی خورشیدی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و تخریب محیط زیست – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و تخریب محیط زیست – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Renewable and non-renewable energy consumption, environmental degradation and economic growth in Tunisia ترجمه عنوان مقاله مصرف انرژی های تجدید پذیر و غیر قابل تجدید، تخریب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا و رویکرد مبتنی بر ابر برای آنالیز مصرف انرژی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا و رویکرد مبتنی بر ابر برای آنالیز مصرف انرژی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Internet of things and cloud-based approach for energy consumption evaluation and analysis for a product ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا و رویکرد مبتنی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد IoT پایدار: مسیر یابی انرژی موثر – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد IoT پایدار: مسیر یابی انرژی موثر – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Building a Sustainable Internet of Things: Energy-efficient routing using low-power sensors will meet the need ترجمه عنوان مقاله ایجاد اینترنت اشیا پایدار: مسیر یابی انرژی موثر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده انرژی سبز (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده انرژی سبز (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Factors influencing buying behaviour of green energy consumer ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده انرژی سبز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروی محرکه نوآوری فناوری در کارایی استفاده از انرژی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروی محرکه نوآوری فناوری در کارایی استفاده از انرژی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Driving Effect of Technology Innovation on Energy Utilization Efficiency in Strategic Emerging Industries ترجمه عنوان مقاله نیروی محرکه نوآوری فناوری در کارایی استفاده از انرژی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری مصرف انرژی در میان استان چین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری مصرف انرژی در میان استان چین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Is energy utilization among Chinese provinces sustainable? ترجمه عنوان مقاله  آیا مصرف انرژی در میان استان های چین پایدار است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و محیط زیست مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی – Technological […]

دانلود رایگان مقاله ISI مصرف انرژی (Energy Consumption) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: مهندسی انرژی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات مصرف انرژی در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.