دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی دریا به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک امنیت سایبری در ترانزیت خودران – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک امنیت سایبری در ترانزیت خودران – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ریسک امنیت سایبری در حمل و نقل خودگردان عنوان انگلیسی مقاله Cyber security risk assessment in autonomous shipping انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه یک چارچوب هوش مصنوعی برای ارزیابی ریسک زنجیره های تأمین کشتی سازی و تعمیر زیر سطوح – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه یک چارچوب هوش مصنوعی برای ارزیابی ریسک زنجیره های تأمین کشتی سازی و تعمیر زیر سطوح – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه یک چارچوب هوش مصنوعی برای ارزیابی ریسک زنجیره های تأمین کشتی سازی و تعمیر زیر سطوح عنوان انگلیسی مقاله Developing an Artificial Intelligence Framework to Assess Shipbuilding and Repair Sub-Tier Supply Chains Risk انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل روان گرایی خاک بستر دریا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل روان گرایی خاک بستر دریا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پتانسیل روان گرایی خاک بستر دریا در مزرعه بادی دریایی ChangBin با توجه به عدم قطعیت پارامتری تست های نفوذ استاندارد عنوان انگلیسی مقاله Assessment on liquefaction potential of seabed soil in ChangBin Offshore wind farm considering parametric uncertainty of standard penetration tests انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه در مورد اثرات کوپلینگ انعطاف پذیر استوار توربین های بادی شناور در دریا – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه در مورد اثرات کوپلینگ انعطاف پذیر استوار توربین های بادی شناور در دریا – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه در مورد اثرات کوپلینگ انعطاف پذیر استوار توربین های بادی شناور در دریا عنوان انگلیسی مقاله Study on Rigid-Flexible Coupling Effects of Floating Offshore Wind Turbines انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پژوهش عملیاتی در کشتیرانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پژوهش عملیاتی در کشتیرانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش پژوهش عملیاتی در کشتیرانی سبز عنوان انگلیسی مقاله The role of operational research in green freight transportation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد لرزه ای اسکله های توخالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد لرزه ای اسکله های توخالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی در مورد عملکرد لرزه ای اسکله های توخالی با انتهای گرد عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on the seismic performance of round-ended hollow piers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای اسکله پل نوسانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای اسکله پل نوسانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای اسکله پل نوسانی که توسط لایه های الاستومری در پایه ستون پشتیبانی می شود عنوان انگلیسی مقاله Seismic behaviour of rocking bridge pier supported by elastomeric pads on pile foundation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل درخت خطای توربین های بادی دریایی شناور – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل درخت خطای توربین های بادی دریایی شناور – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل درخت خطای توربین های بادی دریایی شناور عنوان انگلیسی مقاله Fault Tree Analysis of Floating Offshore Wind Turbines انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان ساختار شناور دریایی با شبکه بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان ساختار شناور دریایی با شبکه بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان ساختار شناور دریایی با استفاده از شبکه بیزی عنوان انگلیسی مقاله Reliability assessment of marine floating structures using Bayesian network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل سیستم های حمل و نقل دریایی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل سیستم های حمل و نقل دریایی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A method for analysis of maritime transportation systems in the life cycle approach – The oil tanker example ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر چند منظوره در حمل و نقل دریایی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیر چند منظوره در حمل و نقل دریایی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multimodal route choice in maritime transportation: the case of Korean auto-parts exporters ترجمه عنوان مقاله انتخاب مسیر چند منظوره در حمل و نقل دریایی: […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تکافت صنعت کشتی سازی توسط چشم سوم (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تکافت صنعت کشتی سازی توسط چشم سوم (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله SWOT Analysis of China Shipbuilding Industry by Third Eyes ترجمه عنوان مقاله تحلیل تکافت صنعت کشتی سازی توسط چشم سوم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی دریا – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی دریا (به انگلیسی Polymer Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی پلیمر با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مهندسی دریا از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی دریا (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی دریا به ترتیب سال انتشار: