دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی دریا به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک امنیت سایبری در ترانزیت خودران – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک امنیت سایبری در ترانزیت خودران – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ریسک امنیت سایبری در حمل و نقل خودگردان عنوان انگلیسی مقاله Cyber security risk assessment in autonomous shipping انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه‌ها و دیدگاه‌های مدیریت زباله‌های جامد خانگی در ساحل شرقی مالزی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه‌ها و دیدگاه‌های مدیریت زباله‌های جامد خانگی در ساحل شرقی مالزی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه‌ها و دیدگاه‌های مدیریت زباله‌های جامد خانگی در میان ساکنان ساحل شرقی مالزی عنوان انگلیسی مقاله Household solid waste management practices and perceptions among residents in the East Coast of Malaysia مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه یک چارچوب هوش مصنوعی برای ارزیابی ریسک زنجیره های تأمین کشتی سازی و تعمیر زیر سطوح – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه یک چارچوب هوش مصنوعی برای ارزیابی ریسک زنجیره های تأمین کشتی سازی و تعمیر زیر سطوح – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه یک چارچوب هوش مصنوعی برای ارزیابی ریسک زنجیره های تأمین کشتی سازی و تعمیر زیر سطوح عنوان انگلیسی مقاله Developing an Artificial Intelligence Framework to Assess Shipbuilding and Repair Sub-Tier Supply Chains Risk انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی در زمینه COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی در زمینه COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی در زمینه COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Integrated coastal zone management in the context of COVID-19ra انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل شکنندگی توربین های بادی ساحل مربوط به بار ایرودینامیک و امواج دریا عنوان انگلیسی مقاله Fragility analyses of offshore wind turbines subjected to aerodynamic and sea wave loadings انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل روان گرایی خاک بستر دریا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل روان گرایی خاک بستر دریا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پتانسیل روان گرایی خاک بستر دریا در مزرعه بادی دریایی ChangBin با توجه به عدم قطعیت پارامتری تست های نفوذ استاندارد عنوان انگلیسی مقاله Assessment on liquefaction potential of seabed soil in ChangBin Offshore wind farm considering parametric uncertainty of standard penetration tests انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه در مورد اثرات کوپلینگ انعطاف پذیر استوار توربین های بادی شناور در دریا – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه در مورد اثرات کوپلینگ انعطاف پذیر استوار توربین های بادی شناور در دریا – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه در مورد اثرات کوپلینگ انعطاف پذیر استوار توربین های بادی شناور در دریا عنوان انگلیسی مقاله Study on Rigid-Flexible Coupling Effects of Floating Offshore Wind Turbines انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد جدید سنجش از دور برای مدل سازی اثرات سایه درخت بر کیفیت آب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد جدید سنجش از دور برای مدل سازی اثرات سایه درخت بر کیفیت آب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد جدید سنجش از دور برای مدل سازی اثرات سایه درخت بر کیفیت آب عنوان انگلیسی مقاله A novel application of remote sensing for modelling impacts of tree shading on water quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پژوهش عملیاتی در کشتیرانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پژوهش عملیاتی در کشتیرانی سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش پژوهش عملیاتی در کشتیرانی سبز عنوان انگلیسی مقاله The role of operational research in green freight transportation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد لرزه ای اسکله های توخالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد لرزه ای اسکله های توخالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی در مورد عملکرد لرزه ای اسکله های توخالی با انتهای گرد عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on the seismic performance of round-ended hollow piers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای اسکله پل نوسانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای اسکله پل نوسانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای اسکله پل نوسانی که توسط لایه های الاستومری در پایه ستون پشتیبانی می شود عنوان انگلیسی مقاله Seismic behaviour of rocking bridge pier supported by elastomeric pads on pile foundation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت و حفاظت زیستگاه اردک در ساحل غربی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت و حفاظت زیستگاه اردک در ساحل غربی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ابزار حمایت از تصمیم گیری: مدیریت و حفاظت زیستگاه اردک در ساحل غربی عنوان انگلیسی مقاله Decision support tool: Mottled duck habitat management and conservation in the Western Gulf Coast انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل اصلی آسیب رساننده به پی های شمعی در زلزله – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل اصلی آسیب رساننده به پی های شمعی در زلزله – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تحلیلی درباره عوامل اصلی آسیب رساننده به پی های شمعی در زلزله توهوکو در ساحل اقیانوس آرام در سال ۲۰۱۱ عنوان انگلیسی مقاله Analytical study of the main causes of damage to pile foundations during the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی دریا – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی دریا (به انگلیسی Polymer Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی پلیمر با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مهندسی دریا از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی دریا (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی دریا به ترتیب سال انتشار: