دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی شیمی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی واکنش‌ها برای سنتز محصولات پتروشیمی از اکسیژنه ها – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی واکنش‌ها برای سنتز محصولات پتروشیمی از اکسیژنه ها – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی واکنش‌ها برای سنتز محصولات پتروشیمی از اکسیژنه ها عنوان انگلیسی مقاله Thermodynamic Analysis of Reactions for the Synthesis of Petrochemical Products from Oxygenates انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال یا تبدیل انرژی؟ قدرت و سیاست در تراسفرمیسم صنعت گاز اروپا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال یا تبدیل انرژی؟ قدرت و سیاست در تراسفرمیسم صنعت گاز اروپا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال یا تبدیل انرژی؟ قدرت و سیاست در تراسفرمیسم صنعت گاز طبیعی اروپا عنوان انگلیسی مقاله Energy transition or transformation? Power and politics in the European natural gas industry’s trasformismo انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصفیه میعانات پتروشیمی توسط راکتورهای بیوفیلم هوادهی غشایی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصفیه میعانات پتروشیمی توسط راکتورهای بیوفیلم هوادهی غشایی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصفیه میعانات پتروشیمی توسط راکتورهای بیوفیلم هوادهی غشایی: یک مطالعه آزمایشی عنوان انگلیسی مقاله Petrochemical condensate treatment by membrane aerated biofilm reactors: A pilot study انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات و پتانسیل کاهش آنها – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات و پتانسیل کاهش آنها – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای چرخه حیات و پتانسیل کاهش آنها برای شرکت های پتروشیمی معمولی در چین عنوان انگلیسی مقاله Comparative lifecycle greenhouse gas emissions and their reduction potential for typical petrochemical enterprises in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واقعیت مجازی در آموزش و آموزش مهندسی شیمی و بیوشیمی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واقعیت مجازی در آموزش و آموزش مهندسی شیمی و بیوشیمی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله واقعیت مجازی در آموزش و آموزش مهندسی شیمی و بیوشیمی عنوان انگلیسی مقاله Virtual reality in chemical and biochemical engineering education and training انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک در طول چرخه عمر باتری های لیتیوم یون – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک در طول چرخه عمر باتری های لیتیوم یون – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک در طول چرخه عمر باتری های لیتیوم یون در وسایل نقلیه الکتریکی عنوان انگلیسی مقاله Risk management over the life cycle of lithium-ion batteries in electric vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی عنوان انگلیسی مقاله A self-adaptive multi-objective dynamic differential evolution algorithm and its application in chemical engineering انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستیابی به افزایش عملکرد ترموالکتریک Ca1 − x − yLaxSryMnO3 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستیابی به افزایش عملکرد ترموالکتریک Ca1 − x − yLaxSryMnO3 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دستیابی به افزایش عملکرد ترموالکتریک Ca1 − x − yLaxSryMnO3 از طریق بهینه سازی غلظت حامل هم افزا و مهندسی پیوند شیمیایی عنوان انگلیسی مقاله Achieving enhanced thermoelectric performance of Ca1−x−yLaxSryMnO3 via synergistic carrier concentration optimization and chemical bond engineering انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تسلط بر مهندسی شیمی دیجیتالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تسلط بر مهندسی شیمی دیجیتالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تسلط بر مهندسی شیمی دیجیتالی عنوان انگلیسی مقاله Mastering digitized chemical engineering انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کووید-۱۹: کالیبراسیون مدل مکانیکی مداخلات غیر دارویی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کووید-۱۹: کالیبراسیون مدل مکانیکی مداخلات غیر دارویی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کووید-۱۹: کالیبراسیون مدل مکانیکی منوط به مداخلات غیر دارویی فعال و متفاوت عنوان انگلیسی مقاله COVID-19: Mechanistic model calibration subject to active and varying non-pharmaceutical interventions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیافت شیمیایی پسماندهای PLA برای تولید پایدار اتیل لاکتات – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیافت شیمیایی پسماندهای PLA برای تولید پایدار اتیل لاکتات – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیافت شیمیایی پسماندهای PLA پس از مصرف برای تولید پایدار اتیل لاکتات عنوان انگلیسی مقاله Chemical Recycling of Post-Consumer PLA Waste for Sustainable Production of Ethyl Lactate انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای یکپارچه یادگیری مبتنی بر پروژه (IPBL) : پروژه جک هیدرولیک DIY – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای یکپارچه یادگیری مبتنی بر پروژه (IPBL) : پروژه جک هیدرولیک DIY – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجرای یکپارچه یادگیری مبتنی بر پروژه (IPBL) برای دانشجوی سال اول مهندسی شیمی: پروژه جک هیدرولیک DIY عنوان انگلیسی مقاله Integrated project-based learning (IPBL) implementation for first year chemical engineering student: DIY hydraulic jack project انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازه بتنی مسلح CdS @ NiS منتج از فوم نیکل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازه بتنی مسلح CdS @ NiS منتج از فوم نیکل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سازه بتنی مسلح CdS @ NiS منتج از فوم نیکل برای تولید H2 نور مرئی کارآمد عنوان انگلیسی مقاله A CdS@NiS reinforced concrete structure derived from nickel foam for efficient visible-light H2 production انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی شیمی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر