دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی صنایع - صفحه 2 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک معماری CPPS جدید ادغام یافته با سرور OPC UA – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک معماری CPPS جدید ادغام یافته با سرور OPC UA – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک معماری CPPS جدید ادغام یافته با سرور OPC UA متمرکز برای تولید هوشمند مبتنی بر ۵G عنوان انگلیسی مقاله A Novel CPPS Architecture Integrated with Centralized OPC UA server for 5G-based Smart Manufacturing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های کلیدی عملکرد در تولید آینده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های کلیدی عملکرد در تولید آینده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص های کلیدی عملکرد در تولید آینده عنوان انگلیسی مقاله Key performance indicators in the production of the future انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ایجاد یک مدل از ترکیب بهینه پنبه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ایجاد یک مدل از ترکیب بهینه پنبه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم برای ایجاد یک مدل از ترکیب بهینه پنبه عنوان انگلیسی مقاله An Algorithm for Establishing A Model of Optimal Cotton Blending انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل تامین آب دیگ بخار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل تامین آب دیگ بخار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق درمورد سیستم کنترل تامین آب دیگ بخار براساس AT89C55 و الگوریتم تناسب انتگرال مشتق شده (PID) ترتیب کسری عنوان انگلیسی مقاله Research on Boiler Water Supply Control System Based on AT89C55 and Fractional order PID Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت مشکلات ساخت و ساز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت مشکلات ساخت و ساز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات در مدیریت مشکلات ساخت و ساز عنوان انگلیسی مقاله Particle Swarm Optimization in Managing Construction Problems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم بیداری و ارزیابی خستگی بدن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم بیداری و ارزیابی خستگی بدن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه سیستم پوشیدنی بیداری و ارزیابی خستگی بدن عنوان انگلیسی مقاله Development of Wearable Body Fatigue Evaluation and Awakening System انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نگهداری آنتولوژی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نگهداری آنتولوژی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم نگهداری آنتولوژی برای بیماری روماتوئید عنوان انگلیسی مقاله Ontology Maintenance System for Rheumatoid Disease انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم ساخت سیستم حمل و نقل هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم ساخت سیستم حمل و نقل هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق درمورد پلتفرم ساخت سیستم حمل و نقل هوشمند Xi ‘an عنوان انگلیسی مقاله Xi ‘an Intelligent Transportation System Construction Platform Research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل چند معیاری تاپسیس فازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل چند معیاری تاپسیس فازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل چند معیاری TOPSIS فازی برای واحد تولید استیل با مقیاس کم عنوان انگلیسی مقاله Supplier selection using fuzzy TOPSIS multi criteria model for a small scale steel manufacturing unit انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش تولید ناب مبتنی بر بازی دانشجویان دانشگاه و کارمندان صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش تولید ناب مبتنی بر بازی دانشجویان دانشگاه و کارمندان صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آموزش تولید ناب مبتنی بر بازی دانشجویان دانشگاه و کارمندان صنعتی عنوان انگلیسی مقاله Game-based Lean Production training of university students and industrial employees انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی در ارزیابی ریسک برای طراحی زنجیره تامین – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی در ارزیابی ریسک برای طراحی زنجیره تامین – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلی در ارزیابی ریسک برای طراحی زنجیره تامین. اجرا شده در کوهنه + ناگل لوکزامبورگ عنوان انگلیسی مقاله A risk assessment model for Supply Chain Design. Implementation at Kuehne + Nagel Luxembourg انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مانیتورینگ زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مانیتورینگ زنجیره تامین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مانیتورینگ زنجیره تامین: ارائه دهندگان LLPs و ۴PL به عنوان ارکسترها عنوان انگلیسی مقاله Supply Chain Monitoring: LLPs and 4PL Providers as Orchestrators انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره ارزش از طریق سیستم عامل مبتنی بر ابر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره ارزش از طریق سیستم عامل مبتنی بر ابر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره ارزش از طریق سیستم عامل های مبتنی بر ابر عنوان انگلیسی مقاله Value Chain Management Through Cloud-based Platforms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی صنایع به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر