دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی مواد به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 5 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) برای اندازه گیری کرنش ها و جابجایی در کامپوزیت های FRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) برای اندازه گیری کرنش ها و جابجایی در کامپوزیت های FRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) برای اندازه گیری کرنش ها و جابجایی در کامپوزیت های FRP با کسری حجم کم ، استفاده شده در زیرساخت های عمرانی عنوان انگلیسی مقاله Digital image correlation (DIC) for measurement of strains and displacements in coarse, low volume-fraction FRP composites used in civil infrastructure […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد ساختاری ستون های لوله ای فولاد ضد زنگ پر شده با بتن CFRP تقویت شده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد ساختاری ستون های لوله ای فولاد ضد زنگ پر شده با بتن CFRP تقویت شده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد ساختاری ستون های لوله ای فولاد ضد زنگ پر شده با بتن CFRP تقویت شده عنوان انگلیسی مقاله Structural performance of CFRP-strengthened concrete-filled stainless steel tubular short columns انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت درون برنامه ای بر روی کامپوزیت های مبتنی بر بازالت تحت آزمون های ضربه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت درون برنامه ای بر روی کامپوزیت های مبتنی بر بازالت تحت آزمون های ضربه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت درون برنامه ای بر روی کامپوزیت های مبتنی بر بازالت تحت آزمون های ضربه ای عنوان انگلیسی مقاله monitoring of basalt-based composites under impact tests انتشار  سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشرده سازی تک محوره و ویژگی های شکستگی کامپوزیت های مبتنی بر سیمان تقویت شده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشرده سازی تک محوره و ویژگی های شکستگی کامپوزیت های مبتنی بر سیمان تقویت شده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواص مکانیکی فشرده سازی تک محوره و ویژگی های شکستگی کامپوزیت های مبتنی بر سیمان تقویت شده با فیبر بروسیت عنوان انگلیسی مقاله Uniaxial compression mechanical properties and fracture characteristics of brucite fiber reinforced cement-based composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد کامپوزیتی مبتنی بر ساختار ساندویچی برای اختفای مادون قرمز و حفاظت عایق حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد کامپوزیتی مبتنی بر ساختار ساندویچی برای اختفای مادون قرمز و حفاظت عایق حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مواد کامپوزیتی مبتنی بر ساختار چند لایه ساندویچی جدید برای اختفای مادون قرمز و حفاظت فوق العاده عایق حرارتی عنوان انگلیسی مقاله A novel multilayer sandwich fabric-based composite material for infrared stealth and super thermal insulation protection انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل پدیدار شناختی سه بعدی برای آلیاژهای حافظه دار محتوی اثر حافظه داری دو سویه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل پدیدار شناختی سه بعدی برای آلیاژهای حافظه دار محتوی اثر حافظه داری دو سویه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل پدیدار شناختی سه بعدی برای آلیاژهای حافظه دار محتوی اثر حافظه داری دو سویه و شکل پذیری عنوان انگلیسی مقاله A three-dimensional phenomenological model for shape memory alloys including two-way shape memory effect and plasticity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مختلف دال های کامپوزیتی فولاد و بتن بر روی اتصال تیر به فولادی صلب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مختلف دال های کامپوزیتی فولاد و بتن بر روی اتصال تیر به فولادی صلب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات مختلف دال های کامپوزیتی فولاد و بتن بر روی اتصال تیر به فولادی صلب تحت یک طرح حذف ستون عنوان انگلیسی مقاله Effects of different steel-concrete composite slabs on rigid steel beam-column connection under a column removal scenario انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش منطق فازی برای بررسی سنگ زنی سرامیک آلومینا با استفاده از حداقل مقدار روغنکاری – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش منطق فازی برای بررسی سنگ زنی سرامیک آلومینا با استفاده از حداقل مقدار روغنکاری – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش منطق فازی برای بررسی سنگ زنی سرامیک آلومینا با استفاده از حداقل مقدار روغنکاری عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy logic method to investigate grinding of alumina ceramic using minimum quantity lubrication انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرایند بهینه سازی و تنوع شیوه Mg-doped ZnO FBARs – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرایند بهینه سازی و تنوع شیوه Mg-doped ZnO FBARs – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فرایند بهینه سازی و تنوع شیوه Mg-doped ZnO FBARs عنوان انگلیسی مقاله Process optimization and device variation of Mg-doped ZnO FBARs انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت ضد میکروبی تقویت شده در نمونه های بتن سبز حاوی خاکستر بادی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت ضد میکروبی تقویت شده در نمونه های بتن سبز حاوی خاکستر بادی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیت ضد میکروبی تقویت شده در نمونه های بتن سبز حاوی خاکستر بادی ، اصلاح کننده های نانوذرات و بازدارنده خوردگی عنوان انگلیسی مقاله Enhanced Anti-Microbial Activity in Green Concrete Specimens Containing Fly Ash, Nanophase Modifiers, and Corrosion Inhibitor انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی عددی رفتار لغزش تنش برشی چسبندگی کامپوزیت های فولادی/CFRP که در دمای بالا مورد آزمایش و عمل آوری قرار گرفته اند عنوان انگلیسی مقاله Numerical modelling of bond shear stress slip behavior of CFRP/steel composites cured and tested at elevated temperature انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمل آوری میکروویو از کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربنی چند جهته عنوان انگلیسی مقاله Microwave curing of multidirectional carbon fiber reinforced polymer composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی شکست تصاعدی چند مقیاس کامپوزیت بافته شده سه بعدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی شکست تصاعدی چند مقیاس کامپوزیت بافته شده سه بعدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی شکست تصاعدی چند مقیاس کامپوزیت بافته شده سه بعدی تحت تنش تک محوری عنوان انگلیسی مقاله Multi-scale progressive failure simulation of 3D woven composites under uniaxial tension انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی مواد – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی مواد (به انگلیسی Materials Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی مواد با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مواد از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی مواد (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی مواد به ترتیب سال انتشار: