دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی مواد به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 4 از 14 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربن کوتاه/بلند قالب تزریقی با استفاده از توموگرافی کامپیوتری اشعه X میکرو عنوان انگلیسی مقاله Mechanical Properties Prediction of Injection Molded Short/Long Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Micro X-Ray Computed Tomography انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گیری undruggable در سرطان لوزالمعده با استفاده از داروهای خاموشی ژن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف گیری undruggable در سرطان لوزالمعده با استفاده از داروهای خاموشی ژن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هدف گیری undruggable در سرطان لوزالمعده با استفاده از داروهای خاموشی ژن مبتنی بر نانو عنوان انگلیسی مقاله Targeting the undruggable in pancreatic cancer using nano-based gene silencing drugs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هواژل مبتنی بر گرافین و گرافین اکسید – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هواژل مبتنی بر گرافین و گرافین اکسید – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هواژل مبتنی بر گرافین و گرافین اکسید: سنتز، ویژگی ها و کاربردهای ابرخازنی عنوان انگلیسی مقاله Graphene and graphene oxide based aerogels: Synthesis, characteristics and supercapacitor applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بتن تغییرپذیر حاوی نانو سیلیس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بتن تغییرپذیر حاوی نانو سیلیس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه مقایسه ای در مورد مقاومت یک محوره و سه محوره بتن تغییرپذیر حاوی نانو سیلیس عنوان انگلیسی مقاله Comparative study on uniaxial and triaxial strength of plastic concrete containing nano silica انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریز ساختار و ساختار هیدراسیون اولیه آلیاژ TiFe – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریز ساختار و ساختار هیدراسیون اولیه آلیاژ TiFe – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریز ساختار و ساختار هیدراسیون اولیه آلیاژ TiFe با Zr و Mn به عنوان افزودنی ها عنوان انگلیسی مقاله Microstructure and first hydrogenation properties of TiFe alloy with Zr and Mn as additives انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فولاد ضد زنگ در زمینه زیست پزشکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فولاد ضد زنگ در زمینه زیست پزشکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حالت فولاد ضد زنگ بدون نیکل در زمینه زیست پزشکی: مروری بر ۱۰ سال گذشته و کارهای دیگری که می توان انجام داد عنوان انگلیسی مقاله Status of nickel free stainless steel in biomedical field: A review of last 10 years and what else can be done انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین خصوصیات پیوند FRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین خصوصیات پیوند FRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین خصوصیات پیوند FRP به FRP و مدل طول باند مبتنی بر نیرو عنوان انگلیسی مقاله FRP-to-FRP bond characterization and force-based bond length model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های سیمان و پلیمر با چسبندگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های سیمان و پلیمر با چسبندگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کامپوزیت های سیمان و پلیمر با چسبندگی و چسبندگی مجدد (بهبودی) در قابلیت پوشش برای کاربردهای چاه های زمین گرمایی عنوان انگلیسی مقاله Polymer-cement composites with adhesion and re-adhesion (healing) to casing capability for geothermal wellbore applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات خوردگی طبیعی در خواص شیمایی و مکانیکی فلزهای سازه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات خوردگی طبیعی در خواص شیمایی و مکانیکی فلزهای سازه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیرات خوردگی طبیعی در خواص شیمایی و مکانیکی فلزهای سازه ای عنوان انگلیسی مقاله Effects of naturally-progressed corrosion on the chemical and mechanical properties of structural steels انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت خوردگی بتن مسلح دوگانه فعال شده قلیایی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت خوردگی بتن مسلح دوگانه فعال شده قلیایی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقاومت خوردگی بتن مسلح دوگانه فعال شده قلیایی بر اساس پوزولان آتشفشانی طبیعی قرار گرفته شده در معرض کلرویدها عنوان انگلیسی مقاله Corrosion resistance of alkali-activated binary reinforced concrete based on natural volcanic pozzolan exposed to chlorides انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت پایدار کامپوزیت های اکسید گرافن/اکسید منگنز برای از بین بردن ترکیبات فنلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت پایدار کامپوزیت های اکسید گرافن/اکسید منگنز برای از بین بردن ترکیبات فنلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساخت پایدار کامپوزیت های اکسید گرافن/کامپوزیت های اکسید منگنز برای از بین بردن ترکیبات فنلی با فرآیند جذب-اکسیداسیون عنوان انگلیسی مقاله Sustainable fabrication of graphene oxide/manganese oxide composites for removing phenolic compounds by adsorption-oxidation process انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل چند مقیاسی برای مطالعه مکانیسم های شکست پره های توربین بادی کامپوزیتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل چند مقیاسی برای مطالعه مکانیسم های شکست پره های توربین بادی کامپوزیتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل چند مقیاسی برای مطالعه مکانیسم های شکست پره های توربین بادی کامپوزیتی عنوان انگلیسی مقاله A multi-scale model for studying failure mechanisms of composite wind turbine blades انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) برای اندازه گیری کرنش ها و جابجایی در کامپوزیت های FRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) برای اندازه گیری کرنش ها و جابجایی در کامپوزیت های FRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) برای اندازه گیری کرنش ها و جابجایی در کامپوزیت های FRP با کسری حجم کم ، استفاده شده در زیرساخت های عمرانی عنوان انگلیسی مقاله Digital image correlation (DIC) for measurement of strains and displacements in coarse, low volume-fraction FRP composites used in civil infrastructure […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی مواد – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی مواد (به انگلیسی Materials Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی مواد با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مواد از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی مواد (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی مواد به ترتیب سال انتشار: